Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

KILALAHA ANG ESPIRITU NGA MGA TINUGA

Magkurit sing linya nga nagaangot sa sahi sang anghel pakadto sa sibu nga laragway, kag sabta dayon ang mga pamangkot.

Arkanghel

Sa ano nga ngalan kilala ang arkanghel?

Mga Kerubin

Ano ang ginabantayan sang mga kerubin sa Eden?

Mga Serafin

Ano ang nabatian ni Isaias nga ginasiling sang mga serafin?

Mga Anghel

Sa di-magkubos, daw ano kadamo ang mga anghel?

1. ․․․․․

2. ․․․․․

3. ․․․․․

4. ․․․․․

Agod Hinun-anunan: Paano ka mabuligan sang ihibalo tuhoy sa pamilya ni Jehova sang espiritu nga mga tinuga sa langit nga mangin maisog pa gid?—2 Hari 6:15-17.

1761 B.C.E. About 538 B.C.E. 33 C.E.

1728 B.C.E. About 455 B.C.E. 44 C.E.

5. Binuhatan 12:5-11

6. Genesis 32:22-30

7. Daniel 6:22

SAN-O INI NATABO?

Magkurit sing linya nga nagaangot sang tagsa ka hitabo sa tuig nga natabo ini.

SIN-O AKO?

8. Ginbalewala ko ang mga paandam sang isa ka anghel kag ang mga reklamo sang isa ka asno.

SIN-O AKO?

9. Nagdala ako sing mensahe kanday Daniel, Zacarias, kag sa iloy ni Immanuel.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 4 Ngaa ang pagtan-aw sing telebisyon kaangay sa pagkaon sing dugos? (Hulubaton 25:____)

Pahina 7 Ngaa dapat kita mangin mainandamon sa kon ano ang aton ginatan-aw sa telebisyon? (Hulubaton 13:____)

Pahina 11 Ano ang nagakatabo sa panghunahuna sang tawo sa kamatayon? (Salmo 146:____)

Pahina 21 Paano ginatamod ni Jehova ang mga pamatan-on nga may problema sa pagkaon? (Salmo 22:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga Sabat sa pahina 27)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Mga Kerubin. “Ang dalan padulong sa kahoy sang kabuhi.”—Genesis 3:24.

2. Arkanghel. Miguel.—Judas 9.

3. Mga Anghel. Minilyon.—Daniel 7:10.

4. Mga Serafin. “Balaan, balaan, balaan, si Jehova.”—Isaias 6:3, 6, 7.

5. 44 C.E.

6. 1761 B.C.E.

7. Mga 538 B.C.E.

8. Balaam.

9. Gabriel.

[Credit Line sang retrato sa pahina 31]

Middle circle: ©Alan Copson/Agency Jon Arnold Images/age fotostock