Magpatuytoy Ka sa Dios sa “Matuod nga Kabuhi”

ANG isa ka manugtuytoy kinahanglan gid nga mangin masaligan. Kumbinsido ang mga nakakilala kay Jehova, ang Awtor sang Biblia, nga sia ang labing masaligan nga persona sa tanan. Sia “indi makabutig.” (Tito 1:2; 2 Timoteo 3:16) Ginpamatud-an mismo sang mahinadlukon sa Dios nga si Josue, nga amo ang nagtuytoy sa Israel pasulod sa Ginsaad nga Duta, ang pagkamasaligan ni Jehova. Sang nagpamulongpulong sia sa katawhan, nagsiling sia: “Nakahibalo gid kamo sa bug-os ninyo nga tagipusuon kag sa bug-os ninyo nga kalag nga wala sing isa ka tinaga sa tanan nga maayong tinaga nga ginpamulong ni Jehova nga inyo Dios sa inyo ang napaslawan. Ang tanan natuman sa inyo. Wala sing isa ka tinaga sini ang napaslawan.”—Josue 23:14.

Sugod sang panahon ni Josue, madamo pa nga mga tagna sa Biblia ang natuman. Gani, makasalig gid kita nga ang iban pa nga mga tagna matuman man. Ang madamo sini nga mga tagna may yara kaangtanan sa katuyuan sang Dios para sa duta kag para sa matinumanon nga katawhan.

Makabenepisyo Ka Bala Gikan sa Pagtuytoy sang Dios?

Luyag ni Jehova, nga amo ang himpit nga halimbawa sang gugma, nga magmalipayon kita sa  walay katubtuban. (Juan 17:3; 1 Juan 4:8) Huo, luyag sang aton Dios nga matigayon naton ang “matuod nga kabuhi” kag ini amo ang kabuhi nga walay katapusan. (1 Timoteo 6:12, 19) Gani, bilang pagtuman sa sugo sang Dios, malipayon nga ginabantala sang kapin sa anom ka milyon ka Saksi ni Jehova ang “maayong balita sang ginharian” sa ila mga isigkatawo. (Mateo 24:14) Sa karon, ginahimo nila ini sa 235 ka pungsod—halos sa tanan nga pungsod sa duta!

Ang Ginharian sang Dios isa ka langitnon nga panguluhan nga pagagamhan ni Jesucristo. (Daniel 7:13, 14; Bugna 11:15) Sa iya pagginahom, ang tanan nga malauton—ang tanan nga wala nagapasakop sa matarong nga mga talaksan ni Jehova—laglagon. (Salmo 37:10; 92:7) Pagkatapos sini, ang bug-os nga duta “pat-od gid nga matugob sang ihibalo ni Jehova subong sang tubig nga nagatabon sa dagat.”—Isaias 11:9.

Hunahunaa lamang ang magaluntad nga paghidait kag paghiusa kon ang tanan nga tawo sa duta nagasimba sa Dios “sa espiritu kag kamatuoran” kag kinabubut-on nga nagatuman sang iya mahigugmaon nga pagdumalahan kag himpit nga mga talaksan! (Juan 4:24) Matigayon gid man sa ulihi sang mga tawo ang “matuod nga kabuhi” nga ginsaad sang Dios!

Apang, suno sa tagna, diutay lamang ang magabaton sang pagtuytoy sang Dios kag magaagom sing kabuhi. (Mateo 7:13, 14) Luyag mo bala nga mangin isa sa ila? Kon amo, hanuot ka nga ginaagda sang mga Saksi ni Jehova nga usisaon ang Kasulatan kag magpatuytoy sa laygay sang Dios. Paagi sa sini, ‘matilawan’ mo mismo kon daw ano kaayo si Jehova. (Salmo 34:8) Kon ang mga pispis ginatuytuyan sang duna nga kinaugali padulong sa ila kaladtuan, tuytuyan man ni Jehova ang mga matutom sa iya padulong sa kabuhi sa Paraiso.—Lucas 23:43.

[Retrato sa pahina 8, 9]

“Malipayon ang mga malulo, kay sila magapanubli sang duta.”—MATEO 5:5

“Ang mga mahagop magapanag-iya sang duta, kag makasapo gid sila sing daku nga kalipay sa kabuganaan sang paghidait.”—SALMO 37:11

“Ang tolda sang Dios yara sa mga tawo . . . Kag pahiran niya ang tagsa ka luha sa ila mga mata, kag wala na sing kamatayon.”—BUGNA 21:3, 4

“Ang mga matadlong amo ang magapuyo sa duta, kag ang mga wala sing kasawayan amo ang magapabilin sa sini. Kon tuhoy sa mga malauton, utdon sila gikan sa duta; kag tuhoy sa mga maluib, gabuton sila gikan sa sini.”—HULUBATON 2:21, 22