Gindesinyo Bala Ini?

Ang Shell sang Cyphochilus nga Bagangan

▪Ang shell sang Cyphochilus nga bagangan may nagasampawanay nga himbis nga mas manipis sing napulo ka pilo sa buhok sang tawo. “Kon tan-awon ko ini paagi sa electron microscope, daw nagatan-aw lang ako sa lain nga kalibutan,” siling ni Dr. Pete Vukusic sang Exeter University sa Britanya. “Tumalagsahon gid ini.”

Binagbinaga: Ang nakita ni Vukusic amo ang paathag kon ngaa nagapugati ang kolor sang bagangan. Indi ini bangod puti ang kolor sang shell, kundi bangod ini sa mga filament nga daw mga himbis tulukon. Ang kadakuon kag distansia sang tagsa ka filament nagapalapta sang kasanag sa pinasahi gid nga paagi. “Agod mangin subong sini kaputi ang mga papel, plastik kag pinta nga ginahimo sa pabrika, kinahanglan nga doble ang kadamulon sang coating nga gamiton,” report sang Science Daily.

Nagapati ang mga sientipiko nga ang shell sang Cyphochilus halos pareho kaputi sa fungus nga masami ginakadtuan sini nga bagangan. Apang mas interesado ang mga eksperto kon paano makabenepisyo ang mga tawo sa sekreto sining gamay nga bagangan—halimbawa, sa paghimo sang maputi katama nga mga materyal subong sang plastik kag papel. Si Vukusic nagsiling nga ang mga butang subong sang papel nga ginasulatan naton, ang kolor sang aton ngipon, kag ang kasanag sang mga suga “magauswag pa gid kon mailog sang teknolohiya ang desinyo nga natun-an naton sa sini nga bagangan.”

Ano sa banta mo? Natabuan lang bala ang pagluntad sang puti nga shell sang Cyphochilus nga bagangan? Ukon gindesinyo ini?

[Retrato sa pahina 24]

Ang “Cyphochilus” nga bagangan mas gamay pa sa punta sang imo tudlo (ang laragway ginpadaku)

[Credit Line]

Department of Entomology, Kasetsart University, Bangkok