Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paghidait sa Duta sa Katapusan!

Paghidait sa Duta sa Katapusan!

NAGAPATI ang iban nga matigayon nila ang kahilwayan sa katilingban kag ang espirituwal nga kaputli paagi lamang sa kasingki—nga madula lamang ang mga gumalahom nga indi nila gusto paagi sa malaglagon nga puersa. Subong man, ang pila ka gobierno nagagamit sing makapahadlok nga mga tikang agod mahuptan ang kahim-ong kag agod padayon nga makontrol nila ang mga tawo nga ila ginagamhan. Apang kon matuod nga ang terorismo isa ka epektibo nga paagi sang paggahom kag reporma sa katilingban, dapat nga magpaluntad ini sing paghidait, kahamungayaan, kag kalig-unan. Indi magadugay, dapat maghaganhagan na ang kasingki kag kahadlok. Nakita na bala naton ini nga mga resulta?

Ang matuod, ginapahuyang sang terorismo ang respeto sa kabuhi, kag nagadul-ong ini sa pagpinatyanay kag kapintas. Bangod sang kasakit nga ila naagom, ang mga biktima masami nga nagabalos, nga nagaresulta sa paggamit sing puersa agod kontrolon ang kahimtangan, nga nagaresulta pa gid sa dugang nga pagbalos.

Indi Malubad sang Kasingki ang Aton mga Problema

Linibo ka tuig na nga ginatinguhaan sang mga tawo nga lubaron ang mga problema sa gobierno, sa relihion, kag sa katilingban. Apang napaslawan ang tanan nila nga panikasog. Subong gid ini sang ginasiling sang Biblia: “Nahibaluan ko, O Jehova, nga ang dalanon sang tawo wala sa iya kaugalingon. Wala sa tawo nga nagalakat bisan ang pagtuytoy sa iya tikang.” (Jeremias 10:23) Nagsiling si Jesus: “Ang kaalam nagatindog ukon nagakapukan depende sa mga resulta [sini].” (Mateo 11:19, The New Testament in Modern English, ni J.  B. Phillips) Kon pasangkaron pa ang aplikasyon sini, ginapahangop sining mga prinsipio sa Biblia nga ang terorismo isa ka sayop nga paglaum. Ang terorismo nagbunga, indi sing kahilwayan kag kalipay, kundi sing kamatayon, pag-antos, kag kagulub-an. Ining malain nga bunga nagdagsa sang ika-20 nga siglo kag nagasugod man sa pagdagsa sa ika-21 nga siglo. Madamo ang nagasiling nga sa baylo nga amo ang solusyon, ang terorismo isa sa mga problema.

“Kada adlaw ginahandum ko nga kabay nga wala sa akon pamilya ukon mga abyan ang mapatay . . . Sa banta ko kinahanglan namon ang isa ka milagro.” Amo ang ginsulat sang isa ka lin-ay nga nagapuyo sa isa ka pungsod diin daku nga kahapayan ang gintuga sang kasingki sang mga terorista. Ang iya ginsiling nagatudlo sa isa ka konklusion nga amo man ang ginhinakop sang madamo nga tawo: Wala sa tawo ang solusyon sa mga problema sang tawo. Ang Manunuga lamang sang tawo ang makalubad sang mga problema karon sa duta, lakip ang terorismo. Apang ngaa dapat kita magsalig sa Dios?

Kon Ngaa ang Dios Takus sang Aton Pagsalig

Ang isa ka rason amo nga subong Manunuga, ginhatagan kita ni Jehova sing kabuhi kag luyag niya nga magkabuhi kita nga may paghidait kag kaayawan. Ang manalagna sang Dios nga si Isaias napahulag sa pagsulat: “Karon, O Jehova, ikaw amon Amay. Kami ang daga, kag ikaw ang amon Maninihon; kag kami tanan binuhatan sang imo kamot.” (Isaias 64:8) Si Jehova amo ang Amay sang katawhan, kag hamili sa iya ang katawhan sang tanan nga pungsod. Indi sia ang balasulon sa inhustisya kag pagdumot nga nagdul-ong sa terorismo. Ang maalam nga si Hari Solomon nagsiling anay: “Ginhimo sang matuod nga Dios nga matadlong ang mga tawo, apang naghimo sila sing madamo nga plano.” (Manugwali 7:29) Ang ginbangdan gid sang terorismo amo ang kalautan sang tawo kag ang impluwensia sang mga demonyo, indi nga ang Dios wala sing ikasangkol.—Efeso 6:11, 12.

Ang isa pa ka rason kon ngaa makasalig kita kay Jehova amo nga bangod sia ang nagtuga sa mga tawo, nahangpan niya kapin kay bisan sin-o ang kabangdanan sang mga problema sang mga tawo kag kon paano ini malubad. Ginasambit sang Biblia ini nga kamatuoran sa Hulubaton 3:19: “Si Jehova mismo sa kaalam nagtukod sa duta. Gintukod niya sing  malig-on ang mga langit paagi sa paghantop.” Upod ang bug-os nga pagsalig sa Dios, ang isa ka tawo sang dumaan nga tion nagsulat: “Diin magahalin ang bulig para sa akon? Ang bulig sa akon nagagikan kay Jehova, ang Tagbuhat sang langit kag duta.”—Salmo 121:1, 2.

May ikatlo pa nga rason kon ngaa dapat kita magsalig sa Dios: May gahom sia sa pagpauntat sang masingki nga pagpinatyanay. Sang panahon ni Noe “ang duta napun-an sing kasingki.” (Genesis 6:11) Ang paghukom sang Dios hinali kag bug-os: “Wala sia [Dios] magpugong sa pagsilot sa dumaan nga kalibutan . . . sang gin-anaw niya ang kalibutan sang di-diosnon nga mga tawo.”—2 Pedro 2:5.

Nagasambit ang Biblia sing isa ka leksion nga dapat naton matun-an gikan sa Anaw sang adlaw ni Noe: “Makahibalo si Jehova kon paano luwason ang mga tawo nga may diosnon nga debosyon gikan sa pagtilaw, apang magtigana sang di-matarong nga mga tawo para sa adlaw sang paghukom agod laglagon.” (2 Pedro 2:9) Makilala sang Dios kon sin-o ang sinsero nga nagahandum sing mas maayo nga kabuhi kag kon sin-o ang mga nagahimo sang kabuhi nga miserable para sa iban. Ginatigana niya ang di-matarong nga mga tawo para sa “kalaglagan sang mga tawo nga di-diosnon.” Apang para sa mga nagahandum sing paghidait, nagahanda sia sing isa ka bag-ong duta diin magapuyo ang pagkamatarong.—2 Pedro 3:7, 13.

Dayon nga Paghidait sa Duta!

Masami ginagamit sang mga manunulat sang Biblia ang tinaga nga “duta” sa pagpatuhoy sa katawhan. Halimbawa, ang Genesis 11:1, nagasiling nga ang “bug-os nga duta,” ang mga tawo nga nagakabuhi sadto, naghambal sing isa lamang ka lenguahe. Amo sina nga kahulugan sang duta ang ginahunahuna ni apostol Pedro sang magsulat sia tuhoy sa “isa ka bag-ong duta.” Bag-uhon ni Jehova nga Dios ang katilingban sang tawo sa isa ka paagi nga ang kasingki kag dumot buslan sang pagkamatarong kag katarungan subong permanente nga “mga pumuluyo” sa duta. Sa isa ka tagna nga narekord sa Miqueas 4:3, nagasugid sa aton ang Biblia: “Magahimo sia sing paghukom sa tunga sang madamong katawhan, kag magatadlong sang mga butang may kaangtanan sa gamhanan nga mga pungsod sa malayo. Kag salsalon nila ang ila mga espada nga mangin punta sang arado kag ang ila mga bangkaw nga mangin mga galab nga inughagbas. Indi sila magabayaw sing espada, ang pungsod batok sa pungsod, ukon magtuon pa sila sa pagpakig-away.”

Ano ang pagkabuhi sang mga tawo kon matuman na ina nga tagna? Ang Miqueas 4:4 nagasiling: “Magalingkod sila, ang tagsatagsa sa idalom sang iya puno  sang ubas kag sa idalom sang iya kahoy nga igos, kag wala sing magapakurog sa ila.” Sa sinang dutan-on nga Paraiso, wala na sing magakabuhi nga may kahadlok sa masunod nga pag-atake sang mga terorista. Masaligan mo bala ina nga saad? Huo, “kay ang baba mismo ni Jehova sang mga kasuldadusan ang nagpamulong sini.”—Miqueas 4:4.

Gani, samtang nagadata ang pagpamahog sang mga terorista kag nagakurog ang mga pungsod sa kasingki, ang solusyon para sa mga mahigugmaon sang paghidait amo ang magsalig kay Jehova. Wala sing problema nga indi niya malubad. Dulaon niya ang halit, pag-antos, kag bisan ang kamatayon. Ang Biblia nagasiling: “Lamunon niya ang kamatayon sing dayon, kag pat-od nga pahiran sang Soberanong Ginuong Jehova ang mga luha gikan sa tanan nga nawong.” (Isaias 25:8) Ang hamili nga kadutaan sang madamo nga tawo nga puno karon sing kasakit kag kahadlok subong resulta sang terorismo, tugbon sa indi madugay sang paghidait. Ina nga paghidait, nga ginsaad sang Dios nga “indi makabutig,” amo gid ang ginakinahanglan sang katawhan.—Tito 1:2; Hebreo 6:17, 18.