‘Magataklad Ako Subong sang Lalaki nga Usa’

PANUGIRON NI FRANCESCO ABBATEMARCO

“Ngaa gintugutan sang Dios nga matabo ini? Ngaa ako pa?” Pila ka beses nga ginpamangkot ko ini! Indi ko mabaton nga ma-wheelchair na ako tubtob san-o, kay indi ko na magamit ang akon mga kamot kag mga tiil.

SANG 1962, sa isa ka gamay nga banwa sa rehiyon sang Basilicata, Italya, diutayan lang ako mapatay sang ginbun-ag ako. Ginbudlayan sa pagbata si Nanay, gani gin-indyeksiyunan ako sang doktor sang mga bulong nga may malain nga epekto sang ulihi. Pagligad sang tatlo ka adlaw, ginkombulsion ako. Naparalisar ang akon mga kamot kag tiil, kag nahalitan ang akon tingog.

Samtang nagadaku ako, nagdugang ang akon kasubo bangod sa akon kahimtangan. Iritable ako kag masami nga nagapaning-al. Pamatyag ko nagaisahanon ako, kag wala sing katuyuan ang akon kabuhi. Sang magbeinte-singko anyos ako, daw indi na ako mapuslan. Bangod indi ko mahangpan kon ngaa gintugutan sang Dios nga mag-antos ako sing tuman, naghimo ako sing daw makatarunganon man nga konklusion—nga wala sang Dios.

Isa ka Tuhay nga Pagtamod

Isa ka aga, sang talipuspusan sang 1987, nagapungko ako sa wheelchair sa gua sang amon balay, sang may nagpalapit sa akon nga duha ka maayo mamiste kag hoben pa nga mga lalaki. Abi ko may kinahanglan sila sa akon magulang nga lalaki gani ginhambalan ko sila, bisan nga ginabudlayan ako maghambal—nga wala sia. “Apang, luyag namon nga masugilanon ka,” sabat nila. Makatilingala yadto kay halos wala sing luyag nga makigsugilanon sa akon.

“Nagapati ka bala sa Dios?” pamangkot nila. Gilayon ako nga nagsabat, “Sa akon kahimtangan, paano ako makapati nga may Dios?” Naghambalanay kami kag ginsugiran nila ako nga mga Saksi ni Jehova sila. Gintanyagan nila ako sang libro nga Life—How Did It Get Here? By Evolution or by Creation? * nga may pagpangalag-ag ko nga ginbaton. Nagsiling sila nga mabalik. Mas luyag ko nga indi na lang.

Subong sang ginpangako nila, ang duha ka Saksi nagbalik kag ginpadayon namon ang amon paghambalanay. Madumduman ko pa ang mga bersikulo sa Biblia nga ginbasa nila sa akon, sa Isaias 35:5, 6: “Sa sina nga tion ang mga mata sang mga bulag pamuklaton, kag ang mga igdulungog sang mga bungol mabuksan. Sa sina nga tion ang piang magataklad subong sang lalaki nga usa, kag ang dila sang apa magaamba sa kalipay.” Makalulugpay yadtong mga pulong, apang baliskad gid ini sa akon kahimtangan. Indi gani ako makatindog, labi na gid ang magtaklad subong sang lalaki nga usa. Sa gihapon, nagpasugot ako nga magtuon sing Biblia upod sa ila, apang wala ako nagapati nga ang Biblia may mabulig sa akon mga problema. Daw imposible gid nga magaayo pa ako sa akon kahimtangan.

Wala magdugay, gin-agda ako sang mga Saksi sa isa ka miting sa ila Kingdom Hall. Indi ko na madumduman pa kon tuhoy sa ano ang pamulongpulong sa Biblia, apang indi ko gid malimtan ang pagkamainabyanon kag gugma nga ginpakita sang mga Saksi sa akon. Sa baylo nga kaluuyan ako, gin-abiabi gid nila ako. Sadto nga Domingo nabatyagan ko nga nanamian ako sa Kingdom Hall, kag nagsugod ako sa pagtambong sa mga miting sing regular.

Isa ka Bukid nga Talaklaron

Ang pagtuon sa Pulong sang Dios may daku  gid nga epekto sa akon tagipusuon. Daw subong bala nga ang duga nagpanalupsop liwat sa isa ka laya nga kahoy. Nakaeksperiensia ako sang mga balatyagon nga abi ko wala na ukon indi ko na mabatyagan pa. Makalilipay ang magbatyag nga daw nabuhi liwat! Nabatyagan ko ang handum nga sugiran ang iban tuhoy sa makalilipay nga paglaum nga akon na karon ginapatihan. (Mateo 24:14) Apang, paano ako makabantala? Ginpangamuyo ko gid ang akon handum nga magbantala, nga ginapangabay si Jehova nga buligan ako nga makakita sing paagi.

Sang Septiembre 1991, isa ka payunir (bug-os tion nga ebanghelisador) ang gin-asayn sa amon kongregasyon. Isa ka adlaw sa iya puluy-an, ginsugid ko sa iya ang akon handum nga magbantala. Indi ako makahambal sing maayo, gani nag-istoryahanay kami nga magamit ako sing makinilya sa paghimo sing mga sulat. Ugaling, problema ang akon paralisado nga mga kamot. Sa bulig sini nga payunir, gintilawan namon ang nanuhaytuhay nga metodo. Gintestingan ko nga kagton ang lapis kag amo ini ang itum-ok sa mga letra sa makinilya. Gintestingan ko man nga magsuksok sing helmet nga may naangot nga lipak kag ginahulaghulag ko ang akon ulo agod matum-ok ko ang mga letra. Daw indi gid puede ini nga mga paagi.

Sang ulihi, samtang ginahambalan namon ang akon problema, ini nga payunir naglahog: “Kanami gid sang imo ilong.” Gilayon ko nga gintilawan nga itum-ok ang mga letra paagi sa akon ilong kag puede gali. Karon, makasulat na gid man ako. Handurawa lang kon daw ano kabudlay magbag-o sang sayop nga pagtigbato nga ilong ang ginagamit! Wala madugay, narealisar namon nga mas mahapos kon kompyuter ang akon gamiton. Apang, sa diin ako makuha sang kuarta nga ibakal sini? Naghulathulat ako sing nagakaigo nga tion kag ginsugid ko ini sa akon mga ginikanan. Sa tapos sini, kompyuter na ang akon ginagamit sa paghimo sing mga sulat.

Natuman ang Akon Handum

Una ko nga ginsulatan ang akon mga abyan kag himata, dayon ang mga tawo sa amon banwa kag sa kaingod nga mga kabanwahanan. Sang ulihi, nagasulat na ako sa mga tawo sa bug-os nga Italya. Indi ko malaragway ang akon kalipay sa kada makabaton ako sing balos sa akon sulat. Sang Disiembre 1991, nangin di-bawtismado nga manugbantala ako sang maayong balita. Nagpalista man ako sa Teokratikong Eskwelahan Para sa Ministeryo, nga isa ka eskwelahan nga ginahiwat kada semana sa mga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Kon hatagan ako sing asaynment nga pamulongpulong, ginahanda ko ini sing maayo sa akon kompyuter sa balay. Sa tion sang miting, ang akon ginhanda nga materyal ginabasa sang akon abyan sa plataporma.

Bangod mapinasalamaton gid ako sa gugma nga ginpakita ni Jehova sa akon, nahibaluan ko nga ang masunod nga tikang para sa akon espirituwal nga pag-uswag amo ang magdedikar sang akon kabuhi sa Dios kag magpabawtismo. Nagtipon ako sing kaisog kag ginsugiran ko ang akon mga ginikanan sang akon desisyon. Wala sila malipay, apang ang akon handum nga magpabawtismo mas mabaskog sangsa akon kahadlok. Sa bulig ni Jehova kag sang akon mga masigka-Saksi, ginbawtismuhan ako sang Agosto 1992. Daku gid ang akon kalipay sang ang akon magulang nga lalaki kag bayaw nga babayi nagtambong sa akon bawtismo!

Pagbag-o sang Akon Panghunahuna

Samtang amat-amat nga nagaathag sa akon ang mga prinsipio sa Pulong sang Dios, nakita ko nga dapat ko bag-uhon ang akon indi maayo nga mga batasan. Narealisar ko nga bangod sang akon pisikal nga kasablagan, maimon ako kag maiyaiyahon. Dapat ako manikasog nga dulaon ini nga mga batasan. Kinahanglan ko nga magmapainubuson pa gid kag batuan ang masami nga pagbatyag sang kalugaw-an bangod dapat ako pirme magsandig sa iban.

 Nagtinguha man ako nga untatan ang pagkaluoy sa kaugalingon kag ang pagbatyag nga biktima ako. Nagakadlaw na ako karon sa makahalam-ot nga mga kahimtangan. Isa ka adlaw samtang nagapamalaybalay ako, isa ka bata nga babayi ang nagbukas sang puertahan. Ang akon upod nga Saksi nagpamangkot kon ara ang iya mga ginikanan. Ang bata nga babayi nagsinggit, “Mama, may duha ka lalaki kag isa ka masakiton nga ara sa puertahan.” Sang makita ako, nahuya gid ang iloy amo nga wala sia makatingog. Ang isa sang akon mga abyan nagsiling: “Ang matuod, duha ang masakiton sa amon kag isa ang mapagros.” Nagyuhum kami tanan, kag makalilipay ang amon paghambalanay.

Ang Handum nga Makaalagad sing Kapin Pa

Pagkatapos sang akon bawtismo, nag-auxiliary payunir ako sing siam ka bulan, nga nagahinguyang sing 60 ka oras kada bulan sa pagbantala nga hilikuton. Apang, luyag ko nga maghimo sing kapin pa. Wala madugay, nangin regular payunir ako, nga nagahinguyang sing mas madamo nga tion sa pagbantala. Mabudlay ang una nga pila ka bulan sang pagpayunir. Abi sang madamo nga tawo, nagakadto ako sa ila agod magpakilimos, kag bangod sini nagakahuy-an kami sang akon upod nga Saksi.

Dugang pa, madamo sa kongregasyon ang ginabudlayan maghangop sa akon ginahambal kag indi sila makahibalo kon paano nila ako mabuligan. Apang, sa bulig ni Jehova kag sa di-makagod nga bulig sang akon espirituwal nga mga kauturan, wala madugay napauswag man ini nga kahimtangan. Kilala na ako karon sang mga tawo indi lamang subong isa ka lalaki sa wheelchair kundi subong isa ka Saksi ni Jehova nga nagatinguha nga buligan ang iban nga matun-an ang mga katuyuan sang Dios.

Sang Hulyo 1994, nakatambong ako sa pinasahi nga duha ka semana nga kurso sang paghanas para sa payunir nga mga ministro. Didto, natun-an namon ang mga prinsipio sa Kasulatan nga nagatuytoy sa pagbantala kag paghimo disipulo nga hilikuton. Nakabaton man kami sing praktikal nga paghanas sa ministeryo. Dapat ko landason ang mga balagbag agod makatambong, kay ang eskwelahan nahamtang mga 60 kilometros gikan sa akon ginapuy-an. Indi ako makapaligad sing gab-i nga wala sa balay, gani nagturnoturno ang mga Saksi sa pagsugat-dul-ong sa akon. Kon tigpalanyaga ginahakwat ako sang isa sa ila pasaka sa ikaduha nga panalgan, diin nagapanyaga kami.

Isa ka Daku nga Responsibilidad

Sang Marso 2003, gintangdo ako subong gulang sa kongregasyon. Ini nga katungdanan nagakinahanglan nga mag-alagad ako sing lakas sa iban. Karon mas labi ko nga nahangpan ang buot silingon ni Jesus sang magsiling sia: “May kapin nga kalipay sa paghatag sangsa pagbaton.” (Binuhatan 20:35) Nagpanghikot ako kaupod sang dalayawon nga hubon sang mga gulang, kag ginbuligan nila ako nga matungdan ini nga katungdanan. Ginaapresyar ako sang bug-os nga kongregasyon—ilabi na sang mga lamharon—kag ginaupod nila ako sa ila mga aktibidades. Nakita nila kon paano ko nalandas ang mga balagbag sa pag-alagad kay Jehova, kag madamo ang nagapangayo sing bulig sa akon sa pag-atubang nila sang ila mga problema.

Natun-an ko nga ang pisikal nga kahimtangan sang isa ka tawo indi gid tuman ka importante sa kalipay. Sa baylo, mas importante ang kahamuot ni Jehova kag ang paghimo sang iya kabubut-on. Mapinasalamaton gid ako ilabi na sa matahom nga paglaum nga sa dili madugay indi na ako mag-wheelchair. Huo, ginalauman ko ang ‘pagtaklad subong sang lalaki nga usa’ kag ang pag-alagad sa matuod nga Dios sing dayon.—Isaias 35:5, 6.

[Nota]

^ par. 8 Ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova.

[Blurb sa pahina 22]

Kilala na ako karon sang mga tawo indi lamang subong isa ka lalaki sa wheelchair kundi subong isa ka Saksi ni Jehova nga nagatinguha nga buligan ang iban nga matun-an ang mga katuyuan sang Dios

[Retrato sa pahina 21]

Ginagamit ko ang akon ilong sa pag-type kon nagahanda para sa Cristianong miting