Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

DIIN INI NATABO?

1. Diin napasag-uli ang panulok sining tawo nga nabulag halin sa iya pagkabun-ag?

Tipuluni ang imo sabat sa mapa.

JERUSALEM

Punong sang Betzata

Tuburan sang Gihon

Punong sang Siloam

◆ Ano ang ginhimo ni Jesus sa iya antes sia ginpadala didto?

․․․․․

◆ Sin-o ang may edad nga mag-asawa sa likod dapit nga bahin sang laragway, kag ngaa nahadlok sila?

․․․․․

Agod Hinun-anunan: Ano ang matun-an mo sa sini nga hitabo?

SAN-O INI NATABO?

Maghimo sing kurit halin sa duog sang pagsimba pakadto sa tuig nga natapos ini.

1513 1512 1473 1027 515 455 B.C.E.

2. 1 Hari 6:1, 37, 38

3. Exodo 40:1, 2, 33

4. Esdras 6:15

SIN-O AKO?

5. Nag-alagad ako sa isa ka pagano nga hari, apang ang akon kasampaton gingamit sa pagpatindog sang templo.

SIN-O AKO?

6. Gintukuran sang akon lolo ang kamot ni Moises, kag gintukuran sang akon ginpatindog ang tabernakulo.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 3 Daw ano kalawig ang kabuhi sang tawo sa karon? (Salmo 90:____)

Pahina 9 Ano ang himuon ni Jehova sa kamatayon? (Isaias 25:____)

Pahina 17 Ang pagbasa sang Biblia magabulig sa imo nga himuon ang ano? (Binuhatan 17:____)

Pahina 24 Ang espongha sa dagat pamatuod sang ano? (Salmo 104:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 12)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Ang Punong sang Siloam.—Juan 9:7.

◆ Naghimo si Jesus sing lunang paagi sa iya dupla kag ginhamlit ini sa mata sang tawo nga bulag.—Juan 9:6.

◆ Ang mga ginikanan sang tawo. Nahadlok sila nga sikwayon sa sinagoga .—Juan 9:18-23.

2. 1027 B.C.E.

3. 1512 B.C.E.

4. 515 B.C.E.

5. Hiram.—1 Hari 7:13, 14; 2 Cronica 2:12-14.

6. Bezalel.—Exodo 17:11, 12; 35:30, 31.