Mahining nga mga Magasin​—​“Kuhaa Ako kag Bakla Ako!”

GINADISPLEY sila, madamo sing duag kag matahom, ang tanan nagatinguha nga makuha ang imo atension. Wala ka kuntani sing tuyo nga magpundo kag magtan-aw, apang naganyat ka karon sa ila matahom nga hitsura. Ang mahining nga mga magasin sa balaligyaan daw nagasiling nga, “Kuhaa ako kag bakla ako!” Kag bisan pa mahimo matuod nga indi mo mahusgahan ang isa ka libro paagi sa panghapin sini, batunon naton nga ang mga laragway sa panghapin sang mahining nga mga magasin may pinasahi nga epekto sa mga bumalakal sini. Sa madamo nga pungsod ini nga mga magasin madamo katama, kag mabaskog ang kompetensiahanay sa pagbaligya.

Ang mga magasin mahimo matunga sa duha ka kategoriya: specialized magazine (magasin para sa mga negosyante kag propesyonal)​—⁠ginatawag man nga trade kag teknikal nga mga magasin​—⁠kag consumer magazine (magasin para sa mga konsumidor). Ang magasin para sa mga konsumidor daw nagakobre sang bisan ano nga topiko, apang ginapuntariya sang mga manugbalhag ang pila ka espesipiko nga mga grupo. Ang mga magasin nga ginabalhag sing regular masami ginatawag nga mga periodical, kag ang mga nagaunod sing kapin nga nagatudlo nga impormasyon ginatawag nga mga dyurnal. Ang mga magasin tuhay ang hitsura kag kaundan sa mga pamantalaan, mas magamay ini kag ginaimprinta sa mas de-kalidad nga papel, nga masami mahining amo nga makagalanyat ini sa bumalakal. Ang kaundan sang mga magasin masami nga wala nagapasilabot sa nagabag-obag-o nga mga hitabo kag mga balita, indi kaangay sa mga pamantalaan. Mas madamo ang mga manunulat sini kag nagakobre sing mas masangkad nga impormasyon kag mga opinyon. Nagagamit man ini sang nanuhaytuhay nga estilo sang pagsulat, halin sa realistiko nga pagreport tubtob sa mas personal ukon emosyonal nga estilo.

Samtang nagatindog ka sa paglantaw sa ginadispley sa balaligyaan, madamo nga butang ang magaimpluwensia sa imo pagpili ukon magabulig pa gani sa imo sa pagdesisyon kon bala mabakal ka ukon indi. Sa pagkamatuod, daku nga bahin ang imo sekso sa imo pagpili, subong man ang imo personal nga mga interes kag ayhan, labaw sa tanan, ang bili sang magasin. Huo, ang mahining nga mga magasin mahal, ayhan tatlo ukon apat ka pilo ang bili sini sangsa pamantalaan.  Apang, ang pamantalaan subong nga adlaw pagabuslan na sang isa pa pagkadason nga adlaw, samtang ang magasin wala gilayon nagadaan ang impormasyon. Ang imo mapili mahimo basahon sing relaks ukon indi padali, kag mahimo mo ini matago sing sinemana ukon binulan kag ayhan ihatag ini sa iban. Ang mga librarya interesado kon kaisa sa daan nga mga kopya sang mga magasin, kag ang iban nga mga magasin nangin mga koleksion.

Takus Bala sa Bili?

Sa pagkamatuod, kon sa banta mo nga ang mahining nga mga magasin takus sa ila bili, personal mo ina nga desisyon. Ang panguna nga rason kon ngaa mahal ini amo ang daku nga gasto sa pagbalhag. Ang manugbalhag dapat maghimo sing masangkad nga pagpanalawsaw antes magpakilala sang bag-o nga magasin sa nagakompetensiahanay na nga merkado. Sa sining mga inadlaw, ang dalagku nga mga kompanya nagabalhag kag nagaimprinta sing tubtob sa 30 ukon kapin pa ka nanuhaytuhay nga magasin kag nagagamit sang ila kaugalingon nga imprintahan. Walay sapayan sini, daku gihapon ang ila gasto, bangod ang kada publikasyon nagakinahanglan sang kaugalingon sini nga mga empleyado.

Kon tan-awon mo ang sulod sang magasin para sa mga konsumidor, makibot ka kon makita mo kon pila ka editor kag manedyer ang kinahanglanon. Ang kada isa nagatatap sa lain nga departamento nga nalakip sa kaundan, kag ang kada isa may iya kaugalingon nga empleyado. Ang dalagku nga mga kompanya sa masami may kaugalingon nga mga manunulat kag retratista, bisan pa madamong manunulat kag retratista ang free-lancer ukon nagatrabaho sa pila ka amo paagi sa isa ka ahensia, buot silingon mahimo sila paobrahon sing regular ukon part-time.

Ang tanan nga artikulo sang mga manunulat ginausisa sang mga proofreader. Ang kalabanan sini ginasulat liwat ukon sa di-magkubos ginapasibu sang mga copy editor. Ang mahining nga mga magasin madamo sing retrato, gani kinahanglan ang mga graphic designer. Ginasugdan sang mga compiler ang kabug-usan nga plastada sang magasin, nagadesisyon kon ano ang makita sa kada pahina. Ang mga tinaga kag mga ilustrasyon dapat ipresentar sa paagi nga makagalanyat sa bumalasa, sa amo makakuha sing igtalupangod. Ang kalabanan nga mga manugbalhag nagagamit sing libro sang mga estilo​—⁠isa ka manwal nga nagalista sang mga termino kag mga estilo nga gamiton para sa ila publikasyon. Ang bug-os nga responsabilidad yara sa chief editor. Sia ang magahimo sang insigida nga mga desisyon, agod indi maatrasar ang pag-imprinta. May ginahanda nga dummy para usisaon sang senior staff antes imprintahon ang magasin.

Ang kagastuhanan nagalakip sa pag-imprinta kag pagpanagtag subong man sa sueldo sang mga empleyado. Bangod indi mabaligya ang tanan nga kopya, masami ang mga retailer nagabaton sing tigdamo nga suplay nga puede mabalik kon indi mabaligya. Matuod indi mabayaran sang bili sang magasin ang gasto sa pagbalhag. Sa katunayan, indi masarangan imprintahon ang mga magasin para sa mga konsumidor kon wala ini sing madamo nga pasayod. Ang isa ka internasyonal nga mahining nga magasin nga may 200 ka pahina sining karon lang may yara 80 ka bug-os-pahina nga pasayod. Natalupangdan sang mga manugpasayod nga ang maayo sing kalidad nga mahining nga papel kag ang dekolor nga pag-imprinta daku nga bentaha sa pagpasayod sang ila produkto.

Sa Australia, ginabulubanta nga ang kada indibiduwal magahinguyang sing promedyo nga 1.2 minutos kada adlaw sa pagbasa sing magasin. Mapaanggid ini sa ginabulubanta nga 1.1 minutos kada adlaw nga pagtan-aw sing sine ukon 0.7 minutos kada adlaw nga pagpamati sa musika sa tape. Walay duhaduha nga isa ini ka rason kon ngaa mahal katama ang bayad sa pagpasayod sa magasin.

Ang Pangganyat

Bisan pa indi naton mausisa ang kada magasin nga ginabalhag, mahimo naton usisaon sa makadali ang magasin para sa mga babayi. Ang kaundan sang mahining nga magasin para sa mga  babayi gin-usisa sining karon lang, bangod bisan ginakabig ini sang pila ka tawo nga indi makahalalit, ang iban nagabatyag nga ginahingalitan sini ang mga babayi. Sa pagkamatuod nagatuga ini sing kakunyag kag ganyat, kag nagapadugang ini sang ila benta. Apang, ang magasin para sa mga babayi nagbag-o sang nagligad nga mga tinuig. Ang pila ka dyurnal nga nagaunod lamang anay sang pag-atipan sa balay nagabalhag na karon sang mga artikulo tuhoy sa bantog nga mga tawo. Ang mga artikulo tuhoy sa kapagros nangin bantog man. Naluyagan anay sang mga babayi ang malip-ot nga mga sugilanon, nian ang serye sang mga istorya amo masami ang nagpadaku sa benta. Apang karon, diutay na lamang nga mahining nga magasin ang nagabalhag sing mga nobela kag mga serye.

Ano ang nagapabakal sa mahining nga mga magasin karon? Ang makita mo sa panghapin nga daw nagasiling, “Kuhaa ako kag bakla ako!” Kon babayi ang yara sa panghapin, dapat bantog gid sia ukon matahom. Ang modelo sa panghapin dapat hoben kag maniwang, kag ang pagretoke sa retrato paagi sa kompyuter nagapatahom pa gid sa retrato. Kumusta naman ang mga tinaga sa panghapin? Sa pagkamatuod, nagadepende ini sa edad kag estilo-sang-kabuhi sang ginapuntariya nga grupo. Ang hapin sang pila ka magasin nagapadaku sang moda; ang iban nagatanyag sing mga premyo nga puede madaug. Ang panghapin masami isa ka giya kon ano ang yara sa sulod sang magasin.

Makaimpluwensia Bala sa Aton ang Mahining nga mga Magasin?

Ang mga manugbalhag sang magasin nagapangangkon nga nahibaluan nila ang naluyagan sang mga babayi. Kag matuod nga masangkad ang ila pagpanalawsaw sa merkado agod hibaluon kon ano ang luyag sang kalabanan nga mga babayi. Apang dapat kita mamangkot, Ginahatag gid bala nila ang kinahanglanon nga nagaluntad, ukon sila mismo ang nagatuga sing kinahanglanon agod mahatag nila ini? Binagbinagon naton ang mga paagi kon paano ginadihon sang pila ka mahining nga mga magasin para sa mga babayi ang panghunahuna sang mga tawo. Una, ang padayon sini nga pagkobre sa mga estilo-sang-kabuhi kag opinyon sang bantog nga mga tawo. Mahimo amo sini ang luyag mabasa sang mga tawo, apang may mga katalagman bala ini? Sa iya libro nga About Face, si Jonathan Cole, isa ka clinical neurophysiologist sa University of Southampton, Inglaterra, nagpaandam nga ang pagkilala sa isa ka guya bisan wala mo pa nakita ang tag-iya sini ukon nabatian ang tingog sini makadul-ong sa artipisyal nga pagkasuod. Dugangan pa ini sang madamo katama nga impormasyon nga ginsulat tuhoy sa bantog nga mga tawo, nga ayhan ginapaathag sini kon ngaa ang mga tawo karon nagakasubo gid sa kamatayon sang indi nila kilala nga mga tawo apang ang mga retrato pirme nila makita sa mahining nga mga magasin. Sa pagkamatuod, ang mga report sa telebisyon kag pamantalaan nagadugang pa sa sining ilusyon nga pagkasuod.

Ang isa pa ka butang nga ginausisa karon amo ang ikasarang sang mga magasin sa pag-impluwensia sa mga panimuot sang mga babayi tuhoy sa ginakabig nga kalahamut-an nga lawas. Bisan pa ang mga talaksan sa kada pungsod nagkalainlain, ang kabug-usan nga mensahe nga pirme karon  ginapahayag sa mga magasin para sa mga babayi sa manggaranon nga mga pungsod amo nga matahom ang maniwang. Ang pagpakamalaut naggikan sa pila ka edukador, ginikanan, kag bisan gani sa mga modelo mismo nga nagasiling nga ang mga larawan nga pirme ginapakita sa mahining nga mga magasin may salabton man sa pagdamo sing problema may kaangtanan sa pagkaon kag sa nagapadayon nga uso sa pagdieta sang mga babayi​—⁠ilabi na sang pamatan-on nga mga babayi.

Agod matilawan kon matuod ining mga alegasyon, ang edisyon sa Australia sang isa ka internasyonal nga magasin naghimo sing surbe sa mga bumalasa sini kag gin-agda ang isa ka grupo sang mga eksperto sa pagkomento sa mga resulta. Kapin sa 2,000 ka babayi ang nakigbahin, ang 82 porsiento sa ila yara sa 16 tubtob 29 anyos. Gintan-aw ang ginrekomendar nga tsart para sa kabug-aton​—⁠ginapakita sini ang kabug-aton nahisuno sa kataason, edad, kag iban pa. Mga 60 porsiento sang mga babayi ang naghunahuna nga sobra ang ila bug-at, bisan 22.6 porsiento lamang ang mas mabug-at sangsa ginarekomendar. Bisan pa 59 porsiento sang mga mamag-an sangsa ginarekomendar nga kabug-aton ang naghunahuna nga yara sila sa normal nga kabug-aton, 58 porsiento sang yara sa normal nga kabug-aton ang naghunahuna nga sobra ang ila kabug-aton. Dose porsiento lamang ang nakontento sa ila kabug-aton. Ginmulay sang iban ang tsart nga gin-aman sang Commonwealth Department of Health sang Australia, nagasiling nga ang kasangkaron sang kabug-aton nga ginpakita sa tsart sa kada kataason tuman kadaku. Dugang pa, 67 porsiento ang nagbaton nga pirme sila nagakahisa sa lawas sang iban nga mga babayi, kag 1 sa 8 ang nagbaton nga may problema sia subong ukon sang una sa pagkaon.

Si Fiona Pelly, ang nutritionist sa panel, nagsiling: “Maathag nga ang kabug-aton nangin daku nga prioridad sa kabuhi sang mga babayi.” Kag si Dr. Janice Russell, direktor sang isa ka klinika para sa mga may problema sa pagkaon sa Sydney, nagkomento: “Ang mas makahalalit pa amo nga ang mga balatyagon kaangay sang pagbatyag nga nakasala kag kahisa amo ang talalupangdon [sa surbe]. Indi maayo nga mangin amo sini pirme ang aton balatyagon.”

Apang, ang labing talupangdon nga natukiban amo nga bisan ginbaton sang pila nga ginpamangkot nga ginailog nila ang mga artista, 72 porsiento ang nagsiling nga mas naimpluwensiahan sila sang mga modelo nga makita sa mga magasin. Ang isa ka pamatan-on nga babayi nga ginbuligan sang isa ka klinika sang mga nagadieta nagsiling nga nalipay sia nga 55 kilos ang iya kabug-aton apang nagbaton: “Mabatyagan ko gihapon ang pag-ipit sang media, mga magasin kag bantog nga mga tawo.” Ang iban nga surbe nga ginhimo sa iban nga lugar nagpakita man sing kaanggid nga mga resulta.

Duha ka Magasin nga Tuhay

Ang isa sa labing mapuslanon kag impormatibo nga magasin nga matigayon amo ang isa nga ginauyatan mo, ang Magmata! Wala mo ini ginbakal sa balaligyaan​—⁠mahimo gintanyag ini sa imo sang isa ka nag-agi nga tawo, ukon ayhan dala ini sang isa nga nagduaw sa inyo balay. Ginabalhag, ginaimprinta, kag ginapanagtag sang mga boluntaryo sa bug-os nga kalibutan, ini nga magasin wala ginabaligya. Ang mga manunulat sang Magmata! nagapadala sing mga artikulo gikan sa tanan nga bahin sang kalibutan, kag mga boluntaryo man sila, subong man ang mga artist kag mga manugbadbad sini. Ang Ingles nga edisyon sini, ang Awake!, una nga gin-imprinta sang 1946. Ang mga ginsundan sini amo ang Consolation kag The Golden Age, nga una nga ginbalhag sang 1919. Ining mga magasin pirme ginabalhag nga wala sing bisan ano nga ginabayaran nga pasayod. Ang Magmata! ginaimprinta karon sa 87 ka lenguahe, madamo sa sini ang ginabalhag makaduha kada bulan, kag may bug-os kalibutan nga sirkulasyon nga kapin sa 22 milyones ka kopya.

Ang Lalantawan, nga amo ang kaupod nga magasin sang Magmata! may mas dalayawon nga rekord, ginaimprinta ini karon sa 148 ka lenguahe. Ang Lalantawan ginabalhag sa kapin sa 25 milyones ka kopya kada isyu kag nagsugod ang pagbalhag sini sang 1879. Ining duha ka magasin nakabulig sing daku sa pagpahibalo sa mga tawo tuhoy sa importante nga mga hulusayon sa ila kabuhi, kag interesado sa sini ang mga lalaki, babayi, kag mga pamatan-on sa bug-os nga kalibutan.

Dapat binagbinagon sang kada isa sa aton nga natawo kita nga wala sing ihibalo. Ang kaalam kag ihibalo nagadugang samtang nagatubo kita kag nagahamtong, kag masami nga ang aton mga opinyon kag mga estilo sang pagkabuhi nadihon subong resulta sang aton ginabasa. Amo kon ngaa importante nga pilion naton ang mapuslanon kag makapalig-on nga mga balasahon.

[Retrato sa pahina 25]

Ang mga magasin makaimpluwensia sang mga panimuot tuhoy sa lawas

[Retrato sa pahina 26]

Bisan pa nga indi ini mahining nga mga magasin, “Ang Lalantawan” may sirkulasyon nga kapin sa 25 milyones ka kopya sa 148 ka lenguahe kag ang “Magmata!” may sirkulasyon nga kapin sa 22 milyones ka kopya sa 87 ka lenguahe