Ano ang Imo Sabat?

Diin Ini Natabo?

1. Diin nga lugar ginluiban si Jesus?

GIYA: Basaha ang Mateo 26:36-56.

Bilugi ang imo sabat sa mapa.

Hardin sang Getsemane

Templo

Palasyo sang Gobernador

Punong sang Siloam

▪ Sin-o nga apostol ang nagluib kay Jesus?

․․․․․

▪ Sin-o nga apostol ang naglabu sa ulipon sang mataas nga saserdote?

․․․․․

PARA HAMBALAN:

Ano ang reaksion ni Jesus sang gin-apinan sia sang iya sumulunod paagi sa espada? Ano ang matun-an mo sa ginsiling ni Jesus sa iya mga disipulo?

Sa Sini nga Gua

Sabta ining mga pamangkot kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

PAHINA 3 Ngaa natawo si Jesus sa kalibutan? Juan 18:________

PAHINA 5-6 Suno kay Pablo, sa ano nga butang kita dapat maghiusa? 1 Corinto 1:________

PAHINA 11 Ano ang resulta kon mahibaluan sang mga tawo ang kamatuoran tuhoy sa disparatis? Juan 8:________

PAHINA 20 Ano ginapakita sang aton ginahambal? Lucas 6:________

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa mga artikulo sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

Sin-o Ini nga Katigulangan ni Jesus?

Binagbinaga ang giya agod masabat ang pamangkot. Basaha ang mga teksto. Nian, isulat ang husto nga sabat sa gin-aman nga linya.

2. ․․․․․

GIYA: Kilala ako subong “manugbantala sang pagkamatarong.”

Basaha ang 2 Pedro 2:5.

3. ․․․․․

GIYA: Ako ang anak ni Noe nga una pirme sa listahan.

Basaha ang Genesis 6:10.

4. ․․․․․

GIYA: Sa akon panahon, “ginbahinbahin ang duta.”

Basaha ang Genesis 10:25.

▪ Mga sabat sa pahina 30

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Sa hardin sang Getsemane.

▪Si Judas.

▪Si Pedro.

2. Si Noe.​—Lucas 3:36.

3. Si Sem.​—Lucas 3:36.

4. Si Peleg.​—Lucas 3:35.