Ano ang Imo Sabat?

Sa Diin Ini Natabo?

1. Sa diin nga suba nakit-an ang lapsag nga si Moises?

GIYA: Basaha ang Exodo 2:1-10.

Tipuluni ang imo sabat sa mapa.

Eufrates

Jordan

Nilo

▪Sin-o ang nagabantay kay Moises sa unhan?

․․․․․

▪Sin-o ang nakakita kay Moises nga nagautaw-utaw sa suba?

․․․․․

▪Sin-o ang ginkuha nga mag-atipan kay Moises?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano nga mga kinaiya ang ginpakita sang magulang nga babayi ni Moises? Kon may utod ka nga lalaki ukon babayi, paano mo mailog ang magulang ni Moises?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 8 Ano ang dapat himuon sang mga mahalungon? Hulubaton 13:________

PAHINA 8 Ano ang matabo kon ginapain mo ang imo kaugalingon? Hulubaton 18:________

PAHINA 9 Ano ang ginahimo sang maayo nga iloy? Hulubaton 31:________

PAHINA 9 Ngaa dapat mo palambuon ang ikasarang sa pagbinagbinag? Hulubaton 2:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Dayon, isulat ang husto nga sabat sa linya.

2. ․․․․․

GIYA: Nangin aruon ako bangod gintinguhaan ko nga sunugon ang incienso sa halaran ni Jehova.

Basaha ang 2 Cronica 26:16-19.

3. ․․․․․

GIYA: Ako ang maayo nga hari nga nagpatindog sang gawang nga naibabaw sang balay ni Jehova.

Basaha ang 2 Cronica 27:1-4.

4. ․․․․․

GIYA: Ginsunog ko ang akon mga anak nga lalaki subong halad sa Nalupyakan sang Hinom.

Basaha ang 2 Cronica 28:1, 3, 4.

▪ Ang mga sabat yara sa pahina 12

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Sa Nilo.

▪Ang magulang nga babayi ni Moises.

▪Ang anak nga babayi ni Paraon.

▪Ang iloy ni Moises.

2. Si Uzias.​—Mateo 1:8.

3. Si Jotam.​—Mateo 1:9.

4. Si Ahaz.​—Mateo 1:9.