Indese sang mga Topiko sang 2007 nga MAGMATA!

MGA SAPAT KAG MGA TANOM

Bagis, 10/07

Baobao (bayi nga bagangan), 1/07

Chukar (pispis), 2/07

Duna nga Kinaugali Nagatuytoy sa mga Pispis, 7/07

Emperador Para Palanyagahon (sugbasugba), 5/07

Pagkaon Halin sa Kagulangan (berry), 9/07

Polen, 4/07

Prutas Sang mga Manughimo Sing Pahumot (bergamot), 6/07

Rosas Gikan sa Aprika, 10/07

Shark Bay, 7/07

Water Bear (tardigrade), 3/07

Willow, 2/07

PALANGABUHIAN

Gugma sa Kuarta, 6/07

KAPAGROS KAG MEDISINA

“Amot sa Medisina” (indi pagpatughong sing dugo), 9/07

Kon ang Balatian Madula Na! 1/07

Ngaa Dapat Magkadto sa Dentista? 5/07

Ngaa Nagakalipong Ako? 4/07

Pagbusog Sang Ngipon, 9/07

Positibo, 9/07

TAWHANON NGA MGA KAANGTANAN

Amligi ang Inyo mga Anak (seksuwal nga pag-abuso), 10/07

Buligi ang mga Pamatan-on nga Matigayon ang Ila mga Kinahanglanon, 3/07

“Magpasalamat Kamo,” 10/07

Manaad nga Indi Makigsekso, 2/07

Mga Tikang Agod Mangin Mas Maayo nga mga Ginikanan, 8/07

MGA SAKSI NI JEHOVA

Agoma ang Kabuhi nga brosyur, 8/07

Ang Planta nga Nagapaiwag Sing Espirituwal nga Kapawa (Kingdom Hall sa Italya), 10/07

Baikal nga Linaw (Rusya), 12/07

“Isa ka Mapuslanon nga Amot sa Medisina” (indi pagpatughong sing dugo), 9/07

Maayo nga Resulta Sang Diosnon nga Paghanas, 8/07

“Sunda si Cristo!” Distrito nga mga Kombension, 12/07

MGA LUGAR KAG MGA TAWO

“Ang Kaalam Sang Kinaugali” (Expo 2005, Japan), 3/07

Baikal​—ang Pinakamadalom nga Linaw sa Kalibutan (Rusya), 12/07

Belize Barrier Reef, 1/07

Christmas Island, 8/07

East Timor, 5/07

Egipto Pakadto sa mga Siudad sa Bug-os nga Kalibutan (obelisks), 4/07

Emperador Para Palanyagahon (Zambia), 5/07

Higante nga Bato (Canada), 4/07

Indian sa Brazil, 10/07

Isa ka Hari nga May Daku nga mga Hinimuan (Cameroon), 12/07

“Itom nga Gansa” Sang Venice (Italya), 5/07

Kamchatka​—Matahom nga Duog Sang Rusya, 3/07

Labandero Sang Abidjan (Côte d’Ivoire), 6/07

Makakulugmat nga Natabo sa Mumbai (India), 6/07

Pagpangita Sang Hari sa Kaalam (Espanya), 1/07

Rosas Gikan sa Aprika, 10/07

Shark Bay (Australia), 7/07

Spanish Armada, 8/07

Svalbard​—Mabugnaw nga mga Baybayon (Norway), 2/07

Tingog Sang “Walay Kamatayon nga Siudad” (Trevi Fountain, Roma), 8/07

Toledo (Espanya), 6/07

Vanuatu, 9/07

MGA SUGILANON SANG KABUHI

Ang Akon Gugma sa Musika, sa Kabuhi, kag sa Biblia (B. Gulashevsky), 8/07

Indi Na Ulipon Sang Alkohol, 5/07

“Jehova, Palihug Tuguti Ako nga Alagaron Ka” (D. Hall), 7/07

Kon Ngaa Naghalin Ako sa Sirkos (M. Neím), 6/07

Mas Maayo Pa sa “Ekselente nga mga Balod” (K. H. Schwoerer), 12/07

Mas Mapinadayunon Pa Sangsa Taliambong (R. Koivisto), 4/07

Napili Ko ang Husto nga Karera (S. Quevedo), 3/07

YANGKUTYANGKOT

Lapis, 7/07

Nagakatulog nga Higante (mga bulkan), 2/07

Paglugom sa Tela, 4/07

Pagtuon Sing Iban nga Lenguahe, 3/07

Pagtuytoy nga Labaw Pa sa Duna nga Kinaugali, 7/07

RELIHION

Ano ang Kaundan Sang Biblia? 11/07

Arka ni Noe kag ang Arkitektura Sang mga Barko, 1/07

Baptisterio, 9/07

Ginapakilala ang Ngalan Sang Dios, 12/07

Kamatayon Gid Bala ang Katapusan? 12/07

Kon Paano Nakalab-ot ang Biblia Tubtob sa Aton Adlaw, 11/07

Masaligan ang Biblia? 11/07

Mito Ukon Kamatuoran? (mga panudlo sang Biblia), 11/07

Nabuhi Gid Bala Sila Sing Malawig? (antes sang Anaw), 7/07

Nagakadula na Bala ang Impluwensia? 2/07

Pagbuot Bala Sang Dios ang mga Kalamidad? 9/07

Pamatuod Sang Wala Nagalubad nga Gugma Sang Dios (Biblia), 11/07

Pinasahi Gid nga Libro (Biblia), 11/07

SIENSIA

Arkeolohiya​—Nagasakdag Bala sa Biblia? 11/07

Bulbol, 7/07

Indi Makakilala Sing Duag, 7/07

ANG PAGTAMOD SANG BIBLIA

Ano ang Nagakatabo Kon Mapatay ang Tawo? 10/07

Kon Ano ang Kahulugan Sang Mangin Cristiano, 4/07

Kontraseptibo​—Malain Bala? 9/07

Maalamon nga Pagtamod sa Kuarta, 6/07

Makalilipay Bala ang Pagsimba sa Dios? 8/07

“Mangin Maayo,” 7/07

Napaslawan Bala ang Cristianismo? 1/07

Natalana Na Bala ang Imo Kabuhi? 5/07

Ngaa Dapat Ulikdan ang Aton Ginapuy-an nga Duta? 12/07

Pagkamapainubuson Kaluyahon Bala Ukon Kabakod? 3/07

Satanas​—Matuod Bala Sia? 2/07

Sin-o ang Awtor Sang Biblia? 11/07

PAMANGKOT SANG MGA PAMATAN-ON

Bagay Bala Sia sa Akon? 5/07

Hagaron nga Makigsekso? 3/07

Homoseksuwalidad​—Paano Mapamatukan? 2/07

Natung-an Sang Duha ka Magkatuhay nga Kultura, 9/07

Ngaa Dapat Sundon ang Talaksan Sang Biblia? 11/07

Ngaa Ginabalewala? 7/07

Ngaa Ginapaanggid sa Iban? 4/07

Paano Malikawan ang Pornograpiya? 12/07

Paano Matapna ang Kutsokutso? 8/07

Pag-away Sang Ginikanan, 10/07

Patago nga Pagdeyt, 6/07

San-o Puede Magdeyt? 1/07

MGA HITABO KAG KAHIMTANGAN SANG KALIBUTAN

Indi Alangay ang mga Oportunidad, 5/07

Kabudlayan sa Trapiko, 2/07

“Malaglagon nga mga Salakyan sa Kahanginan” Ginapanan-aw (fighter plane), 10/07

Pagnubo Sang Moralidad, 4/07