Ang Pagtamod sang Biblia

Gintalana na Bala ang Imo Palaabuton?

Madamo nga tawo ang nagapati nga gintalana na ang ila kabuhi kag palaabuton. Para sa ila, gintalana na sang Dios kon ano ang matabo sa aton, sugod sang ginpanamkon kita tubtob sa aton kamatayon. ‘Kay man,’ siling nila, ‘ang Dios labing gamhanan kag nakahibalo sang tanan, gani pat-od gid nga nahibaluan niya ang tanan nga detalye tuhoy sa nagligad, sa karon, kag sa palaabuton.’

ANO sa banta mo? Gintalana na bala sang Dios ang aton kabuhi kag ang aton palaabuton? Matuod bala nga may kahilwayan kita sa pagpili ukon ilusyon lamang ini? Ano ang ginasiling sang Biblia?

Ginahibalo Bala sing Abanse ang Tanan nga Butang Ukon Ginapili Lang?

Maathag nga ginapakita sang Biblia nga puede hibaluon sang Dios sing abanse ang tanan nga butang. Nahibaluan niya ang “katapusan kutob sa ginsuguran,” siling sang Isaias 46:10. Gingamit pa gani niya ang mga tawo sa pagsulat sing madamo nga mga tagna. (2 Pedro 1:21) Dugang pa, nagakatuman gid ang tanan nga detalye sini nga mga tagna bangod maalam kag gamhanan ang Dios. Gani, puede sang Dios hibaluon sing abanse ang mga butang kag italana ang matabo sa palaabuton kon luyag niya. Apang, ginatalana gid bala sang Dios kon pila ang maluwas ukon ang madangatan sang tagsa ka tawo? Suno sa Biblia, wala.

Ginatudlo sang Biblia nga ginapili lang sang Dios ang mga butang nga ginatalana niya nga matabo sa palaabuton. Halimbawa, gintagna sang Dios nga may “dakung kadam-an” sang matarong nga mga tawo nga makalampuwas kon laglagon na ang mga malauton sa katapusan sang kalibutan. (Bugna 7:9, 14) Apang, talupangda nga wala naghatag ang Dios sing espesipiko nga kadamuon sang dakung kadam-an. Ngaa? Bangod wala niya ginatalana ang madangatan sang tagsa ka tawo. Ang Dios kaangay sang isa ka mahigugmaon nga amay sang isa ka daku nga pamilya. Nahibaluan niya nga may pila sa iya mga anak nga magabalos sa gugma nga iya ginpakita, apang wala niya ginahibalo sing abanse ang ila kadamuon.

Ipaanggid ang ikasarang sang Dios sa pagtalana sang matabo sa palaabuton sa kon paano niya ginagamit ang iya gahom. Subong ang Labing Gamhanan, ang iya gahom walay latid. (Salmo 91:1; Isaias 40:26, 28) Apang, nagapagusto lang bala sia sa paggamit sang iya gahom? Wala. Halimbawa, wala niya gingamit ang iya gahom sa paglaglag sa Babilonia nga kaaway sadto sang Israel, tubtob sa husto nga tion. Padayon ako nga “nagpugung sang akon kaugalingon,” siling sang Dios. (Isaias 42:14) Ini nga prinsipio naaplikar man sa paggamit sang Dios sang iya ikasarang nga hibaluon sing abanse ang mga butang kag italana ang matabo sa palaabuton. Ginatahod ni Jehova ang  aton kahilwayan sa pagbuot amo nga ginapili lang niya ang mga butang nga luyag niya hibaluon.

Bangod wala ginakontrol sang Dios ang tanan nga nagakatabo, indi buot silingon nga limitado ang iya gahom. Ang matuod, ginapadaku sini ang iya pagkahalangdon. Bangod sini nagasuod pa gid kita sa iya kay ginagamhan niya ang iya maalam nga mga tinuga indi lamang paagi sa kaalam kag gahom kundi paagi man sa gugma kag pagtahod sa ila kahilwayan sa pagpili.

Sa pihak nga bahin, kon gintalana na sang Dios ang tanan nga butang, lakip na ang makasiligni nga mga aksidente kag kalautan, indi bala nagakaigo lamang nga basulon naton sia? Gani, kon usisaon gid, ini nga panudlo wala gid nagapadungog sa Dios. Ginapakita sini nga mapintas sia, indi matarong, kag indi mapinalanggaon​—kabaliskaran gid sa kon ano ang ginasiling sang Biblia tuhoy sa iya.​—Deuteronomio 32:4.

Ikaw ang Magapili

Paagi sa iya alagad nga si Moises, nagsiling ang Dios sa pungsod sang Israel: “Nabutang ko sa atubangan mo ang kabuhi kag ang kamatayon, . . . busa pilia ang kabuhi, . . . sa paghigugma sa GINOO nga imo Dios, sa pagtuman sang iya tingug, kag sa [pag-unong] sa iya; kay sia imo kabuhi kag kalawigon sang imo mga adlaw.” (Deuteronomio 30:19, 20) Kon gintalana na sang Dios kon sin-o nga Israelinhon ang mabuhi ukon mapatay, nian mangin wala sing pulos ang Iya ginsiling. Sa banta mo himuon ayhan ini sang Dios sang gugma kag “nagahigugma sang katarungan”?​—Salmo 37:28; 1 Juan 4:8.

Ang pangabay sang Dios sa iya mga alagad nga pilion ang kabuhi naaplikar gid sa aton karon kay ginapakita sang nagakatuman nga mga tagna sa Biblia nga malapit na gid kita sa katapusan sang kalibutan. (Mateo 24:3-9; 2 Timoteo 3:1-5) Kon amo, paano naton pilion ang kabuhi? Mahimo naton ini paagi sa pag-ilog sa mga Israelinhon sadto.

Paano Mo ‘Pilion ang Kabuhi’?

Ginapili naton ang kabuhi paagi sa ‘paghigugma kay Jehova,’ “pagtuman sang iya tingog,” kag pag-unong sa iya. Siempre pa, mahimo lamang naton ini kon kilala naton ang Dios subong persona kag nahangpan ang iya mga ginapatuman sa aton. Sa iya pangamuyo sa Dios, si Jesucristo nagsiling: “Kay amo ini ang kabuhi nga walay katapusan: ang pagkilala sa imo, ang isa lamang nga matuod nga Dios, kag sa kay Kristo Jesus nga imo ginpadala.”​—Juan 17:3, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.

Ining hamili nga ihibalo mabasa sa Balaan nga Biblia, nga ginatawag nga Pulong sang Dios. (Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16) Ini nga regalo nga halin sa Dios maathag nga pamatuod nga wala gintalana sang Dios ang aton palaabuton kundi luyag niya nga magdesisyon kita bangod nahangpan naton ang isa ka butang.​—Isaias 48:17, 18.

Paagi sa Biblia, daw subong bala nga nagasiling ang Dios sa aton: ‘Amo ini ang katuyuan ko para sa katawhan kag sa duta, kag amo sini ang dapat mo nga himuon agod matigayon ang kabuhi nga walay katapusan. Yara na sa imo ang pagpili kon bala mamati ka sa akon ukon indi.’ Ginabalanse gid sang Dios ang iya ikasarang sa pagtalana sang matabo sa palaabuton bangod ginatahod niya ang aton ikasarang sa pagpili! Pilion mo bala ang kabuhi paagi ‘sa pagtuman sa tingog sang Dios kag pag-unong sa iya’?

NAMANGKOT KA BALA?

▪ Tubtob diin ginagamit sang Dios ang iya ikasarang nga hibaluon sing abanse ang mga butang?​—Deuteronomio 30:19, 20; Isaias 46:10.

▪ Ngaa wala gintalana sang Dios ang tanan nga matabo lakip na ang malain nga mga butang nga nagakatabo sa mga tawo?​—Deuteronomio 32:4.

▪ Ano gid ang magapat-od sang aton palaabuton?​—Juan 17:3.

[Blurb sa pahina 13]

Ginatudlo sang Biblia nga ginapili lang sang Dios ang mga butang nga ginatalana niya nga matabo sa palaabuton