Minilyon ang Matambong Ikaw man Bala?

▪ Matambong sa ano? Sa “Malapit Na ang Kaluwasan!” Distrito nga Kombension sang mga Saksi ni Jehova! Kapin sa setenta sining tatlo ka adlaw nga mga kombension, nga nagsugod sa Estados Unidos sang katapusan nga talipuspusan nga semana sang Mayo, ang nakaiskedyul nga pagahiwaton sa Pilipinas sa Nobiembre kag Disiembre 2006 kag sa una nga semana sang Enero, 2007.

Ang sesyon magasugod sa alas 8:30 s.a. paagi sa musika. Sa Biernes, mabatian ang mga topiko subong sang “Magpamati sing Maayo sa mga Saad ni Jehova nga Kaluwasan” kag “Kon Paano Luwason ni Jehova ang Ginasit-an nga Nagapangayo sing Bulig” Ang keynote address nga, “Ang mga Aman ni Jehova Para sa Aton ‘Walay Katapusan nga Kaluwasan,’” amo ang magahinakop sang sesyon sa aga.

Ang sesyon sa Biernes sang hapon nagalakip sa mga pamulongpulong nga “Ginatatap ni Jehova sing Mapinalanggaon ang mga Tigulang,” “Kaluwasan Gikan sa Makapahuol nga Kasisit-an,” kag “Ang Papel sang mga Anghel sa ‘Pag-alagad sa Publiko.’” Ang apat-sing-bahin nga simposium nga “Si Jehova—‘Manug-aman sing Palalagyuhan’” amo ang mabatian antes ang katapusan nga diskurso nga, “Wala sing Hinganiban Ukon Dila ang Magamadinalag-on Batok sa Inyo.”

Ang sesyon sa Sabado sang aga may tatlo-sing-bahin nga simposium nga natig-uluhan “Magpadayon nga ‘Wala Untat’ sa Ministeryo” subong man ang mga pamulongpulong nga ‘Ginluwas sa Siod sang Manugpamispis’ kag “Pag-usisa sa ‘Madalom nga mga Butang sang Dios.’” Ang programa sa aga magahinakop sa isa ka pamulongpulong nga pagasundan sang pagpabawtismo sa tubig sang mga kalipikado.

Ang mga pamulongpulong sa Sabado sang hapon magalakip sang “Hupti ang Makasulatanhon nga Pagtamod Tuhoy sa Kapagros,” “Ano nga Espiritu ang Nagaimpluwensia sa Imo Kabuhi?,” “Hupti nga ‘Tatlo ka Dupli’ ang Pag-asawahay,” kag “Mga Pamatan-on, ‘Dumduma, Karon, ang Inyo Dakung Manunuga.’” Ang nagahinakop nga pamulongpulong nga, “Nagakabuhi Ka Bala nga Ginadumdom Pirme ang Adlaw ni Jehova?,” nagahatag sing praktikal nga mga laygay para sa aton karon.

Ang programa sa Domingo sang aga may simposium nga natig-uluhan “Ang Ginharian sang Langit Kaangay sa. . .” Ipaathag sing malip-ot sang apat ka pamulongpulong ang pila ka parabola ni Jesus.

Ang programa sa aga magapadayon paagi isa ka pamulongpulong nga magapakilala sa talalupangdon nga bahin sang kombension, nga amo ang isa ka de-kostyum nga drama nga napasad sa kapitulo 13 sang tulun-an sang Biblia nga Nahaunang Hari. Ang katapusan nga sesyon sang kombension sa Domingo sang hapon may pamulongpulong publiko nga “Malapit Na ang Kaluwasan Paagi sa Ginharian sang Dios!”

Magplano na karon sa pagtambong. Agod mahibaluan ang lugar sang kombension nga pinakamalapit sa inyo, magpamangkot sa Kingdom Hall sang mga Saksi ni Jehova nga malapit sa inyo lugar ukon magsulat sa mga manugbalhag sini nga magasin.