Ang Pagtamod sang Biblia

Dapat Ka Bala Mahadlok sa Patay?

Nagapati ang tribo sang Annang sa Nigeria nga kon indi nila mahatagan sing pagpadungog ang paglubong sa patay, gamuhon sila sang kalag sang napatay kag mapatyan ang ila pamilya. Nagapati man ang pila ka Intsik nga kon indi nila pagsundon ang mga tradisyon sa paglubong sang patay, ang kalag sang napatay manghalit kag patyon pa gani nila ang iban.

KINAANDAN na sa madamo nga kultura sa bug-os nga kalibutan ang pagpati nga kon mapatay ang isa ka tawo may nagagua sa iya lawas nga kalag, espiritu, ukon murto. Madamo man ang nagapati nga ini nga kalag ukon espiritu makapasilabot sa ginahimo sang ila pamilya kag mga abyan.

Bisan pa madamo ang nagapati sini, may ara gid bala nagagua sa lawas sang tawo nga padayon nga nagakabuhi kon mapatay sia? Mahalitan gid bala sini ang mga buhi? Ano ang pagtamod sang Biblia?

May Nahibaluan Bala ang mga Patay?

Ang Biblia nagasiling nga ang patay “wala makahibalo sing bisan ano.” Nagasiling man ini nga ‘wala sila sing gahom sa kamatayon.’ (Manugwali 9:5; Isaias 26:14, NW) Ang Biblia nagsiling parte sa una nga tawo nga si Adan: “Ang GINOONG Dios naghimo sang tawo gikan sa yab-ok sang duta, kag naghuyup sa iya ilong sang ginhawa sang kabuhi; kag ang tawo nanginbuhi nga kalag.”Genesis 2:7.

Talupangda nga si Adan ginhimo nga kalag, buot silingon isa sia ka buhi nga persona. Suno sa Biblia, si Adan wala ginhatagan sing kalag nga puede mabuhi sa gua sang iya lawas. Gani sang nakasala si Adan, napatay sia. Nangin patay sia nga kalag kay ang Biblia nagasiling, “Ang kalag nga nagapakasala mapatay.” (Ezequiel 18:4) Kita tanan nakapanubli sing sala sa una nga tawo nga si Adan. Gani kon mapatay kita, ang kalag mapatay man.—Roma 5:12.

Kon ginalaragway sang Biblia ang kahimtangan sang patay, wala ini nagagamit sing mga ekspresyon nga mabudlay hangpon. Sa baylo, nagagamit ini sing mga termino nga madali mahangpan pareho sang ‘nagatolog sa kamatayon.’ (Salmo 13:3) Nagsiling anay si Jesus parte sa 12 anyos nga bata nga babayi: “Wala sia mapatay kundi nagakatulog.” Bangod sini ‘nagkadlaw ang mga tawo nga nagayaguta sa iya, kay nahibal-an nila nga patay na ang dalagita.’ Pero, ang Biblia nagsiling nga ginpukaw sia ni Jesus gikan sa pagtulog sa kamatayon.—Lucas 8:51-54.

Amo man sini ang natabo sang napatay si Lazaro. Ginsilingan ni Jesus ang iya mga disipulo nga kadtuan niya si Lazaro “agod pukawon sia sa katulugon.” Wala mahangpan sang mga disipulo kon ano ang iya buot silingon, gani “si Jesus nagsiling sa ila sing maathag: ‘Si Lazaro napatay.’” Si apostol Pablo nagsiling man nga ang “mga nagtulog na sa kamatayon” buhion sang Dios sa iya ginpat-od nga tion.—Juan 11:11-14; 1 Tesalonica 4:13-15.

Talalupangdon nga wala gintudlo sang Biblia nga ang kalag padayon nga nagakabuhi sa tapos mapatay ang isa ka tawo. Gani, wala gid sing rason nga mahadlok kita sa patay. Kon amo, sa diin naghalin ang pagpati nga may nagagua nga kalag sa lawas sang isa ka tawo kon mapatay sia? Kag ano ang ginhalinan sang kahadlok nga ang patay makahalit sa buhi?

Ang Kabutigan kag Pagdaya

Ginatudlo sang butig nga mga relihion nga kon mapatay ang isa ka tawo, may kalag nga nagagua kag padayon nga nagakabuhi. Halin pa sang una, ang panudlo parte sa wala nagakapatay nga kalag ginapatihan na sa bug-os nga kalibutan. Gani, kon mapatay ang pila ka gumalahom sadto, subong sang mga Paraon sang Egipto, ginapatay man ang ila mga ulipon para padayon kuno sila nga serbisyuhan sa pihak nga kinabuhi.

 Madamo man nga tawo ang ginahalitan sang ginapatihan nila nga kalag, ukon espiritu sang mga patay. Nagapati gid sila nga ini nga pagpanghalit kahimuan sang wala napahamut-an nga mga kalag sang napatay nga mga paryente kag iban pa. Pero, maathag nga ginapakita sang Biblia nga indi ini matuod. Ang indi makita nga mga espiritu nga ginatawag mga demonyo amo ang sa likod sina nga pagtublag, kag gusto gid nila nga halitan kag pahadlukon ang mga tawo.—Lucas 9:37-43; Efeso 6:11, 12.

Ang Biblia nagasiling nga si Satanas “amay sang kabutigan,” kag “nagahimo sang iya kaugalingon nga anghel sang kapawa.” Sia kag ang iya mga demonyo amo ang “nagapatalang sa bug-os napuy-an nga duta.” (Juan 8:44; 2 Corinto 11:14; Bugna 12:9) Gani, si Satanas amo ang ginhalinan sang kabutigan nga ang kalag wala nagakapatay kag makahalit pa sa mga buhi.

Pero ang mga nagapati sa Biblia wala napatalang sina nga mga kabutigan. Nahibaluan nila nga ginadaya lang ni Satanas ang mga tawo sa pagpati nga ang mga patay makapakig-angot pa sa mga buhi. Ang matuod, nagasiling ang Biblia: “Ang buhi nakahibalo nga mapatay sila, apang ang patay wala makahibalo sang bisan ano.” (Manugwali 9:5) Matuod gid nga nagaunod ang Pulong sang Dios sing mga kamatuoran nga nagahilway sa aton sa butig nga pagpati parte sa kahimtangan sang patay!—Juan 8:32.

NAMANGKOT KA BALA?

▪ May nahibaluan bala ang patay?—Manugwali 9:5; Isaias 26:14.

▪ Sin-o ang ginhalinan sang pagpati nga may bahin sang lawas sang tawo nga padayon nga nagakabuhi kon mapatay sia?—Juan 8:44.

▪ Sa diin naton matun-an ang kamatuoran parte sa kahimtangan sang patay? —Juan 8:32; 17:17.

[Blurb sa pahina 23]

Ang malaut nga mga espiritu, indi ang mga patay, ang gusto maghalit sa mga tawo