Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ano ang Imo Sabat?

Ano ang Imo Sabat?

 Ano ang Imo Sabat?

1. Hingadli ang 12 ka apostoles.

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

Magkurit sing linya nga nagaangot sang ngalan sang apostol pakadto sa nakilal-an nga kinaiya niya.

2. Wala sia sing limbong (Juan 1:47)

3. Makugi sia (Lucas 6:15)

4. Wala sia magpati dayon (Juan 20:24, 25)

Agod Hinun-anunan: Sin-o ang paborito mo nga apostol? Ngaa nanamian ka gid sa iya?

SAN-O INI NATABO?

Magkurit sing linya halin sa laragway pakadto sa husto nga petsa.

4216 4026 3375 2370 1593 1513 B.C.E.

5. Exodo 2:1-7

6. Genesis 2:7

7. Genesis 7:11

SIN-O AKO?

8. Israelinhon ako apang indi ako katigulangan sang Mesias. Indi Israelinhon ang akon asawa apang katigulangan sia sang Mesias.

SIN-O AKO?

9. Gintawag ako nga ‘pinakabulahan labaw sa mga babayi’ bangod ginkuha ko ang kaaway sang Israel.

SA SINI NGA GUA

Sabta ining mga pamangkot, kag isulat kon ano ang kulang nga (mga) bersikulo sang Biblia.

Pahina 3 Ano ang ginsiling ni Jesus nga sekreto sa kalipay? (Mateo 5:____)

Pahina 5 Ano ang ginsiling ni Solomon tuhoy sa mga mahigugmaon sa kuarta? (Manugwali 5:____)

Pahina 11 Paano ginhingabot si Pablo bangod sa iya pagtuo? (2 Corinto 11:____)

Pahina 28 Ano nga paglaum ang ginatanyag sang Biblia sa mga ginikanan sang may kakulangan sa panghuhunahuna nga mga kabataan? (Isaias 35:____)

Mga Laragway nga Pangitaon sang mga Kabataan

Diin mo makita ini nga mga laragway sa sini nga gua? Sa imo kaugalingon nga mga tinaga, ipaathag kon ano ining tagsa ka laragway.

(Mga sabat sa pahina 22)

 MGA SABAT SA PAHINA 31

1. Si Simon, nga gintawag man Pedro, ang iya utod nga si Andres, si Santiago kag si Juan, si Bartolome (Natanael), si Mateo, si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, si Simon nga gintawag nga isa nga makugi, si Judas nga anak ni Santiago, kag si Judas Iscariote, nga nangin traidor.—Lucas 6:14-16.

2. Natanael.

3. Simon.

4. Tomas.

5. Moises—1593 B.C.E.

6. Adan—4026 B.C.E.

7. Si Noe sa arka—2370 B.C.E.

8. Mahlon.—Rut 4:9, 10.

9. Jael.—Mga Hukom 5:24-27.

[Credit Line sang retrato sa pahina 31]

Bottom circle: Rare Books Division, The New York Public Library, Astor, Lenox and Tilden Foundations