Ang Haligi sa Dagat

▪ Nakakita ka na bala sang buhawi sa dagat? Sang Disiembre 25, 2005, may nagporma nga buhawi sa dagat sang Tahiti. Nagdugay ini sing mga 30 minutos. Dayon amat-amat ini nga nadula.

Ini nga sahi sang buhawi ginatawag man kon kaisa nga tornado sa tubig, pero sa masami indi ini pareho kabaskog sa tornado. Ang kalabanan sini nagadugay sing mga napulo ka minutos, pero ang iban naman nagadugay sing isa ka oras. Bangod nagaporma ini sa dagat, masami nga indi dayon ini makit-an. Amo kon ngaa nabudlayan ang mga meteorologist nga tun-an ini. Suno sa mga report, tuman ini kagahod pareho sa andar sang tren.

Ang salmista sang Biblia sang una nagsulat parte sa iya balatyagon: “Ang kadadalman nagatawag sa kadadalman sa kagahud sang imo mga busay.” (Salmo 42:7) Ang iban nga diksionaryo nagsiling nga ang Hebreo nga tinaga nga gin-translate nga “busay” mahimo nagapatuhoy sa buhawi sa dagat. Kon amo, ginalaragway gid sini sing maayo ang nabatyagan sang salmista. Nagsiling sia nga “nagadunguk” sia kag “nagapalibog.” Pero ginlugpayan sia sang iya Dios. “Maglaum ka sa Dios,” siling niya sa iya kaugalingon, “kay dayawon ko pa sia, nga kabulig ko kag Dios ko.”—Salmo 42:11.

Kaangay sang salmista, mahimo kita makaeksperiensia sing mga kabudlayan nga mapaanggid sa buhawi sa dagat. Pero kon magalaum kita sa Dios, luwason gid niya kita.