Makasapo Ka sing Matuod nga Kalipay!

DAW madamo nga tawo sa bug-os nga kalibutan ang nagapati nga ang sekreto sa kalipay amo ang pinakabag-o nga modelo sang awto, daku nga patago sa bangko, prestihiyuso nga karera, daku nga balay, kag ang pinakabag-o nga elektroniko nga mga kasangkapan, upod ang matahom nga pigura ukon maskulado nga bayhon. Apang, nasandig gid bala ang kalipay sa sining materyal kag pisikal nga mga bentaha?

“Nagdamo ang nagapanalawsaw tuhoy sa kalipay, pagkamalaumon, positibo nga mga emosyon kag mapuslanon nga mga kinaiya,” siling sang isa ka espesyal nga report sa Time nga magasin. Madamo ang nakibot sa resulta sini nga mga pagtuon. Talalupangdon nga palareho ang ebidensia nga ang mga tawo nga nagapati nga ang kuarta, kabantugan, ukon katahom amo ang magapahalipay sa ila nagalimbong lamang sa ila kaugalingon. Ang matuod, ginatukod nila ang ila kabuhi sa isa ka pundasyon nga mahimo makahalit sa ila hunahuna kag mahimo pa gani nga tunaan sang depresyon.

Sa Estados Unidos, madamo nga tawo ang nagmanggaranon pa gid. “Apang wala ini maghimo sa amon nga mas malipayon,” siling sang Time. Sa pagkamatuod, amo man sini ang masiling sa mga tawo sa iban nga mga pungsod. Nakita man sa China nga walay sapayan sang pagtin-ad sang ekonomiya sini, makapabalaka nga nagdamo ang indi malipayon nga mga tawo. Sa sini nga pungsod, ang paghikog amo ang “nagapanguna nga kabangdanan sang kamatayon sa mga nagaedad sing 15 pa 34 anyos,” siling sang magasin nga Access Asia nga ginabalhag kada ikatlo nga bulan lamang. Ang isa ka kabangdanan sini daw amo ang pag-ipit sa mga pamatan-on nga magpakabudlay gid sila agod magmadinalag-on sa isa ka propesyon kag magmanggaranon.

Maathag nga ang pagtin-ad sa materyal wala nagabuhin sang kahuol; kundi, nagapagrabe pa gani sini. “Ang aton mismo paagi sang pagkabuhi amo karon ang una nga ginabangdan sang mahuyang nga emosyon kag hunahuna,” hinakop sang isa ka pagtuon sang isa ka unibersidad. Suno sa tag-analisar sang direksion sang nagakatabo sa mga tawo nga si Van Wishard, “ang kapagros sa hunahuna kag emosyon amo ang pinakamadasig mag-uswag nga bahin sang pasiguro para sa panglawas sang madamo nga kompanya.”

Apektado bisan gani ang mga kabataan sang aton madasig magbag-o nga kalibutan. May mga libro na karon para sa otso anyos nga mga kabataan nga nagalaygay sa ila “kon paano makilala ang mga sintomas sang kahuol kag kon paano ini atubangon,” siling ni Wishard. Suno sa pila ka balasahon nga nagahatag sing impormasyon tuhoy sa depresyon, ang depresyon sa tunga sang mga kabataan sa pila ka pungsod sa Nakatundan makapakibot nga nagadugang sing 23 porsiento kada tuig. Kag, “ang pinakamadasig magdamo nga pasyente sang mga bulong batok sa depresyon amo ang mga kabataan nga wala pa nagaeskwela sa elementarya.”

Nagadugang man ang kahadlok—indi lamang bangod sa mahuyang nga ekonomiya. Bangod nagadamo ang indi kinaandan nga mga pagtamod sa politika kag relihion, madamo nga tawo ang ginakurog sa makakulugmat nga mga butang nga mahimo matabo sa palaabuton. May bulig bala nga matigayon?

Mga duha ka libo ka tuig sang una, may gintudlo si Jesucristo nga isa ka dalanon sang pagkabuhi nga tuhay kag makabuhin sang kahuol. Simple lamang apang madalom nga kamatuoran ang pinakamensahe sang iya gintudlo. “Malipayon,” siling niya, “ang mga mahunahunaon sang ila espirituwal nga kinahanglanon.” (Mateo 5:3) Huo, ginpalig-on ni Jesus ang iya mga tagpalamati nga isentro ang ila igtalupangod sa labing daku nga kinahanglanon sang katawhan—ang espirituwal nga kamatuoran tuhoy sa aton Manunuga kag sa Iya katuyuan para sa aton.

Subong makita pa naton sa masunod nga mga artikulo, makabulig sa aton ina nga kamatuoran nga mahantop kon ano gid ang importante, nga magadul-ong sa mas malipayon kag mas mapuslanon nga kabuhi. Inang espirituwal nga kamatuoran nagahatag man sa aton sing isa ka masanag nga paglaum.

[Blurb sa pahina 3]

Depende bala sa materyal nga mga pagkabutang ang kalipay?