Diin Mo Masapwan ang Moral nga mga Prinsipio?

NAGAKABUHI kita sa isa ka kalibutan diin ang moral nga mga prinsipio nagabag-o. Ang di-bunayag nga mga buhat nga ginapakamalaut sang nagligad masami nga wala na ginasapak karon. Ang mga kawatan kag mga manugtunto masami nga ginadayaw kag ginahangad sa media. Gani, madamo nga tawo ang kaangay sa isa nga ginalaragway sa Biblia: “Kon makakita ka sing makawat, nahamuot ka pa gani sa iya.”​—⁠Salmo 50:18.

Apang, ang mga manugtunto indi gid dapat dayawon. Ang isa ka awtor nagsiling: “Ang pinasahi nga kinaiya sang mga manugtunto amo ang kinaugali nga ikasarang sa pagmaniobra sa mga tawo nga malapit  sa ila, nga masami mamutikan samtang bataon pa sila. Dugang pa sa sini amo ang katunayan nga wala sila ginakonsiensia ukon nagahinulsol sa ginahimo nila. Sa baylo, nagapabatyag ini sa ila sing daku nga kaayawan​—⁠sing kalipay nga nagapalig-on sa ila nga magpadayon sa pagmaniobra agod makuha ang gusto nila, walay sapayan kon ano man ang malain nga resulta sini sa biktima nila.”

Sa pagkamatuod, nagasimpatiya ang mga tawo sa balo nga natuntuhan sa iya sinuptan nga kuarta, apang pila lamang ang nagakasubo kon may magdispalko sing kuarta gikan sa daku nga negosyo ukon magdaya sa isa ka kompanya sang paseguro. Madamo ang nagapangatarungan nga total manggaranon man ang mga negosyo. Apang ini nga pagpangdaya indi lamang problema sang mga negosyo; ginapasa nila ang ila kapierdihan sa mga konsumidor. Sa Estados Unidos, halimbawa, ang kasarangan nga pamilya nagabayad sing kapin sa $1,000 sa isa ka tuig bilang dugang sa paseguro agod matumbasan ang bili sang napierde bangod sang pagpangdaya.

Subong man, madamo nga tawo ang nagakalit sa kahigayunan nga makabakal sing barato nga mga imitasyon sang kilala nga mga produkto, subong sang panapton, relo, pahumot, kosmetiko, kag bag. Mahimo nahisayran nila nga bangod sang imitasyon nga mga produkto nagakapierde ang mga negosyo sing ginatos ka bilyon ka dolyar kada tuig, apang nagahunahuna sila nga wala ini sing epekto sa ila. Apang, sa ulihi, ang mga konsumidor dapat magbayad sing dugang para sa lehitimo nga mga produkto kag serbisyo. Dugang pa, ang pagbakal sing huwad nga mga produkto nagapamanggad sa mga kriminal.

Ang isa ka awtor nga naganegosyo sa pagtapna sang pagpangdaya nagsulat: “Kumbinsido ako nga ang panguna nga rason kon ngaa may madamo gid kita nga pagpangdaya karon amo nga nagakabuhi kita sa isa ka katilingban nga halos wala sing moral nga mga prinsipio. May daku nga pag-usmod sa moral nga mga prinsipio nga amo ang nagpalig-on sa kultura sang pagpangdaya. . . . Nagakabuhi kita sa isa ka katilingban nga wala nagatudlo sing moral nga mga prinsipio sa puluy-an. Nagakabuhi kita sa isa ka katilingban nga wala nagatudlo sing moral nga mga prinsipio sa eskwelahan, bangod ang mga manunudlo ginasumbong nga nagatudlo sing moralidad.”

Sa kabaliskaran, ang mga Saksi ni Jehova nagatudlo kag nagatinguha nga magkabuhi suno sa moral nga mga talaksan sang Pulong sang Dios. Ginatuytuyan sila sang mga prinsipio subong sang masunod:

● “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.”​—⁠Mateo 22:39.

● “Indi ka magpangdaya.”​—⁠Marcos 10:19.

● “Ang kawatan dili na magpangawat, kundi sa baylo magpangabudlay sia sing lakas, nga nagabuhat paagi sa iya mga kamot sing maayo nga buhat, agod nga may ikahatag sia sa bisan sin-o nga nagakinahanglan.”​—⁠Efeso 4:28.

● “Buot namon maggawi sing bunayag sa tanan nga butang.”​—⁠Hebreo 13:18.

Bisan pa ang mga Saksi wala nagapahambog ukon nagapakamatarong-sa-kaugalingon, nagapati sila nga kon ang tagsatagsa mag-aplikar sini nga mga prinsipio, ang kalibutan mangin maayo gid nga duog nga pagapuy-an. Nagapati man sila sa saad sang Dios nga sa pila ka adlaw mahanabo gid ini.​—⁠2 Pedro 3:⁠13.

[Retrato sa pahina 11]

Kon ang tagsatagsa nagakabuhi suno sa moral nga mga talaksan sang Pulong sang Dios, ang kalibutan mangin maayo gid nga duog nga pagapuy-an

[Retrato sa pahina 10]

Ang matuod nga mga Cristiano nagasunod sa mga prinsipio sang Biblia, subong sang “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon”