Gintuga Bala sang Dios ang Kabuhi Paagi sa Ebolusyon?

“Takus ka, Jehova, nga amon Dios, nga magbaton sing himaya kag dungog kag gahom, bangod gintuga mo ang tanan nga butang, kag bangod sang imo kabubut-on nagluntad sila kag natuga.”—BUGNA 4:11.

WALA MADUGAY pagkatapos nga ginpabantog ni Charles Darwin ang teoriya sang ebolusyon, madamo nga ginatawag nga Cristiano nga mga denominasyon ang nagpangita sing mga paagi agod ipahisanto ang ila pagtuo sa Dios sa teoriya sang ebolusyon.

Sa karon, madamo nga kilala nga “Cristiano” nga mga relihion ang daw handa sa pagbaton nga sa pila ka paagi, gintuga sang Dios ang kabuhi paagi sa ebolusyon. Ginatudlo sang iban nga ginhimo sang Dios ang uniberso sa paagi nga magatuhaw sa ulihi ang buhi nga mga butang kag ang tawo gikan sa walay kabuhi nga mga kemikal. Nagapati ang mga nagasakdag sa sini nga panudlo, nga nakilal-an subong theistic evolution, nga ang Dios wala nagpasilabot sang nagsugod na ini nga proseso. Nagapati naman ang iban nga, sa kabilugan, gintugutan sang Dios nga magtuhaw paagi sa ebolusyon ang kalabanan nga pamilya sang mga tanom kag mga sapat kag nagpasilabot sia kon kaisa agod magpadayon ang proseso.

Ang Pagpahisanto sa Duha ka Panudlo —Posible Bala?

Nagahisanto gid bala ang teoriya sang ebolusyon sa mga panudlo sang Biblia? Kon ang ebolusyon matuod, nian ang rekord sang Biblia tuhoy sa pagtuga sa nahauna nga lalaki, si Adan, mangin isa lamang ka sugilanon nga nagatudlo sing isa ka leksion sa moralidad apang indi dapat kabigon nga literal. (Genesis 1:26, 27; 2:18-24) Amo bala sini ang pagtamod ni Jesus sa sining rekord sang Biblia? “Wala bala ninyo mabasahi,” siling ni Jesus, “nga sia nga nagtuga sa ila sa ginsuguran naghimo sa ila nga lalaki kag babayi kag nagsiling, ‘Bangod sini bayaan sang lalaki ang iya amay kag ang iya iloy kag magahiusa sa iya asawa, kag ang duha mangin isa ka unod’? Amo nga indi na sila duha, kundi isa ka unod. Gani, ang gintingob sang Dios indi pagbulagon sang tawo.”—Mateo 19:4-6.

Ginkutlo diri ni Jesus ang rekord tuhoy sa pagpanuga nga mabasa sa Genesis kapitulo 2. Kon nagpati si Jesus nga ang nahauna nga pag-asawahay himuhimo lamang, sambiton ayhan niya ini sa pagsakdag sang iya panudlo tuhoy sa pagkasagrado sang pag-asawahay? Indi. Ginpatalupangod ni Jesus ang rekord sang Genesis bangod nahibaluan niya nga isa gid ini ka matuod nga hitabo.—Juan 17:17.

Ang mga disipulo ni Jesus nagpati man sa rekord sang Genesis tuhoy sa pagpanuga. Halimbawa, ginsumay sang Ebanghelyo ni Lucas ang kaliwat ni Jesus halin kay Adan. (Lucas 3:23-38) Kon si Adan himuhimo lamang, diin ang matuod kag diin ang himuhimo lamang sa sining listahan sang kaliwatan? Kon ang ginhalinan sining listahan sang kaliwatan himuhimo lamang, paano mapatihan ang ginsiling ni Jesus nga sia ang Mesias,  nga natawo sa kaliwat ni David? (Mateo 1:1) Ang manunulat sang Ebanghelyo nga si Lucas nagsiling nga ‘gin-usisa niya sing sibu ang tanan nga butang halin sa ginsuguran.’ Maathag nga nagpati sia sa rekord sang Genesis tuhoy sa pagpanuga.—Lucas 1:3.

Ang pagtuo ni apostol Pablo kay Jesus naangot sa pagsalig ni Pablo sa rekord sang Genesis. Nagsulat sia: “Sanglit ang kamatayon paagi sa isa ka tawo, ang pagkabanhaw sang mga patay paagi man sa isa ka tawo. Kay subong nga kay Adan ang tanan nagakapatay, amo man kay Cristo ang tanan buhion.” (1 Corinto 15:21, 22) Kon indi si Adan ang ginikanan sang tanan nga katawhan, ang isa nga paagi sa iya “nagsulod ang sala sa kalibutan kag ang kamatayon paagi sa sala,” ngaa kinahanglan pa nga mapatay si Jesus agod dulaon ang mga epekto sang sala nga napanubli kay Adan?—Roma 5:12; 6:23.

Kon ang pagtuo sa rekord sang Genesis tuhoy sa pagpanuga mahuyang, ang pinakapundasyon sang Cristianong pagtuo mahuyang man. Ang teoriya sang ebolusyon kag ang mga panudlo ni Cristo wala nagahisantuanay. Ang bisan ano nga panikasog nga ipahisanto ini nga mga panudlo magaresulta lamang sa isa ka mahuyang nga pagtuo nga “ginabolabola sang mga balod kag ginapalidpalid sang tagsa ka hangin sang panudlo.”—Efeso 4:14.

Pagtuo Pasad sa Mabakod nga Pundasyon

Sa sulod sang madamo nga siglo, ang Biblia ginmulay kag gintamay. Madamong beses nga ang Biblia napamatud-an nga matuod. Kon ang Biblia nagasambit tuhoy sa maragtas, kapagros, kag siensia, masami ini napamatud-an nga masaligan. Ang laygay sini bahin sa pagtamdanay sang mga tawo masaligan kag wala nagabag-o. Kaangay sang lunhaw nga hilamon, ang mga pilosopiya kag mga teoriya sang tawo nagapanugdo kag sa ulihi nagakalaya, apang ang Pulong sang Dios ‘magapadayon tubtob sa walay latid nga tion.’—Isaias 40:8.

Ang panudlo sang ebolusyon indi lamang teoriya sang siensia. Pilosopiya ini sang tawo nga naglambo kag nian naglapnag sa sulod sang madamo nga tinuig. Apang, sining ulihi nga tinuig, ang tradisyunal nga panudlo ni Darwin tuhoy sa ebolusyon amat-amat nga nagbalhin sing daku samtang ginhimo ang mga panikasog nga ipaathag ang nagadamo nga pamatuod nga may desinyo sa kinaugali nga kalibutan. Ginaagda ka namon nga usisaon sing dugang pa ini nga topiko. Mahimo mo ini paagi sa pag-usisa sa iban pa nga mga artikulo sa sini nga gua. Dugang pa, mahimo mo man basahon ang mga publikasyon nga ginpakita sa sini nga pahina kag sa pahina 32.

Pagkatapos nga mausisa mo ini nga topiko, ayhan masapwan mo nga ang imo pagsalig sa ginasiling sang Biblia tuhoy sa nagligad nga mga hitabo labi pa nga magalig-on. Mas importante pa, ang imo pagtuo sa mga saad sang Biblia para sa palaabuton labi pa nga magabakod. (Hebreo 11:1) Mapahulag ka man nga dayawon si Jehova, “ang Magbubuhat sang langit kag sang duta.”—Salmo 146:6.

DUGANG PA NGA BASAHON

Isa ka Libro Para sa Tanan nga Tawo Ang espesipiko nga mga halimbawa tuhoy sa pagkamasaligan sang Biblia ginabinagbinag sa sini nga brosyur

Is There a Creator Who Cares About You? Usisaa ang dugang pa nga mga pamatuod sang siensia kag hibalua kon ngaa ginapahanugutan sang isa ka mainulikdon nga Dios ang tuman nga pag-antos

Ano Gid ang Ginatudlo Sang Biblia? Ang pamangkot nga Ano ang katuyuan sang Dios para sa duta? ginasabat sa kapitulo 3 sini nga libro

[Blurb sa pahina 10]

Nagpati si Jesus sa rekord sang Genesis tuhoy sa pagpanuga. Nagsayop bala sia?

[Kahon sa pahina 9]

ANO ANG EBOLUSYON?

Ang isa ka kahulugan sang “ebolusyon” amo: “Proseso sang pagbag-o sa isa ka direksion.” Apang, ang termino ginagamit sa nagkalainlain nga paagi. Halimbawa, ginagamit ini sa pagpaathag sa dalagku nga mga pagbag-o nga nagakatabo sa walay kabuhi nga mga butang—kon paano nagluntad ang uniberso. Isa pa, ang termino ginagamit sa pagpaathag sa magagmay nga mga pagbag-o sa buhi nga mga butang—kon paano ang mga tanom kag mga sapat nagapasibu sa ila palibot. Apang, ang tinaga masami nga ginagamit sa pagpaathag sa teoriya nga ang kabuhi naghalin sa walay kabuhi nga mga kemikal, nian nangin nagabuad ini nga mga selula, kag amat-amat nga nangin mas masibod nga mga tinuga, kag ang tawo amo ang labing intelihente nga produkto sini. Ining ikatlo nga ideya amo ang kahulugan sang termino sang “ebolusyon” nga ginagamit sa sining artikulo.

[Credit Line sang retrato sa pahina 10]

Space photo: J. Hester and P. Scowen (AZ State Univ.), NASA