Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Diperensia sa Sini nga Laragway?

Ano ang tatlo ka butang sa sini nga laragway ang wala narekord sa Genesis 7:1-9, 13-16, 23; 8:15-19.

1. ․․․․․

2. ․․․․․

GIYA: Ipaanggid ang Levitico 11:3 kag Deuteronomio 14:4.

3. ․․․․․

GIYA: Ipaanggid ang Deuteronomio 14:7-19.

PARA HAMBALAN:

Paano ginbuligan si Noe sang iya mga kabataan kag mga umagad? Paano mo mailog ang mga kabataan ni Noe?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 6 Ano ang indi gid matigayon sang tawo nga nagahigugma sa kuarta? Manugwali 5:________

PAHINA 9 Sin-o ang mangin malipayon? Mateo 5:________

PAHINA 18 Ano ang indi dapat paghimuon sang isa kon mangamuyo sia? Mateo 6:________

PAHINA 28 Ano ang dapat naton himuon sa tanan naton nga kabalaka? 1 Pedro 5:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa mga artikulo sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Dayon, isulat ang husto nga sabat sa linya.

4. ․․․․․

GIYA: Bisan pa malain ang akon Amay, isa ako ka hari nga “padayon . . . nga nagpanguyapot kay Jehova.”

Basaha ang 2 Hari 18:1-6, NW.

5. ․․․․․

GIYA: Gin-abuso ko ang akon awtoridad paagi sa pagpaagay sing madamo nga dugo nga wala sing sala.

Basaha ang 2 Hari 21:16.

6. ․․․․․

GIYA: Nangin malaut ako kaangay sang akon Amay kag ginpatay ako sang akon mismo mga alagad.

Basaha ang 2 Hari 21:19-23.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 22

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Indi taliwis ang atubangan kag likod sang arka.

2. Nagkuha si Noe sing tag-pito ka “matinlo” nga sapat kaangay sang karnero, kag ginpasulod sa arka.

3. Nagkuha si Noe sing tigduha ka “indi matinlo” nga sapat kag ginpasulod sa arka.

4. Ezequias.​—Mateo 1:9.

5. Manases.​—Mateo 1:10.

6. Amon.​—Mateo 1:10.