Pagpanginpadlos sa Pag-abuso sa Alkohol

“Ang akon amay alkoholiko, kag ako nangin amo man. Dose anyos pa lang ako, nagainom na ako. Sang nagpangasawa ako, hubog ako adlaw-adlaw. Nangin masingki ako; pirme nagapangayo sing bulig sa mga pulis ang akon pamilya. Nagmasakiton ako. Ang alkohol gintunaan sang gastric hemorrhage, kag diutayan lang ako napatay. Nian nagbalatian ako sing cirrhosis kag anemia. Nag-entra ako sa mga grupo nga nagabulig sang ila kaugalingon sa tuyo nga mag-untat, apang sa walay pulos. Daw naputos ako sang lawa sang damang kag indi makapanginpadlos.”​—⁠VÍCTOR,⁠ * ARGENTINA.

SULITSULIT naton mabatian ini nga mga istorya gikan sa mga tawo nga nasiod sang alkohol. Kaangay ni Víctor, daw nakibon sila sa isa ka kahimtangan nga wala na sing maguaan. Puede bala malandas ang mga problema nga tuga sang alkohol ukon malikawan pa gani? Kon puede, paano?

Pagbaton sa Problema

Una, dapat batunon sang tawo nga nagiyan sa alkohol kag sang mga suod sa iya nga may problema sia sa pag-inom. Ang pagkagiyan diutay lamang nga bahin sang daku pa nga problema. Nagalambo ini sa malawig nga tion halin sa batasan sang pag-inom nga ayhan sang una haganhagan lang. Sing makapakibot, ang kalabanan nga mga aksidente, kasingki, kag mga problema sa katilingban nga tuga sang alkohol wala ginahimo sang mga tawo nga nagiyan sa alkohol. Talupangda ang ginsiling sang World Health Organization (WHO): “Ang pinakamaayo nga paagi nga mabuhinan ang mga problema sang katilingban nga tuga sang alkohol amo ang pagkonsentrar nga limitehan ang pag-inom sang mga haganhagan mag-inom sa baylo sang mga palainom.” (Italiko amon.) Ang imo bala pag-inom sobra sa ginatugot sang mga awtoridad sang panglawas? Nagainom ka bala sa mga sitwasyon diin kinahanglan ka maghatag sing bug-os nga atension kag kaabtik? Ang imo bala batasan sa pag-inom ginatunaan sing mga problema sa imo pamilya kag sa ulubrahan? Sa pagkamatuod, ang pagbaton sang isa nga makatalagam na ang kadamuon sang iya ginainom kag buhinan ini amo gid “ang pinakamaayo nga paagi” sa paglikaw sa mabug-at nga mga problema sa ulihi. Kon magiyan na ang isa ka tawo, mas mabudlay na magbag-o.

Ang masami nga reaksion sang mga nagaabuso sa alkohol amo ang indi pagbaton sini. “Ang akon pag-inom pareho lang sa iban” ukon “makauntat ako kon san-o ko luyag,” siling nila. “Bisan pa diutayan lang ako mapatay sang alkohol, wala ko ginakabig ang akon kaugalingon nga nagiyan, gani wala ako nagatinguha nga mag-untat,” siling ni Konstantin, sa Rusya. “Pila ka beses ko na gintinguhaan nga mag-untat,” siling ni Marek, sa Poland, “apang indi gid  ako mag-ako nga alkoholiko ako. Ginbale-wala ko lang ang mga problema may kaangtanan sa alkohol.”

Paano mabuligan ang isa ka tawo nga batunon ang iya problema sa pag-inom kag nian maghimo sing positibo nga aksion? Una, dapat niya batunon nga ang iya mga problema nag-utwas bangod sa pag-abuso sa alkohol kag magauswag ang kalidad sang iya kabuhi kon untatan niya ini. Subong sang ginsiling sa La Revue du Praticien​—⁠Médecine Générale, ang iya pangatarungan kinahanglan bag-uhon halin sa “nagainom ako bangod ginbayaan ako sang akon asawa kag nadulaan ako sing trabaho,” sa “ginbayaan ako sang akon asawa kag nadulaan ako sing trabaho bangod nagainom ako.”

Kon luyag mo buligan ang tawo nga nagiyan sa alkohol nga makahimo sining pagbag-o sa iya panghunahuna, mahimo mo sundon ining mga panugda: Mamati sing maayo, maggamit sing prangka nga mga pamangkot nga magatugot sa tawo nga ipabutyag ang iya mga balatyagon sing hilway, magpakita sing kahanuklog nga magabulig sa iya nga mabatyagan nga ginahangop sia, maghatag sing pagpalig-on bisan diutay lamang ang iya pag-uswag, likawi nga maghukom ukon magpakita sing panimuot nga magapugong sa iya sa pagpabutyag sing hilway kag sa pagpangayo sing bulig. Mahimo man makabulig ang pagpasulat sa iya sing duha ka listahan nga sa tagsa sini may pamangkot nga Ano ang matabo kon magpadayon ako sa pag-inom? kag Ano ang matabo kon mag-untat ako?

Pagpangayo sing Bulig

Kon ang isa magsugod sa pag-abuso sa alkohol, may yara pa sia paglaum. Ang iban nakapanginpadlos pa gani sa ila lamang kaugalingon. Apang, sa masami ang mga indibiduwal nga nagiyan sa alkohol mahimo nagakinahanglan sing bulig sang doktor agod makauntat.⁠ * Ang pila ka tawo nabuligan bisan indi na kinahanglan magtener sa ospital, apang kon maggrabe ang mga sintomas sang pag-untat, mahimo kinahanglan ospitalon. Sa tion nga maglipas na ang una nga pisikal nga mga sintomas sang pag-untat​—⁠mga duha tubtob lima ka adlaw​—⁠mahimo resetahan sia agod mabuhinan ang iya gana sa pag-inom, kag magapadayon sa paglihi.

Apang, ang mga detoxification program, wala sing garantiya nga magmadinalag-on. Ang pagbulong isa lamang ka temporaryo nga bulig, indi isa ka pag-ayo. Si Alain, sa Pransia, nagpabulong na paagi sa madamo nga detoxification program. “Paggua ko pa lang sa ospital, nagsugod ako sa pag-inom liwat bangod nagpakig-upod ako sa amo gihapon nga barkada sa inom. Sa tuodtuod lang, wala ako sing husto nga motibasyon nga mag-untat,” siling niya.

Pagpuno sa Kulang

Sa katunayan, ang iban napaslawan bangod nagabatyag sila nga daw may kulang kon wala ang alkohol, kaangay sa pagkadula sang isa ka suod nga abyan. “Pirme ko ginapensar ang pag-inom,” siling ni Vasiliy, sa Rusya. “Kon magligad ang isa ka adlaw nga indi ako makainom, daw wala ini sing pulos.” Sa isa ka nagiyan sa alkohol, ang tanan iban pa nga hilikuton indi tanto ka importante. “Ang lamang nga katuyuan nga nagakabuhi ako amo ang makainom kag makakita sing kuarta nga inug-inom,” hinumdom ni Jerzy, sa Poland. Sing maathag, importante para sa isa ka nagapaayo nga alkoholiko nga mangita sing bag-o nga katuyuan sa kabuhi agod makapadayon sa paglihi.

Ang isa ka manwal nga ginbalhag sang WHO nga may laygay para sa mga nagatinguha nga bag-uhon ang ila batasan sa pag-inom nagapadaku sang importansia sang may katuyuan nga mga hilikuton agod makalikaw sa pag-inom liwat. Ang isa ka panugda nga ginhatag amo ang pagpakigbahin sa relihioso nga mga hilikuton.

Ang pagkasako sa espirituwal nga mga hilikuton makabulig sa isa ka tawo nga makapanginpadlos sa alkohol. Halimbawa, pagkatapos sang ikatlo niya nga pagtener sa prisuhan bangod sa alkohol, nagsugod si Alain sa pagtuon sing Biblia upod sa mga Saksi ni Jehova. Nagsiling sia: “Ang pagtuon sa Biblia naghatag sa akon sing katuyuan sa kabuhi kag nagbulig sa akon nga indi magpadala sa pag-inom. Ang akon motibasyon indi  lamang agod untatan ang pag-inom kundi agod mapahamut-an si Jehova.”

Paglandas Kon Magbalik ang Bisyo

Ginapadaku sang mga manuglaygay tuhoy sa pag-abuso sa alkohol ang importansia sang suportar kag pagpalig-on para sa mga nagapaayo nga mga alkoholiko. Madamo ang nadulaan sang pamilya kag mga abyan bangod sang ila makahuluya nga kahimtangan. Ang resulta nga pag-isahanon mahimo magdul-ong sa kapung-aw kag sa paghikog pa gani. Ang manwal nga ginsambit sa ibabaw naghatag sing masunod nga laygay para sa mga nagabulig sa isa nga may problema sa pag-inom: “Indi pagmulaya ang tawo nga imo ginabuligan, bisan pa nagaugtas ka kag nagakapaslawan sa iya paggawi. Dumduma nga indi mahapos ang pagbag-o sing batasan. May mga semana nga nagamadinalag-on sia kag may mga semana nga nagakapaslawan sia. Ang imo pagpalig-on, pagsuporta sa manubo sing risgo nga pag-inom ukon pag-untat, kag mapahituon nga mga ideya kinahanglanon.”

“Ang nakabulig sa akon,” siling ni Hilario, nga nagainom sa sulod sang 30 anyos, “amo ang gugma kag pag-ulikid sang mga abyan sa lokal nga kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova. Pila ka beses nga nagbalik ako liwat sa pag-inom, apang yara sila pirme sa akon tupad agod palig-unon ako kag hatagan sing suno sa tion nga laygay halin sa Biblia.”

Kon nagapanikasog ka nga manginpadlos sa alkohol, dumduma nga mahimo magbalik ka liwat sa pag-inom kag dapat mo ini kabigon subong bahin sang proseso sang pagpasag-uli. Indi mangampo! Analisaha kon ano ang ginbangdan sang pag-inom mo liwat, kag gamita inang ihibalo agod malikawan ang mga sayop sa palaabuton. Hibalua kon anong espesipiko nga mga kahimtangan ang nagapukaw sa imo handum sa pag-inom. Ang kataka bala, kapung-aw, kasubo, argumento, kahuol, ukon mga okasyon ukon mga duog diin may imnanay? Nian likawi ini! “Natun-an ko kon paano hangpon kag kilalahon ang mga emosyon nga mahimo magdul-ong sa pag-inom,” siling ni Jerzy, nga naninguha sing duha ka tuig tubtob nakalikaw sing bug-os. “Ginalikawan ko karon ang mga sitwasyon nga nagapukaw sang akon handum nga mag-inom. Ginalikawan ko ang mga duog diin ang mga tawo nagainom sing alkohol. Wala ako nagakaon sing bisan ano nga may alkohol, kag nagalikaw pa gani ako sa mga panghaplas sa lawas ukon mga bulong nga may alkohol. Wala man ako nagatan-aw sa bisan ano nga pasayod sa alkohol.” Madamo ang nakasapo nga ang pagpangamuyo sa Dios para sa “gahom nga labaw sa kinaandan” nakabulig sing daku sa paglandas nila sa ila huyog nga mag-inom.​​—⁠2 Corinto 4:⁠7; Filipos 4:​6, 7.

Kahilwayan!

Bisan pa dalayon kag mabudlay ini nga hangkat, ang pagpanginpadlos sa mga gapos sang pagkagiyan sa alkohol posible. Ang tanan nga indibiduwal nga ginsambit sa sining artikulo nagmadinalag-on. Mas mapagros na sila kag nagaani sing mga benepisyo sa ila pamilya kag sa ila trabaho. Siling ni Alain, “Wala na ako karon nasiod sang alkohol.” Si Konstantin nagsiling: “Bangod nakilala ko si Jehova, ang amon pamilya nahiusa. May katuyuan na karon ang akon kabuhi. Ang akon kalipay wala nagadepende sa alkohol.” Si Víctor nagkomento: “Nagabatyag ako subong isa ka hilway nga tawo. Napasag-uli ko ang akon dignidad kag ang akon identidad.”

Ang isa ka tawo sarang magbag-o bisan pa yara sia sa katalagman nga maaksidente bangod sa indi nagakaigo nga pag-inom sang alkohol, nagaantos sing mga problema sa pag-abuso sa alkohol, ukon nagiyan sa alkohol. Kon ang imo pag-inom makatalagam sa imo panglawas kag kalipay, indi magpangalag-ag sa paghimo sing kinahanglanon nga mga pagbag-o. Para ini sa imo kaayuhan kag sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa imo.

[Mga Nota]

^ par. 2 Ang pila ka ngalan gin-islan.

^ par. 10 Madamo nga bululngan, ospital, kag programa sa pagpasag-uli ang mahimo makabulig. Ang mga Saksi ni Jehova wala nagapanugyan sing isa ka partikular nga pagbulong. Ang isa dapat maghalong nga indi makigbahin sa mga hilikuton nga makakompromiso sang iya Makasulatanhon nga mga prinsipio. Apang, sa tapos mabinagbinag ang tanan, ang kada isa dapat magdesisyon para sa iya kaugalingon kon ano nga sahi sang pagbulong ang kinahanglanon.

[Retrato sa pahina 10]

Ang pagbaton sa problema amo ang una nga tikang

[Retrato sa pahina 11]

Madamo ang nagakinahanglan sing bulig sang doktor agod makapanginpadlos

[Retrato sa pahina 12]

Makabulig ang pangamuyo

[Retrato sa pahina 12]

Makasapo ka sing kusog nga maglikaw!