Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Masahe Para sa Lapsag?

Masahe Para sa Lapsag?

 Masahe Para sa Lapsag?

SUNO SA MANUNULAT SANG MAGMATA! SA ESPANYA

GINPALIGUAN ni Anita, isa ka hoben nga iloy nga taga-Nigeria, ang iya lapsag kag nian inanay sia nga ginmasahe. Nalipay gid sila nga mag-iloy. “Amo ini ang kinabatasan sang mga iloy sa Nigeria sa pag-atipan sang ila mga lapsag,” siling ni Anita. “Kami sang akon manghod nga mga lalaki ginmasahe man anay sang amon iloy. Ang masahe isa ka maayo nga paagi sa pagpatig-a sa mga maskulo kag sa pagparelaks sini. Samtang ginamasahe ko ang akon lapsag, ginakantahan kag ginasugilanon ko sia, kag nagayuhum naman sia kag daw nagaistorya. Makalilipay gid ini!”

Sa madamo nga kadutaan, kinaandan na ang pagmasahe sa lapsag kag nangin popular ini sa pila ka pungsod sa Nakatundan. Suno sa Spanish Association for Infant Massage, ang masahe isa ka mahigugmaon, mapinalanggaon, kag makalilipay nga pamaagi nga nagahatag sing kahigayunan sa mga ginikanan sa pagkomunikar sa ila lapsag sa pisikal kag emosyonal nga paagi. Nagalakip ini sang sulitsulit kag inanay nga paghapulas sa mga tiil kag mga batiis, pati sa likod, dughan, tiyan, mga kamot, kag guya sang lapsag.

Ano bala ang makuha sang lapsag sa masahe? Labaw sa tanan, mabatyagan niya nga ginahigugma kag ginapalangga sia. Ang bag-ong bun-ag wala lamang nagakinahanglan nga pakaunon kundi nga palanggaon man sang ginikanan. Bangod ang bata may igbalatyag na bisan lapsag pa lang, mapabutyag sang mahinay nga pagmasahe sang iloy ukon amay ining pagpalangga sa pisikal nga paagi. Madamo nga impormasyon—pisikal kag emosyonal—ang mapaalinton sa lapsag. Busa, ang pagmasahe makapabakod sang kaangtanan sang ginikanan sa ila lapsag sugod pa sa pagkabun-ag.

Wala labot sa pagpabutyag sing pagpalangga, ang pagmasahe makatudlo sa lapsag sa pagrelaks, nga mahimo magresulta sa malawig nga mahamuok nga tulog kag kubos nga kahuol. Ang pagmasahe makapabakod man sa mga maskulo kag makabulig sa maayo nga pagsirkular sang dugo, panunaw, kag pagginhawa. Ginasiling sang iban nga makapabaskog man ini sang sistema sang imyunidad sang lapsag. Bangod ginapahulag sini ang igbalatyag, panulok, kag palamatin-an sang lapsag, ang pagmasahe mahimo makabulig man sa iya memorya kag ikasarang sa pagtuon.

Ginatun-an na sang mga ospital ang importansia sang pagmasahe sa lapsag. Halimbawa, natukiban sa isa ka pagtuon nga ang mga lapsag nga kulang sa binulan nga ginmasahe mas nauna nga nakagua sa ospital sing pito ka adlaw kag mas mabug-at sing tubtob sa 47 porsiento sangsa mga lapsag nga wala ginmasahe.

Maathag nga indi lamang mga adulto ang makabenepisyo sa maayo nga pagmasahe! Sa pagkamatuod, para sa mga lapsag ang masahe indi lamang pangparelaks. Pagpalangga ini nga ginapabutyag paagi sa mainit nga mga kamot kag malum-ok nga mga tudlo, upod ang matam-is nga yuhum.