“Jehova, Palihug Tuguti Ako nga Alagaron Ka”

Panugiron ni Danielle Hall

Sang gamay pa ako, nanamian gid ako magkadto kanday Lola, nga ingod lang sang amon balay. Kada udto, nagapiyongpiyong sia. Kon matabuan nga yara ako, nagapungko kami sa higdaan kag ginabasahan niya ako sing mga sugilanon sa Biblia. Pirme niya ginasiling sa akon: “Indi gid pagkalimti nga palangga ka ni Jehova. Kon higugmaon mo sia, indi ka gid niya pagpabay-an.” Natanom gid sa akon hunahuna kag tagipusuon ang iya ginsiling.

NAPATAY si Lola sang 1977, sang apat ka tuig pa lang ang akon edad. Si Lola kag ang tanan nga partidos ni Tatay sa amon lugar sa Moe, Australia mga Saksi ni Jehova. Bisan pa indi Saksi ang akon mga ginikanan, si Tatay mabuot sa ila. Sang ulihi ang amon pamilya nagsaylo sa Tintenbar, isa ka diutay nga banwa sa baybayon sang New South Wales. Sang didto kami, nagatambong kami kon kaisa sang akon magulang nga lalaki nga sia Jamie sa mga miting sang mga Saksi upod kay Tatay.

Sang walo ka tuig ang akon edad, nagbulagay ang akon mga ginikanan. Si Tatay nagpauli sa Moe, samtang ako kag si Jamie nabilin kay Nanay. Indi interesado si Nanay sa Biblia kag wala niya kami ginatugutan nga magtambong sa mga miting sang mga Saksi. Gani, nasubuan gid ako. Pirme ko ginaaningal ang ginsiling ni Lola sa akon. Ako mismo nakahibalo nga ginahigugma ko gid si Jehova! Kag luyag ko nga alagaron  sia. Gani nangamuyo ako kay Jehova kag ginsilingan ko sia nga isa man ako sa iya mga Saksi. Amo man sini ang ginbatyag ni Jamie.

Mga Pagtilaw sa Eskwelahan

Sang nag-eskwela na kami, ginsilingan kami sang amon maestro nga kon lawagon niya ang amon ngalan, ihambal namon sing matunog kon ano ang relihion namon kay irekord niya ini. Sang ginlawag ang ngalan ni Jamie, nagsabat sia sing matunog kag maathag, “Saksi ni Jehova.” Nagdulog ang maestro kag ginpasulit kay Jamie ang iya sabat, pero amo gihapon ang sabat niya. “Sa banta ko indi, pero pamangkuton ko na lang ikaw liwat dugaydugay,” siling sang maestro. Sang ginlawag naman ang akon ngalan, nagsabat man ako sing matunog, “Saksi ni Jehova.” Naakig ang maestro, amo nga ginpangabay niya ang prinsipal nga magkadto sa amon.

“Suno sa inyo rekord, wala man diri ginbutang sang inyo mga ginikanan nga mga Saksi ni Jehova kamo,” siling sang prinsipal. “Apang amo ina ang relihion namon,” matinahuron nga sabat namon. Sugod sadto, wala na kami liwat ginpamangkot sang amon prinsipal kag maestro tuhoy sini.

Sa eskwelahan ginasugid ko sa akon mga klasmeyt ang pila ka butang nga natun-an ko sa Biblia. Ginadala ko ang libro nga Akon Libro Sang mga Sugilanon sa Biblia kag kon kaisa ginabasahan ko sing mga sugilanon ang isa ka bata nga babayi nga nagapati sa Dios. * Apang bangod ginatinguhaan ko gid nga sundon ang Cristianong mga talaksan, wala ako gawa sing mga abyan kag sa masami nagaisahanon ako.

Pirme ako nagapangamuyo sing hugot kay Jehova, amo nga sia ang nangin pinakasuod ko nga abyan. Kada adlaw, pag-abot ko sa balay nagapungko ako sa akon hiligdaan kag ginasugid ko kay Jehova ang tanan nga nagkalatabo sa bug-os nga adlaw. Masami nagahibi ako. Nagapakiluoy ako kay Jehova nga nagatululagay ang akon mga luha, “Jehova, palihug tuguti ako nga alagaron ka upod sa imo mga katawhan.” Daw nahaw-asan ako sa tapos sang tagsa ka pangamuyo.

Isa ka Makapalig-on nga Sulat

Sang dies anyos ako, nagpauli si Jamie sa Moe agod mag-istar upod kay Tatay. Karon wala na ako sing upod sa akon pagpaninguha nga magkabuhi subong Cristiano. Nian, sang namasyar ako sa amon kaingod, nalipay gid ako sang makakita ako sing pila ka magasin nga ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova. Gani ginsaulo ko ang adres sang sanga talatapan sa amon pungsod kag dalidali nga nagpauli agod isulat ini. Ginsulatan ko ang sanga kag ginpaathag ang akon kahimtangan kag hanuot nga nangayo sing bulig kon paano maalagad ang Dios. Sang mabaton ko ang ila duha ka pahina nga balos sa akon sulat, nakahibi ako. Ginapakita lamang sini nga palangga gid ako ni Jehova!

Ginpalig-on nila ako nga ilugon ang pagtuo sang dalagita nga Israelinhon nga nangin alagad ni Naaman, isa ka pangulo nga hangaway sang Siria sang panahon sang Biblia. Bisan pa nga bihag sia kag malayo sa iya dutang natawhan, nagpabilin sia nga suod sa iya Dios nga si Jehova. Kag paagi sa paghambal sing maisugon tuhoy sa iya pagtuo, ginpakita niya nga sia matuod nga saksi ni Jehova.—2 Hari 5:1-4.

Ang sulat gikan sa sanga talatapan nagsiling pa: “Bisan bata ka pa, maalagad mo si Jehova paagi sa pagtuman sa imo mga ginikanan kag sa pagtuon sing maayo sa eskwelahan. Dapat magpabilin ka man nga suod kay Jehova paagi sa pangamuyo kag pagtuon.” Ginhinakpan ini nga sulat, nga nagasiling: “Danielle, dumduma nga bisan diin man kita, si Jehova malapit sa aton. Nakahibalo kami nga nagapati ka sa sini.” (Roma 8:35-39) Ini nga sulat, nga karon daan na  katama, naipit gihapon sa una nga pahina sang akon Biblia. Pirme ko ini nga ginabasa sa sulod sang malawig nga tinuig kag sa tagsa ka tion nga ginabasa ko ini, indi ko mapunggan nga maghibi.

Wala madugay pagkatapos sini, nakabaton ako sing sulat. Ini nagsiling nga nagsuskriber ang akon amay sing mga magasin nga Ang Lalantawan kag Magmata! para sa akon. Nalipay gid ako! Karon may regular na ako nga suplay sing espirituwal nga pagkaon. Ginabasa ko ang bug-os gid nga magasin pag-abot sini. Yari gihapon sa akon ang pinakauna nga mga kopya sadtong bilidhon nga mga magasin. Sini man nga tion, isa ka Cristianong gulang gikan sa kongregasyon sa amon duog ang nagduaw sa akon. Bisan pa malip-ot lamang ang iya mga pagduaw, napalig-on gid ako sa sini.

Ang mga Pagbag-o Nagresulta sa Pag-uswag

Bisan pa may suskripsion na ako sang mga magasin kag may nagaduaw na nga gulang sa akon, handum ko gihapon nga simbahon si Jehova upod sa kongregasyon. Gani sang mag-13 anyos ako, gin-ayo ko kay Nanay nga maistar ako kay Tatay. Palangga ko gid si Nanay, subong sang pagpalangga niya sa akon, apang luyag ko gid nga mag-alagad sa Dios. Sang nagsugot sia, nagbalik ako sa Moe kag nagtuon sa Biblia upod sa kongregasyon didto. Nagsugot si Tatay nga magtambong kami ni Jamie sa tanan nga mga miting. Nanikasog man ang mga Saksi diri nga mabuligan kami. Madasig namon nga gin-aplikar ni Jamie ang amon natun-an sa Biblia kag sang ulihi sundanay kami nga ginbawtismuhan, bal-ot lang ang pila ka bulan. Huo, ang akon pangamuyo ginsabat. Maalagad ko na si Jehova upod sa iya katawhan!

Sini man nga tion, nangin suod ako sa akon tiyo kag tiya nga sanday Philip kag Lorraine Taylor, nga nagapakig-upod man sa Moe Congregation. Ginkabig nila ako nga daw bata nila. Sang nagsaylo sila sa isla sang Bougainville, Papua New Guinea, sa pag-alagad diin mas kinahanglan ang mga manugbantala sang Ginharian, gilayon ako nga nagpasugot sang ginhagad nila ako nga mag-upod sa ila. Kinse anyos lamang ako sadto, apang nagpasugot sanday Tatay kag Nanay nga maupod ako.

Sang didto ako sa Bougainville, ginpadayon ko ang akon pag-eskwela paagi sa sulat. Luwas sa pag-eskwela, ginhinguyang ko ang kalabanan sang akon tion sa pagbantala. Makalilipay gid nga makaupod sa pag-alagad ang mga misyonero kag mga payunir! Ang mga tumandok amo ang pinakamapainubuson nga mga tawo nga nakilala ko, kag madamo ang interesado nga magtuon sa Biblia.

Sang ulihi nga bahin sina nga tuig, nagkinagamo bangod sa politika, kag nangin delikado para sa akon nga magpabilin diri. Nasubuan gid ako nga biyaan ining diutay nga isla kag ang mainabyanon nga mga pumuluyo sini. Antes maglupad ang eroplano, nakita ko si Tiyoy Philip nga nagapaalam. Nagahibi ako samtang hipos nga nagapangabay kay Jehova nga kuntani tugutan niya ako sa ulihi nga mag-alagad subong misyonero sa iban nga pungsod.

Ginsabat ang Iban Pa nga mga Pangamuyo

Sang nagbalik ako sa Australia, gintapos ko ang hayskul, dayon nag-aprentis sa isa ka opisina sang mga abogado. Sini man nga tion, nangasawa liwat si Tatay kag ginasuportar ang iya bag-o nga pamilya. Si Jamie nag-istar kay Nanay. Ako naman, nag-istar kon kaisa kay Nanay kag kon kaisa kay Tatay. Kabudlay sang akon kahimtangan. Kinahanglan ko pasimplehon ang akon kabuhi kag magkonsentrar sa pag-alagad sa Dios. Gani, sang 1994, nagpayunir ako sa Moe.

Nangin malipayon ako liwat. Ang akon mga abyan matutom nga mga pamatan-on sa kongregasyon, kag nangin daku sila nga pagpalig-on sa akon. Sa katunayan, sang 1996, ginpamana ko ang isa sa ila—si Will—isa ka malulo maghambal, mabuot, kag mapainubuson nga lalaki, nga nangin isa gid ka pagpakamaayo gikan kay Jehova.

Daw kontento na kami sa amon kabuhi subong mag-asawa. Isa ka adlaw, nagpauli si Will sa tapos gin-updan ang nagalakbay nga manugtatap nga nagaduaw sa mga kongregasyon sa amon lugar. Ginpangabay niya ako nga magpungko kag ginpamangkot, “Luyag mo bala nga mabulig kita sa iban nga kongregasyon?” Sa akon tagipusuon nakasiling ako dayon sing huo. Apang, ginlahugan ko sia: “Sa diin? Sa Vanuatu? Sa Fiji?” Sang nagsiling si Will nga “sa Morwell,” nakatuaw ako, “Apang sa pihak lang ina!” Nagkadlaw kami, apang nag-ugyon man gilayon nga magsaylo sa amon kaingod nga kongregasyon agod mag-alagad subong mga payunir.

Ang masunod nga tatlo ka tuig sa Morwell makalilipay gid kag mabungahon. Nian, may isa pa gid ka sorpresa. Nakabaton kami sing pangagda gikan sa sanga talatapan sang mga Saksi ni Jehova sa Australia nga mag-alagad subong mga espesyal payunir. Ang amon asaynment? Sa East Timor, isa ka diutay nga pungsod sa nasidlangan nga ukbong sang arkipelago sang Indonesia. * Nakahibi ako sa daku nga kalipay. Ginpasalamatan  ko si Jehova nga ginsabat niya ang tanan ko nga pangamuyo. Wala lamang niya ako ginbaton subong iya alagad kundi ginhatagan man niya kami sing pribilehiyo nga mag-alagad sa iban nga pungsod.

Pag-alagad sa Iban nga Pungsod

Nag-abot kami sa Dili, ang kapital sang East Timor, sang Hulyo 2003. Ang Dili Congregation—ang lamang nga kongregasyon sa pungsod—may 13 ka espesyal payunir gikan sa Australia kag pila ka tumandok nga mga Saksi. Tuman ka imol ang mga kauturan sa East Timor; ang kalabanan sa ila nadulaan sing mga pagkabutang kag namatyan sing katapo sang pamilya sa sulod sang 24 ka tuig nga inaway sibil nga natapos sang 1999. Madamo sa ila ang nagbatas man sing mabaskog nga pagpamatok sang ila pamilya bangod sang ila bag-o nasalapuan nga pagtuo. Walay sapayan nga imol sila kag mabudlay ang ila kahimtangan, manggaranon sila sa espirituwal kag malipayon.—Bugna 2:8, 9.

Ang kalabanan nga mga taga-East Timor mahinadlukon sa Dios kag may pagtahod sa Biblia. Wala magdugay, tuman gid kadamo ang luyag magtuon sa Biblia amo nga indi na namon sila maarapalan! Sang ulihi, ang amon una nga mga gintun-an sa Biblia natugmawan kag nag-alagad kaupod namon. Ang ila espirituwal nga pag-uswag naghatag sa amon sing daku nga kalipay.

Nian, sang 2006, liwat nga nagkinagamo sa Dili. Ang pagdumtanay sang nagkalainlain nga etniko nga mga grupo nagresulta sa daku nga inaway. Madamo nga mga balay ang ginkawatan ukon ginsunog, kag ang tumandok nga mga Saksi nagdangop sa mga puluy-an sang mga espesyal payunir. Ang amon puluy-an kag ugsaran nangin temporaryo nila nga ilistaran, kag isa gani ka bes, halos isa ka gatos ka tawo ang nag-istar sa amon! Ang amon malapad nga garahe nangin kusina, hulot kalan-an, kag temporaryo nga Kingdom Hall.

Bisan pa nagalinupok ang mga pusil kag mga granada sa unhan lang namon, ang amon puluy-an may paghidait. Nabatyagan namon tanan nga ginaamligan kami ni Jehova. Kada aga ginabinagbinag namon ang teksto sa Biblia. Padayon kami nga nagahiwat sing mga miting kag nagadumala man sing pagtinuon sa Biblia sa mga interesado.

Pagligad sang pila ka semana, nangin makatalagam para sa mga kauturan nga lalaki nga taga-sidlangan sang pungsod nga magpabilin sa Dili. Gani, namat-od ang nagadumala nga mga kauturan nga magtukod sing isa ka bag-o nga grupo sa Baucau, ang ikaduha nga pinakadaku nga siudad, nga nahamtang sa sidlangan sang Dili kag mga tatlo ka oras ang kalayuon. Amo ini ang rason kon ngaa nakabaton kami ni Will sing bag-o nga asaynment.

Nag-abot kami sa Baucau sang Hulyo 2006, ang ikatlo namon nga tuig sa East Timor. Ang amon bag-o nga grupo ginatapuan sang apat ka espesyal payunir kag anom ka taga-East Timor nga mga Saksi. Bisan ginbiyaan sang tumandok nga mga kauturan ang tanan nila nga pagkabutang sa Dili, malipayon gihapon sila. Nagadayaw gid kami sa ila pagkamainunungon, kag pagkamasinakripisyuhon!

Nagaalagad gihapon kami ni Will sa Baucau. Nanamian gid kami sang amon teritoryo kag para sa amon, isa pa gid ini ka pagpakamaayo ni Jehova. Husto si Lola. Wala gid ako ginpabay-an ni Jehova sa sulod sang mga tinuig. Nagapasalamat ako pirme sa iya nga gintugutan niya ako nga alagaron ko sia upod sa iya mga katawhan. Nalangkag gid ako nga makita liwat si Lola sa tion nga banhawon sia. Kag kon mag-abot ina nga tion, pasalamatan ko sia kay bangod sa iya, nangin makalilipay kag makaalayaw ang akon kabuhi.

[Mga nota]

^ par. 9 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

^ par. 25 Ginatawag nga East Timor sang mga naghambal sing Ingles, kilala man ini nga Timor-Leste.

[Retrato sa pahina 26]

Upod si Lola

[Retrato sa pahina 28, 29]

Upod sa akon bana, nga si Will