Ginbuligan Ako sang Dios nga Malandas ang mga Pagtilaw

PANUGIRON NI VAZIR ASANOV

Dalidali ako nga nagbangon, ginhigot ko ang Biblia sa akon hawak kag nag-ilis. Antes ako maglumpat sa bintana, nagkuha ako sang mga bayo, ginpulonpulon ini kag ginbutang sa katre, kag gintabunan ko ini sang habol nga daw may tawo lang nga nagakatulog. Dayon nagdalagan ako pakadto sa Kingdom Hall, nga nagapangamuyo nga buligan ako sang Dios. Natabo ina sang 1991, sang 14 anyos pa lang ako.

NATAWO ako sa Kurdish nga pamilya sa isa ka siudad sa nabagatnan nga bahin sang ginatawag karon nga Kazakhstan, nga sadto anay isa sa 15 ka republika sang Unyon Sobyet. Ginpadaku ako kag ginpapati sang akon mga ginikanan kag mga paryente nga mahimo ako mangin lider kag manughilway sang akon katawhan. Ginpalambo ko ang pagdumot sa mga kaaway sang Kurdish amo nga handa ako sa pagpatay agod mahilway kami sa pagpigos.

Sa ulihi nga bahin sang katuigan 1980, ang akon iloy, manghod nga lalaki kag ako nagtuon sa Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Apang, gindumilian kami ni Tatay nga makig-angot sa mga Cristiano. Pero padayon gihapon ako nga nagtuon. Sa kinaandan nga Kurdish nga pamilya, wala gid may nagalalis sa ulo sang pamilya. Ginahigugma ko si Tatay, pero ginahigugma ko man ang akon natun-an nga kamatuoran sa Biblia.

Pagpamatok sa Puluy-an kag sa Eskwelahan

Isa ka bes, nakita sang akon maestro ang isa ka kopya sang Lalantawan nga magasin sa akon bag kag ginsugid niya ini sa akon mga ginikanan. Bangod sa kaakig, gintapungol ako ni Tatay kag nagdugo gid ang akon ilong. “Nagaupod-upod ka man gihapon sa sina nga relihion?” singgitan niya.

Pagkatapos sina, ginpahibalo ni Tatay sa amon pamilya nga wala na niya ako ginakabig nga iya bata. Masakit gid yadto para sa akon! Madamo man sang akon mga klasmeyt ang naglikaw kag nagyaguta sa akon. Ginpanubuan sang akon mga manunudlo ang akon grado kag masami ginayaguta ang akon relihion sa amon klase, kag gintinguhaan nila nga kumbinsihon ako nga indi magpati sa Dios.

Walay sapayan sinang mga pagpamatok, gintinguhaan ko gihapon nga magtambong sa Cristianong mga miting kag isugid sa iban ang akon bag-o nga ginapatihan. Sang ulihi, nahibaluan ni Tatay nga sige gihapon ako upod sa mga Saksi kag nagabasa sang Biblia. Isa ka Domingo, nangita ako sang rason nga makahalin sa balay agod magtambong sa miting. Pero, ginpatulog ako ni Tatay. Malig-on sia nga nagsiling: “Sugod subong, kada Domingo sa amo sini nga oras dapat magtulog ka na.” Ginpahog niya ako nga silutan niya ako kon indi ako magtuman, kag nakahibalo gid ako nga wala sia nagalahog.

Nagahilibion ako nga nangamuyo kay Jehova, ang matuod nga Dios, nga pahumukon ang tagipusuon ni Tatay, apang wala gid sia nagbag-o. Nadumduman ko ang pagpigos sa mga Israelinhon sa Egipto. Ang mga ginhimo ni Tatay nagpahanumdom  sa akon kay Paraon nga nagdumili nga palakton ang mga Israelinhon agod simbahon si Jehova.​—Exodo 5:1, 2.

Paghimo sing mga Desisyon

Isa ka Domingo, nagdesisyon ako nga magtambong sa miting. Nagakubakuba ang akon dughan sa kakulba samtang nagahigda ako sa katre nga nagapangamuyo kay Jehova sing mahipos. Sang nagsulod sa akon kuarto ang akon mga ginikanan, nagpakunokuno ako nga nagakatulog. May pagpabugal nga nagsiling si Tatay, “Siling ko na gani mo, kabuot gid sang bata ko.” Ginhalukan niya ako, kag hinayhinay sila nga naggua. Padayon ako nga nangamuyo sing hanuot.

Wala magdugay paghalin sang akon mga ginikanan sa kuarto, dalidali ako nga nagbangon, nagsuksok sang sapatos, kag naglumpat sa bintana subong sang ginsaysay sa umpisa. Ang duha ka oras nga miting madasig nga nagligad, nabalaka ako kon ano ang matabo sa pagpauli ko. Maayo na lang, kay bisan nahibaluan ni Nanay nga indi ako ang yara sa katre kundi mga bayo lang, wala sia nanugid kay Tatay. Apang, ginpaandaman niya ako nga isugid na niya ako kay Tatay kon magliwat pa ako.

Sang 1992, ginsugiran ko ang akon mga ginikanan nga ang akon amigo matambong sa isa ka pinasahi nga okasyon kag ginhagad niya ako nga mag-upod. Ang matuod, inang pinasahi nga okasyon amo ang asambleya sang mga Saksi ni Jehova sa siudad sang Taraz, mga 100 kilometros halin sa amon balay sa Karatau. Magapabawtismo na ako didto subong simbulo sang akon dedikasyon kay Jehova. Nangayo ako kay Nanay sang isa ka balde nga liso sang sunflower nga yara sa kamalig. Ginprito ko ini kag ginbaligya sa tiendahan, gani may kuarta na ako para makatambong sa kombension.

Sang nagpauli na ako, namangkot si Tatay kon nasadyahan ako upod sa akon amigo sa amon ginkadtuan. Ginpat-od ko sa iya nga nasadyahan gid kami. Nakabatyag ako nga ginsakdag gid ako ni Jehova kay wala na namangkot sing dugang pa si Tatay. Naluyagan ko gid ang pinamulong sa Hulubaton 3:5, 6: “Salig sa GINOO sa bug-os mo nga tagiposoon, kag dili magsandig sa imo kaugalingon nga paghangup. Sa tanan mo nga dalanon kilalaha sia, kag magatuytuy sia sa imo mga banas.”

Nagluya ang Akon Pagtuo

Ang paghingabot ni Tatay wala nag-untat bisan nabawtismuhan na ako. Samtang padayon ako nga nagapakig-angot sa mga Saksi, ginsakit ako sing tuman ni Tatay, may tawo man ukon wala. Halos kada adlaw ginapakahuy-an ako kag ginaipit, kag pirme ako nagahilibion. Bag-o lang nakatigayon sing kahilwayan ang Kazakhstan gikan sa Unyon Sobyet, kag ginahaylo ako sang akon mga ginikanan kag mga paryente nga lab-uton ang maayo nga mga tulumuron subong isa ka pulitiko. Naghunahuna sila nga nawasi ko ang maayo nga kahigayunan.

Nangin bantog sa hinampang ang akon magulang nga lalaki kag luyag ni Tatay nga ilugon ko sia. Gani, sang katapusan nga bahin sang 1994, nag-entra man ako sa hinampang. Bangod sang akon kinaugali nga abilidad, nakabaton ako sang mga premyo kag pagdayaw bangod sang akon pagkasampaton sa soccer kag gymnastics. Nagtuon man ako sang abogasiya agod makabulig para sa kaayuhan sang mga Kurd. Nangin interesado pa gani ako sa pulitika kag naghunahuna nga magtukod sang partido sang mga kabataan nga Kurdish. Bangod sini, gindayaw na ako ni Tatay.

“Ikaw ang Nagdaug, Tay”

Nagluya ang akon kaangtanan kay Jehova kag nag-untat na ako sa pagbasa sang Biblia kag sa pagtambong sa mga miting sang mga Saksi ni Jehova. Ginlugpayan ko ang akon kaugalingon paagi sa paghunahuna nga alagaron ko liwat si Jehova kon yara na ako sa husto nga edad. Isa ka bes, namangkot si Tatay kon nagapakig-angot pa ako sa mga Saksi ni Jehova. “Wala na. Ikaw ang nagdaug, Tay,” sabat ko. “Malipayon ka na?” Sang nabatian ini ni Tatay, tuman gid ang iya kalipay. “Sa  katapusan, bata ko gid man ikaw!” siling niya nga may pagpabugal.

Sa sulod sang duha ka tuig wala ako makatambong sa mga miting, bisan pa kon kaisa luyag ko tani magtambong. Apang, bangod sa kahuya indi ko ini mahimo. Naghunahuna ako nga indi mahangpan sang mga kauturan sa kongregasyon ang akon kahimtangan.

Apang kumbinsido ako gihapon nga wala na sing mas maayo pa sangsa pag-alagad kay Jehova. ‘Ang matuod, ginahigugma ko si Jehova!’ siling ko pirme sa akon kaugalingon. Dayon namilit si Tatay nga mag-eskwela ako sa unibersidad. Nagpasugot ako kag nangako nga maggradwar nga may honor. Pero sa akon lang, nagalaum ako nga kon didto na ako sa unibersidad sa Almaty, nga isa ka daku kag moderno nga siudad sa nabagatnan sang Kazakhstan, tani makita ko ang mga Saksi.

Makalilipay nga Pagbag-o sang mga Kahimtangan

Wala magdugay sang didto na ako nagaeskwela sa unibersidad, nasumalang ko ang duha ka Saksi nga nagabantala sa kalye sa Almaty. Ginpamangkot nila ako: “Sin-o sa banta mo ang nagagahom sa kalibutan?”

“Si Satanas nga Yawa,” sabat ko, “ang kaaway ni Jehova kag sang tanan nga katawhan.” (2 Corinto 4:3, 4) Ginsugid ko nga isa ako ka bawtismado nga Saksi pero nangin di-aktibo.

Sang hingapusan nga bahin sang 1996, nagtuon ako liwat sa Biblia upod sa mga Saksi. Pagkatapos sang pila ka pagtuon, ang akon handum nga alagaron si Jehova nagpagsik liwat, kag nakigbahin na ako sa tanan nga hilikuton sang mga Saksi sa Almaty. Sang Septiembre 1997, nagpayunir ako, ukon bug-os tion nga ministro.

Pagligad sang isa ka tuig, ginbisitahan ako ni Tatay. Ginsugata ko sia, kag naghaksanay kami. Nangayo sia sang pasaylo sa tanan niya nga ginhimo sang una. Nagsiling sia nga wala niya ako mahangpan kag ang akon pagtuluuhan. “Tay, palangga ko gid ikaw,” siling ko.

Daku gid ang akon kalipay sang nagbaton si Tatay sang mga literatura sa Biblia kag nangayo sang Biblia kay luyag niya basahon ang kabug-usan sini! Pagligad sang isa ka tuig, nagbisita sia liwat sa akon, kag upod na niya si Nanay. Sa Kingdom Hall, ginpalapitan sila kag gin-istorya sang mga tawo nga may lainlain nga nasyonalidad. Daku gid ang nangin epekto sini kay Tatay, kag interesado na sia sa pagbasa sang mga literatura sang mga Saksi.

Bugana nga mga Pagpakamaayo

Sang Septiembre 2001, nagpakasal kami ni Yelena, isa ka matahom nga babayi nga taga-Rusya. Ginbawtismuhan sia sang 1997 kag nagpayunir sang Mayo 2003. Daku ang amon kalipay sang mahibaluan nga ang akon ginikanan nagatuon na sa Biblia upod sa mga Saksi kag nagauswag na sila. Ang matuod, daw indi ako makapati sang balita tubtob nabatian ko ini mismo kay Tatay. Sa telepono, ginsugiran niya ako nga si Jehova amo gid ang matuod nga Dios!

Malipayon gid ako nga diri sa Almaty, may kahigayunan ako nga makadumala sang pagtuon sa Biblia sa mga tawo gikan sa nagkalainlain nga mga lugar, subong sang China, Iran, Pakistan, Siria, kag Turkey. Wala pa lang madugay, nagpangabay sa akon ang isa ka pari nga taga-Iran nga magtuon kami sang Biblia sa iya lenguahe nga Persianhon. Ang isa anay ka heneral sa Afghanistan nagdayaw gid sa iya natun-an tuhoy kay Jehova. Isa man ka kalipay nga makatuon sa Biblia upod sa isa ka tawo nga taga-Siria sa amon Kurdish nga lenguahe subong man makatuon sang Biblia upod sa mga tawo nga nagahambal sing Kazakh kag Ruso, mga lenguahe nga natun-an ko sang bata pa ako.

Sa karon, upod kay Yelena, nagaalagad ako sa isa ka kongregasyon nga nagagamit sing Kazakh nga lenguahe​—isa sa kapin sa 35 ka kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova sa Almaty. Sang nagligad nga tuig, si Yelena kag ako nakapribilehiyo sa pag-alagad sing temporaryo sa bag-o lang nahuman nga sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova nga nahamtang malapit sa Almaty.

Gintudluan ako sadto nga magdumot, apang gintudluan ako ni Jehova nga higugmaon ang tanan nga tawo. Kumbinsido ako nga dapat gid naton pahamut-an si Jehova bisan pa ipiton kita sang aton mga paryente kag mga abyan nga daw may maayo man nga katuyuan. (Galacia 6:9) Karon malipayon gid ako nga kami sang akon asawa “may madamo pirme nga ginahimo sa hilikuton sang Ginuo.”​—1 Corinto 15:58.

[Blurb sa pahina 13]

Ginpaandaman ako ni Nanay nga isugid na niya ako kay Tatay kon magliwat pa ako

 [Retrato sa pahina 15]

Ang Kingdom Hall sa Karatau nga gintambungan ko sang bata pa ako

[Retrato sa pahina 15]

Ang akon mga ginikanan nga nangin interesado na karon sa aton hilikuton

[Retrato sa pahina 15]

Si Yelena kag ako sa adlaw sang amon kasal

[Retrato sa pahina 15]

Upod kay Yelena sa bag-o nga sanga talatapan malapit sa Almaty