Ang Bisikleta nga may Bairan

SUNO SA MANUNULAT SANG MAGMATA! SA TANZANIA

▪ Ano ang magsulod sa pensar mo kon makakita ka sing tawo nga baliskad ang pamungko sa bisikleta, kag todo nga nagasikad, apang ang bisikleta wala nagahalin? Sa Sidlangan nga Aprika kag sa iban nga bahin sang kalibutan, mahimo makakita ka sing isa ka tawo nga ang iya palangitan-an amo ang pagpamaid sang sundang kag iban pa nga kagamitan.

Ordinaryo lang ang iya bisikleta apang may pila lang nga gindugang. May mulyonan nga ginatakod sa kargadera sini kag ang kuriya nga naylon naman ginatakod sa ginpihak nga rim nga ginwilding sa pangulihi nga ruweda sang bisikleta.

Indi mahibaluan kon paano ini nakadangat sa Aprika. “May nakasugid sa akon nga ginagamit na ining mga bisikleta sang una sa Dar es Salaam, ang kapital sang Tanzania. Nakalab-ot ini sa amon, sa siudad sang Moshi, sang 1982,” siling ni Andrea, isa ka manugbaid sugod pa sang 1985.

Paano ang isa makapahimo sini nga bisikleta? “Nagakadto kami sa fundi, ang tawag sang mga taga-Swahili sa mekaniko. Ginapaliwat namon sa iya ang ordinaryo nga bisikleta suno sa luyag namon.” Mahuman niya ini sa isa ukon duha ka adlaw.

Mga Igrab kag Balhas!

Nagasugod obra si Andrea mga alas siete sa aga kon magsakay na sia sa iya bisikleta kag magkadto sa lugar nga madamo sing tawo. Pag-abot niya, nagasinggit sia: “Baid, baid!” Ginapatunog man niya dayon ang iya bagtingan. Dugay-dugay, may isa na ka iloy nga matawag kay Andrea kag magdaho sang iya mahabol nga mga sundang. May isa naman nga nagabitbit sang iya espading, kag ang barbero sang iya mga gunting. Nagabaid man si Andrea sing sadol, barina, kag bisan ano nga butang nga may sulab.

Ginaplastar ni Andrea ang iya bisikleta sa matapan nga lugar kag ginapatindog ang stand agod magtaas ang pangulihi sini. Dayon, ginatakod niya ang kuriya, tapos mapungko sia sa bara nga may pulungkuan kag magsikad. Samtang nagabaid sia, nagainasik lang ang mga igrab kag nagatululo ang iya balhas. Kon mag-alas seis na sa gab-i, nagapauli na sia.

Ang bisikleta nga may bairan isa lamang ka halimbawa kon paano mag-ideya ang “mapisan” nga mga tawo agod mabuhi sing bunayag bisan pigado.​—Hulubaton 13:4, Biblia sang Katilingban sang mga Kristiano.