Ang Handum nga Higugmaon

Sang una nga panahon, isa ka lin-ay nga nagahingalan kay Lea ang nagapuyo sa isa ka siudad nga sa karon kilala nga pungsod sang Turkey. May manghod sia nga si Raquel kag mas maanyag ini sangsa iya.

NAKILALA ni Raquel ang isa ka lalaki nga naghigugma gid sa iya amo nga nagpasugot ining lalaki nga magtrabaho sa iya amay sing pito ka tuig agod mapangasawa sia. Apang, sang gab-i sang kasal, si Lea ang ginhatag sang amay sang mga babayi sa baylo nga ang iya utod. Wala kita makahibalo kon ano ang ginbatyag ni Lea sa ginhimo sang iya amay, apang pat-od nga nakahibalo sia nga indi ini maayo nga panugod sang isa ka pag-asawahay.

Sang matukiban ang natabo, ang lalaki nagpabutyag sang iya pagpamatok. Ginpaathag sang Amay nga kinabatasan nila nga ang subang nga babayi anay ang ginapauna sa pagminyo. Busa, paagi sa paglimbong, napamana ni Lea ang lalaki nga ang una nga ginhigugma amo ang iya manghod, nga ginpangasawa man sang lalaki. Pat-od nga nasubuan gid si Lea sang makita niya nga ang iya manghod amo ang labi nga ginahigugma! Wala si Lea sing maistorya tuhoy sa kon paano sia ginpangaluyagan kag diutay lamang ang malipayon nga mga handumanan sa adlaw sang iya kasal, kon may yara gid man. Pat-od nga ginhandum man niya nga higugmaon sia kaangay ni Raquel! Busa, bangod sang iya kahimtangan nga halos wala sia sing kontrol, mahimo masunson nga nagbatyag si Lea nga daw wala sing may nagahigugma ukon naluyag sa iya.⁠ *

Sa pila ka kasangkaron, madamo karon ang nakahangop sang balatyagon ni Lea. Tanan kita nagabatyag nga kinahanglan naton maghigugma kag higugmaon. Ayhan gusto gid naton nga kuntani may isa nga magahigugma sa aton. Luyag man naton nga palanggaon kita sang aton mga ginikanan, mga anak, mga utod, kag mga abyan. Kaangay ni Lea, mahimo makita naton ang iban nga may nagahigugma sa ila, samtang sa aton naman wala.

Kutob pa sa pagkabata nakabati na kita sing romantiko nga mga istorya tuhoy sa matahom nga mga tawo nga naghigugmaanay kag nangin malipayon sa bilog nila nga kabuhi. Ang mga manug-amba nagapalaoylaoy sa pag-amba tuhoy sa gugma; ang mga mamalaybay nagadayaw sini. Apang, ang isa ka manugpanalawsaw sa sini nga topiko nagsulat: “Wala na sing butang nga ginatinguhaan ukon ginapanikasugan kaangay sang gugma, nga sa umpisa puno sing paglaum kag pagpaabot, apang masami nga nagakapaslawan.” Sa pagkamatuod, sa masami ang aton pinakasuod nga mga kaangtanan amo pa ang may pinakamadamo nga problema​—⁠nagahatag sa aton sing kalisod sa baylo nga nagapadayon nga kalipay. Sa madamo nga pungsod, mga 40 porsiento sang tanan nga pag-asawahay ang nagadangat karon sa diborsio, kag madamo nga mag-asawa nga wala nagdiborsio ang indi malipayon.

Nakita man sa madamo nga kadutaan ang pagdamo sang pamilya nga may nagasolo nga ginikanan ukon wala sing gugma, diin ang mga kabataan man ang nangin mga biktima. Apang, ang mga kabataan amo ang ilabi na nga nagakinahanglan sing pagpalangga sing isa ka maatipanon nga pamilya. Gani, ano na ang natabo sa gugma? Diin kita mangita sing sabat agod makatuon sining hamili nga kinaiya? Usisaon sang masunod nga mga artikulo ining mga pamangkot.

[Nota]

^ par. 4 Ining kasaysayan masapwan sa kapitulo 29 kag 30 sang tulun-an sang Biblia nga Genesis.