Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Sa Diin Nagapadulong Ini nga Kalibutan?

Sa Diin Nagapadulong Ini nga Kalibutan?

 Sa Diin Nagapadulong Ini nga Kalibutan?

MADUGAY na nga gintagna sang Biblia ang pagnubo sang moralidad karon kag ginlaragway ini sa sining paagi: “Sa katapusan nga mga adlaw magaabot ang makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay atubangon. Kay ang mga tawo mangin mahigugmaon sa kaugalingon, mahigugmaon sa kuarta,  . . di-matinumanon sa mga ginikanan, di-mapinasalamaton, di-mainunungon, wala sing kinaugali nga pagpalangga, . . . mabangis, wala sing gugma sa kon ano ang maayo, maluib, matig-a sing ulo, nagapahambog, mahigugmaon sa kinasadya sa baylo nga mahigugmaon sa Dios, may dagway sang diosnon nga debosyon apang nagapanghiwala sang gahom sini.”—2 Timoteo 3:1-5.

Mahimo nga magaugyon ka nga ginalaragway gid sini nga tagna sang Biblia ang kalibutan karon. Apang, ginsulat ini halos 2,000 ka tuig na ang nagligad! Ginsugdan ini nga tagna paagi sa mga tinaga: “Sa katapusan nga mga adlaw.” Ano ang buot silingon sang ekspresyon nga “katapusan nga mga adlaw”?

“Katapusan nga mga Adlaw” sang Ano?

Ang “katapusan nga mga adlaw” nangin kinaandan na gid nga ekspresyon. Sa Ingles nga lenguahe lamang, nangin bahin ini sang tig-ulo sang ginatos ka libro. Halimbawa, talupangda ang libro sining karon lang nga The Last Days of Innocence—America at War, 1917-1918. Ang introduksion nagapaathag nga kon ginagamit ang termino nga “katapusan nga mga adlaw,” ginapatuhuyan sang libro ang isa ka espesipiko nga tion, ang tion nga may daku nga pagnubo sa moralidad.

“Sang 1914,” paathag sang introduksion, “mas madasig ang pagbag-o sang pungsod kon ipaanggid sa bisan ano nga tion sa maragtas sini.” Sa pagkamatuod, nakilala ang tuig 1914 sa pagsugod sang bug-os kalibutan nga inaway, nga wala pa gid maeksperiensiahan anay. Ang libro nagsiling: “Isa ini ka bug-os nga inaway, ang pag-inaway  indi sang hangaway sa hangaway kundi sang pungsod sa pungsod.” Ini nga inaway, subong sang binagbinagon naton, nahanabo sa panugod sang ginatawag sang Biblia nga “katapusan nga mga adlaw.”

Ginatudlo sang Biblia nga antes matapos ang kalibutan karon, magaagi anay ini sa espesipiko nga tion nga ginatawag “katapusan nga mga adlaw.” Ang matuod, ang Biblia nagasiling nga may kalibutan anay nga nagtaliwan na, ukon natapos, kag nagapaathag: “Ang kalibutan sadto nalaglag sang gin-anaw ini sang tubig.” Ano ina nga tion, kag ano nga kalibutan ang natapos? Amo ini “ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo” sang una sang panahon ni Noe. Sing kaanggid, matapos man ang kalibutan karon. Apang, ang mga nagaalagad sa Dios makalampuwas sa katapusan, subong nga nakalampuwas si Noe kag ang iya pamilya.—2 Pedro 2:5; 3:6; Genesis 7:21-24; 1 Juan 2:17.

Kon Ano ang Ginsiling ni Jesus Tuhoy sa Katapusan

Nagpamulong man si Jesucristo tuhoy sa “mga adlaw ni Noe,” sang “nag-abot ang anaw kag nag-anod sa ila tanan.” Ginpaanggid niya ang mga kahimtangan nga nagluntad antes sang Anaw—antes gid lang sang katapusan sadto nga kalibutan—sa mga kahimtangan nga mahanabo sa tion nga iya ginlaragway subong ang “katapusan sang sistema sang mga butang.” (Mateo 24:3, 37-39) Ang iban nga badbad sang Biblia naggamit sang ekspresyon nga “katapusan sang kalibutan” ukon “katapusan sining panahon.”—Biblia Sang Katilingban Sang mga Kristiano, kag Maayong Balita nga Biblia.

Gintagna ni Jesus kon ano ang kahimtangan sang kabuhi sa duta antes matapos ang kalibutan. Tuhoy sa inaway, nagsiling sia: “Ang pungsod magatindog batok sa pungsod kag ang ginharian batok sa ginharian.” Suno sa mga istoryador nahanabo ini sugod sang 1914. Gani, ang introduksion sang ginsambit nga libro naglaragway sa 1914 subong amo ang tuig nga nagsugod ang “bug-os nga inaway, . . . indi sang hangaway sa hangaway kundi sang pungsod sa pungsod.”

Sa iya tagna, nagsiling pa si Jesus: “May kakulang sa kalan-on kag mga linog sa nagkalainlain nga duog. Ini tanan nga butang pamuno sang pagpasakit.” Nagsiling pa gid sia nga luwas sa iban nga butang, mahanabo ang “paglapnag sang pagkamalinapason.” (Mateo 24:7-14) Pat-od gid nga nakita naton nga nagakahanabo ini sa aton panahon karon. Tuman na gid kalala ang pagnubo sang moralidad karon amo nga nagakatuman na ang tagna sang Biblia!

Paano kita dapat magkabuhi sa sining imoral nga tion? Talupangda ang ginsulat ni apostol Pablo sa mga Cristiano sa Roma tuhoy sa pagnubo sang moralidad. Ginsambit niya ang “makahuluya nga mga kailigbon sa sekso” sang mga tawo, kag nagsiling: “Ang mga babayi sa ila nagbaylo sang paggamit sa ila kaugalingon suno sa kinaugali sa isa nga supak sa kinaugali; kag subong man bisan ang mga lalaki sa ila wala na maggamit suno sa kinaugali sa mga babayi kag masingkal nga nagdabdab sa ila kailigbon sa isa kag isa, lalaki sa lalaki, nga nagahimo sang malaw-ay nga buhat.”—Roma 1:26, 27.

Ang mga istoryador nagsiling nga samtang labi nga naganubo ang moralidad sang mga tawo sadto, “natublag ang nagasalimuang sa kalipayan nga pagano nga mga tawo bangod sang pagkabalaan kag pagkadesente sang magagmay nga mga komunidad sang mga Cristiano.” Dapat naton ini hunahunaon kag ipamangkot: ‘Kamusta naman ako kag ang ginapili ko nga kaupdanan? Tuhay gid bala kami subong matadlong sa moral, nga indi kaangay sang mga nagagawi sing imoral?’—1 Pedro 4:3, 4.

Ang Aton Pagpakig-away

Ginatudlo sa aton sang Biblia nga walay sapayan sang imoralidad sa palibot naton, dapat kita mangin “wala sing kasawayan kag inosente, mga anak sang Dios nga wala sing depekto sa tunga sang tiko kag balingag nga kaliwatan.” Agod mahimo ini, dapat kita padayon nga “nagapanguyapot sing hugot sa pulong sang  kabuhi.” (Filipos 2:15, 16) Makabulig gid ini nga pinamulong sang Biblia kon paano makapabilin ang mga Cristiano nga indi malatnan sang moral nga kahigkuan—dapat gid nila sundon ang mga panudlo sang Pulong sang Dios kag kilalahon nga ang mga talaksan sini sa moralidad amo ang labing maayo nga paagi sang pagkabuhi.

Ginatinguhaan “sang dios sining sistema sang mga butang,” si Satanas nga Yawa, nga magsunod sa iya ang mga tawo. (2 Corinto 4:4) Ginasugiran kita sang Biblia nga ‘padayon niya nga ginahimo ang iya kaugalingon nga anghel sang kapawa.’ Amo man ang ginahimo sang iya mga alagad, nga nagaalagad sa iya paagi sa pag-ilog sa iya. (2 Corinto 11:14, 15) Nagasaad sila sang kahilwayan kag kalipayan, apang subong sang ginasiling sang Biblia, “sila mismo mga ulipon sang pagkamadinulunton.”—2 Pedro 2:19.

Indi magpadaya sa sini. Ang mga nagasikway sa mga talaksan sang Dios sa moralidad magaantos gid sa ulihi. Ang salmista sa Biblia nagsulat: “Ang kaluwasan malayo sa mga malauton, kay wala nila ginapangita ang [iya sang Dios] mga pagsulundan.” (Salmo 119:155; Hulubaton 5:22, 23) Kumbinsido bala kita sini? Kon kumbinsido kita, amligan naton ang aton hunahuna kag tagipusuon batok sa matinuguton nga propaganda.

Apang, madamo ang di-maalamon nga nagarason, ‘Kon indi supak sa kasuguan ang ginahimo ko, okey lang ini, indi ini sala.’ Apang indi amo sina. Ang aton langitnon nga Amay mahigugmaon nga nagahatag sa aton sang panuytoy sa moralidad, indi agod mangin makatalaka kag estrikto ang imo kabuhi, kundi agod amligan ka. ‘Ginatudluan niya ikaw agod makabenepisyo ka.’ Luyag niya nga malikawan mo ang kalamidad kag mangin malipayon ang imo kabuhi. Sa pagkamatuod, subong sang ginatudlo sang Biblia, ang pag-alagad sa Dios ‘nagasaad sang kabuhi karon kag sa palaabuton.’ Amo ini ang “matuod nga kabuhi,” kabuhi nga walay katapusan sa iya ginsaad nga bag-ong kalibutan!—Isaias 48:17, 18; 1 Timoteo 4:8; 6:19.

Gani ipaanggid ang mga kaayuhan sang pagsunod sa mga panudlo sang Biblia sa kasakit nga magaabot sa ulihi sa mga wala nagasunod sa sini. Ang pagtigayon sing kahamuot sang Dios paagi sa pagpamati sa iya amo gid ang labing maayo nga paagi sang pagkabuhi! “Tuhoy sa isa nga nagapamati sa akon,” saad sang Dios, “magapuyo sia nga may kalig-unan kag indi matublag sang kahadlok sa kalamidad.”—Hulubaton 1:33.

Isa ka Matarong nga Katilingban

Ang Biblia nagasiling nga kon magtaliwan ining kalibutan, “ang malauton wala na.” Ini nagasiling man: “Ang mga matadlong amo ang magapuyo sa duta, kag ang mga wala sing kasawayan amo ang magapabilin sa sini.” (Salmo 37:10, 11; Hulubaton 2:20-22) Gani ang duta pagatinluan sang tanan nga agi sang imoralidad, lakip na yadtong mga wala nagasunod sa maayo nga mga panudlo sang aton Manunuga. Amat-amat nga pasangkaron sa bug-os nga duta sang mga nagahigugma sa Dios ang paraiso, nga kaanggid sa kahimtangan diin ginbutang sang Dios ang una nga mag-asawa.—Genesis 2:7-9.

Hunahunaa ang kalipay nga magkabuhi sa sining matinlo nga duta nga tulad-paraiso ang katahom! Lakip sa makatigayon sang pribilehiyo nga makita ini amo ang binilyon nga pagabanhawon. Magkalipay sa mga saad sang Dios: “Ang mga matarong magapanag-iya sang duta, kag magapuyo sila sing dayon sa sini.” “Pahiran [sang Dios] ang tagsa ka luha sa mga mata nila, kag wala na sing kamatayon, ukon kalisod ukon paghibi ukon kasakit pa. Ang nahaunang mga butang nagtaliwan.”—Salmo 37:29; Bugna 21:3, 4.

[Blurb sa pahina 9]

Sang natapos ang isa ka kalibutan, nakalampuwas ang mga nagakahadlok sa Dios

[Retrato sa pahina 10]

Kon matapos ini nga kalibutan, mangin paraiso ang duta