Indi Na Ulipon sang Alkohol

Ang haganhagan nga pag-inom sing alkohol makahimo sa isa ka kinaon ukon selebrasyon nga mas makalilipay. Apang, para sa iban, ang pag-inom sing alkohol amo ang kabangdanan sang malala nga mga problema. Binagbinaga ang masunod nga sugilanon sang isa ka tawo nga nakapanginpadlos sa pagkaulipon sang alkohol.

BISAN tubtob karon, nasakitan ako sa pagsaysay sa masami nga ginamo sa amon puluy-an sadto. Mainom si Tatay kag si Nanay. Pagkatapos sini, kastiguhon ni Tatay si Nanay. Masami man nga ginakastigo niya ako. Kuatro anyos lamang ako sang namat-od sila nga magbulagay. Madumduman ko pa sang gindala ako kag ginpaistar sa balay ni Lola.

Daw wala sing nagapalangga sa akon. Sang mag-siete anyos ako, nagapangawat ako kadto sa bodega nga ginataguan sing alak agod mag-inom, nga daw nagapahaganhagan sang akon kasubo. Sang 12 anyos ako, nag-away si Nanay kag si Lola bangod sa akon. Naakig gid si Nanay amo nga ginbangkaw niya ako sing daku nga tinidor. Maayo lang kay nalikawan ko ini! Indi lamang ini ang tion nga nabutang sa peligro ang akon kabuhi. Apang, ang madalom nga mga pilas sa akon lawas waaywaay gid kon ikomparar sa ginbatyag ko.

Sa edad nga 14 anyos, pirme ako nagapahubog. Sang ulihi, naglayas ako sa edad nga 17 anyos. Maayo ang akon pamatyag kon makainom ako, apang nangin palaaway ako, kag nangin problema ako sang mga ilimnan sa amon lugar. Ang pag-inom amo lamang ang kalingawan ko. Sa isa lamang ka adlaw, makainom ako sing tubtob sa lima ka litro nga alak, pila ka botelya sang serbesa, kag subong man sing maisog nga mga ilimnon.

Sang nangasawa ako, problema gid sang akon asawa ang akon pag-inom. Nagtubo ang paghinakit kag kaakig, kag ginkastigo ko sia kag ang amon kabataan, sa amo ginsulit ko ang makahalalit nga kahimtangan nga akon gindak-an. Halos tanan nga kinitaan ko nagkadto lang sa inom. Wala kami sing mga muwebles, amo nga nagatulog kami nga mag-asawa sa salog. Wala sing katuyuan ang akon kabuhi kag wala ako sing ginhimo agod mag-uswag ang amon kahimtangan.

Isa ka adlaw nasugilanon ko ang isa ka Saksi ni Jehova. Namangkot ako kon ngaa madamo gid sing pag-antos, kag ginpabasa niya sa akon sa Biblia ang saad sang Dios tuhoy sa isa ka kalibutan nga wala na sing mga problema. Nakumbinsi ako nga magtuon sa Biblia upod sa mga Saksi. Sang gin-aplikar ko ang mga panudlo sang Biblia kag ginbuhinan ang akon pag-inom, nag-ayo gid ang kahimtangan sang amon pamilya. Apang, narealisar ko nga kon luyag ko alagaron si Jehova nga Dios sing kalahamut-an, dapat ko dulaon ang akon  problema sa pag-inom. Sa tapos sang tatlo ka bulan nga pagpaninguha, nauntat ko ang pag-inom. Anom ka bulan sang ulihi gindedikar ko ang akon kabuhi sa Dios kag ginsimbuluhan ini paagi sa bawtismo.

Bangod wala na ako nagainom, nabayaran ko ang akon kautangan. Sang ulihi nakabakal ako sing balay kag subong man sing awto, nga amon ginagamit sa pagtambong sa Cristianong mga miting kag sa pagbantala sa kabalayan. Sang ulihi, natigayon ko ang pagtahod sa kaugalingon.

Ginatanyagan ako kon kaisa sing ilimnon sa mga sinalusalo. Madamo ang wala makahibalo sang daku ko nga panikasog nga untatan ini kag mahimo magbalik ang akon bisyo sa isa lang ka tagay. Ang handum sa pag-inom yara pa gihapon. Nagakinahanglan sing hanuot nga pangamuyo kag determinasyon nga mangindi. Kon nagapangita ang ginhawa ko nga mag-inom, nagapaayaw ako sa pag-inom sing bisan ano nga wala sing alkohol. Napulo ka tuig na karon nga wala ako makainom.

Masarangan ni Jehova ang indi masarangan sang tawo. Ginbuligan niya ako nga matigayon ang kahilwayan nga abi ko anay imposible gid! Indi ko gihapon malipatan ang akon masakit nga inagihan, kag nagapakigbato gihapon ako sa depresyon. Walay sapayan sini, nalipay ako nga may suod ako nga kaangtanan sa Dios, may kongregasyon sang matuod gid mga abyan, kag may isa ka makalilipay nga pamilya nga masigkatumuluo ko tanan. Ang akon asawa kag kabataan bug-os tagipusuon nga nagasakdag sa akon sa akon pagpakigbato sa alkohol. Ang akon asawa nagsiling: “Sadto, ang akon kabuhi mabudlay gid. Karon, nagapasalamat gid ako kay Jehova nga kami sang akon bana kag duha ka kabataan malipayon subong isa ka pamilya.”—Gin-amot.

[Blurb sa pahina 21]

Sa edad nga 14 anyos, pirme ako nagainom

[Blurb sa pahina 22]

Masarangan ni Jehova ang indi masarangan sang tawo

[Kahon/Mga retrato sa pahina 22]

ANG BIBLIA KAG ANG ALKOHOL

▪ Wala ginapakamalaut sang Biblia ang pag-inom sing alkohol. Ginalaragway sini ang “alak nga nagapasadya sa tagipusuon sang mamalatyon nga tawo” subong regalo ang Dios sa katawhan. (Salmo 104:14, 15) Ginapatuhuyan man sang Biblia ang ubas subong simbulo sang kahamungayaan kag kalig-unan. (Miqueas 4:4) Ang matuod, ang una nga milagro ni Jesucristo amo ang paghimo sa tubig nga alak sa isa ka punsion sang kasal. (Juan 2:7-9) Kag sang nabatian ni apostol Pablo ang “masunson nga pagbalatian” ni Timoteo, ginpanugda niya nga mag-inom sia sing “diutay nga alak.”—1 Timoteo 5:23.

▪ Ang ginapakamalaut sang Biblia amo ang sobra nga pag-inom sing alkohol:

“[Ang] mga palahubog . . . indi makapanubli sang ginharian sang Dios.”—1 Corinto 6:9-11.

“Indi kamo magpahubog sa alak, nga may pagpatuyang.”—Efeso 5:18.

“Sin-o bala ang may pagkakailo? Sin-o bala ang may kabalaka? Sin-o bala ang may kasuayon? Sin-o bala ang may kasubo? Sin-o bala ang may mga pilas sa walay kabangdanan? Sin-o bala ang may nagapalamula nga mga mata? Ang mga nagapabilin sing malawig nga tion sa alak, ang mga nagakadto sa pagpangita sing alak nga sinimbog. Indi pagtuluka ang alak kon mapula ini, kon nagaidlak ini sa kopa, kon nagadalhay ini sing matanlas. Sa katapusan nagakagat ini subong sang man-ug, kag nagapagua ini sing hilo subong sang dalitan nga man-ug. Ang imo mga mata makakita sing makatilingala nga mga butang, kag ang imo tagipusuon magamitlang sing balingag nga mga butang.”—Hulubaton 23:29-33.

Subong sang ginapakita sang kaupod nga artikulo, ang iban nga may mga problema anay sa alkohol maalamon nga nagdesisyon nga indi na gid mag-inom.—Mateo 5:29.