Sang ang mga Dragon Maalimunaw

“SANG mga tatlo ka pie na lang ang akon kalayuon, ang hulag sang dragon hinali nga nagbag-o,” panaysayon ni David Hall sa magasin nga Ocean Realm. “Nagdulog ini sa pagkaon kag nagliso palayo, nagsimpon sa kaiping nga mga hilamon sa dagat kag naalimunaw sa akon panulok.” Natingala sia: “Ini nga sapat may pinasahi nga ikasarang sa pagpakunokuno.” Sa sini nga natabo, nasaksihan ni Hall ang isa sa makadalayaw gid nga mga halimbawa sang pagpakunokuno sang kinaugali sa idalom-tubig​—⁠ang tulad-dahon nga dragon sa dagat (leafy sea dragon) sang Australia.

Ang tulad-dahon nga mga dragon sa dagat mahinay maghulag kag masunson nga nagapakunokuno agod malikawan ang gutom kag nagapangaon nga isda. Bangod sang ila duag dalag kag berde nga gurayguray sa lawas kag sang pinasahi nga tulad-dahon nga ikog kag sirik, madali sila magbag-obag-o sing duag agod halos daw indi na sila hilmunon sa ila palibot nga mga hilamon sa dagat. Nagalangoy pa gani sila nga daw nagaduyanduyan, nga ginailog sing eksakto ang hulag sang nagakaanod-anod nga hilamon sa dagat.

Bangod sining sampaton nga pagpakunokuno, makapalapit sila nga indi mamutikan sa ila paborito nga pagkaon, ang mga hipon. “Maayo gid sila magpakunokuno amo nga wala sila ginakabig sang mga hipon nga makatalagam,” siling sang isa ka tagpanilag. Ang dragon sa dagat maabtik nga nagahalunhon sang mga hipon samtang nagalangoylangoy ini sa tupad, maabtik nga ginasuyop ini sang iya malaba nga sungad kag ginahalunhon sila sing bilog. Ining malip-ot nga pagpanginaon may malawig nga bal-ot​—⁠ tubtob sa tatlo ka adlaw​—⁠nga sa sina nga tion ang dragon sa dagat kontento na nga nagapautaw-utaw lamang, nga ginakaon ang bisan ano man nga nagalabay.

Ang tulad-dahon nga dragon sa dagat makita lamang sa manabaw nga kadagatan sa nabagatnan nga baybayon sang Australia. Ang ila nagakurba nga mga lawas kag tulad-dahon nga ikog kag sirik nagaanggid sa dragon sa piesta sang mga Intsik, nga amo ang ginhalinan sang ngalan sini. Nagadaku sing tubtob sa 43 sentimetros kalaba, dakudaku sila nga katapo sang pamilya sang isda nga nagalakip sa mga sea horse ukon kabayo sa dagat.

Tuhoy sa pagbata, ang laki kag bayi nga mga dragon sa dagat nagabayluhanay sing katungdanan. Huo, ang laki amo ang nagabusong kag nagabata! Sa paghinampot sang tigpamulak, ang palaabuton nga amay makaangkon sing madamo-sing-dugo nga brood patch nga may mga 120 ka magamay nga buho, ukon suludlan-itlog, sa iya ikog. Pagkatapos sini ginasaylo sang bayi nga dragon sa dagat ang iya kaugalingon nga masilaw nga duag-rosa nga mga itlog sa sining brood patch, kag ginabutang ang tagsa ka itlog sa kaugalingon nga suludlan sini. Pagligad sang apat tubtob anom ka semana, ang 20-milimetros-kalaba nga buto nga dragon sa dagat mabun-ag, ang kada isa kaanggid gid sa iya mga ginikanan.

Sa pagkamatuod, ining matahom nga mga tinuga isa pa ka halimbawa sang intelihente kag buhat sang pagpanuga ni Jehova nga Dios!​—⁠Salmo 104:​24, 25.

 [Retrato sa pahina 27]

Ang nagabusong nga laki nga tulad-dahon nga dragon sa dagat nga may mga itlog; makita sa ginsal-ot nga laragway ang malapit nga kuha sang brood patch

[Retrato sa pahina 27]

Ang nagapakunokuno nga tulad-dahon nga dragon sa dagat; ginapakita sang ginsal-ot nga laragway ang detalye sang sapat

[Picture Credit Line sa pahina 27]

All photos except brood patch: Michael Morris-Immersedimagery@scubadiving.com