Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Ang Pagkabalaka Bala Isa ka Tanda sang Kakulang sing Pagtuo?

Ang Pagkabalaka Bala Isa ka Tanda sang Kakulang sing Pagtuo?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Ang Pagkabalaka Bala Isa ka Tanda sang Kakulang sing Pagtuo?

“ANG PAGKABALAKA GINADUMILIAN.” Sa ubos sini nga tig-ulo ang isa ka pastor sang maaga nga bahin sang ika-20 nga siglo nagsulat nga ang pagkabalaka sa materyal nga mga butang indi lamang malain kundi “isa ka daku nga sala.” Sining karon lang, ang isa ka komentarista nga nagsulat tuhoy sa paglandas sa pagpalibog kag pagkabalaka nagsiling, “Ang pagpalibog isa ka pagpahayag nga wala kita nagasalig sa Dios.”

Sa duha ka halimbawa ginpasad sang mga manunulat ang ila konklusion sa Sermon sa Bukid ni Jesus, diin nagsiling sia: “Dili kamo maghimud-os.” (Mateo 6:25) Bangod madamo gid karon ang nagakabalaka, mahimo kita mamangkot: Dapat bala magbatyag ang isa ka Cristiano nga nakasala kon nagakabalaka sia? Ang pagkabalaka bala isa ka tanda sang kakulang sing pagtuo?

Nahangpan sang Dios ang Aton Pagkadihimpit

Ang Biblia wala nagatudlo nga ang kakulang sing pagtuo amo ang kabangdanan sang tanan nga kabalaka. Bangod nagakabuhi kita sa “makahalanguyos nga mga tion nga mabudlay pakigbagayan,” magaeksperiensia kita sing kabalaka. (2 Timoteo 3:1, NW) Ang matutom nga mga Cristiano adlaw-adlaw nga nagakabalaka bangod sang di-maayo nga panglawas, katigulangon, mga pag-ipit sa pangabuhi, pinuyas sa pamilya, krimen, kag iban pa nga mga problema. Bisan sang una nga panahon, ang mga alagad sang Dios may yara mga kahangawa kag mga kabalaka.

Binagbinaga ang rekord sang Biblia tuhoy kay Lot. Ang Dios nagsugo sa iya nga magpalagyo padulong sa mga kabukiran agod indi malaglag kaupod sang Sodoma kag Gomorra. Apang, nagkabalaka si Lot. Nagsiling sia: “Palihug, indi  subong sina, Jehova!” Nagapangalag-ag nga nagsiling pa sia: “Apang ako—indi ako makapalagyo padulong sa mabulubukid nga duog kay basi maabtan ako sing kapahamakan kag pat-od nga mapatay ako.” Ngaa nahadlok si Lot sa pagpalagyo sa mga kabukiran? Wala nagasugid ang Biblia kon ngaa. Bisan ano man ang rason, si Lot nahadlok. Ano ang ginhimo sang Dios? Gindisiplina bala si Lot bangod sang kakulang sing pagtuo ukon pagsalig sa Dios? Wala. Sa baylo, si Jehova nagpakita sing konsiderasyon, sa amo gintugutan niya si Lot nga magpalagyo padulong sa kaiping nga siudad.—Genesis 19:18-22, NW.

May iban pa nga mga halimbawa sa Biblia tuhoy sa matutom nga mga sumilimba nga nangin tuman ka mabinalak-on kon kaisa. Si manalagna Elias hinadlukan kag nagpalagyo sa tapos nga ginpahog sia nga patyon. (1 Hari 19:1-4) Sanday Moises, Ana, David, Habacuc, Pablo, kag iban pa nga mga lalaki kag mga babayi nga may mabakod nga pagtuo nagpabutyag man sing mga kabalaka. (Exodo 4:​10; 1 Samuel 1:6; Salmo 55:5; Habacuc 1:​2, 3; 2 Corinto 11:28) Apang, ginpakitaan sila sang Dios sing kaawa kag padayon nga gingamit sila sa pag-alagad sa iya, sa amo nagapakita sing matuod nga paghangop sa di-himpit nga mga tawo.

“Ang Sala nga Madali Nagasalawid sa Aton”

Apang, ang dalayon nga pagkabalaka magapaluya sa aton kag magadul-ong sa pagkadula sing pagsalig sa Dios. Ginpatuhuyan ni apostol Pablo ang kakulang sing pagtuo subong “ang sala nga madali nga nagasalawid sa aton.” (Hebreo 12:1, NW) Paagi sa paglakip sa iya kaugalingon, ginbaton ni Pablo ang iya mismo huyog nga ‘madali masalawid’ sa pulupanag-on nga pagluya sang pagtuo.

Ayhan amo ini ang natabo kay Zacarias sang wala sia magpati sa anghel nga nagpahibalo sa iya nga ang iya asawa magamabdos. Sang isa ka bes ang mga apostoles ni Jesus wala makapang-ayo bangod sang ila “diutay nga pagtuo.” Apang, ini nga mga indibiduwal padayon nga ginkahamut-an sang Dios.​—Mateo 17:​18-​20; Lucas 1:​18, 20, 67; Juan 17:26.

Sa pihak nga bahin, ang Biblia nagalakip man sang mga halimbawa sang mga tawo nga nadulaan sing pagsalig sa Dios kag nag-antos sing daku bangod sini. Halimbawa, madamong Israelinhon nga nagbiya sa Egipto ang wala makasulod sa Ginsaad nga Duta bangod sang ila kakulang sing pagtuo. Sang isa ka bes nagpamulong pa gani sila sing direkta batok sa Dios, nga nagasiling: “Ngaa bala ginpataklad ninyo kami gikan sa Egipto agod nga mapatay sa kamingawan? Kay wala sing kalan-on kag wala sing tubig.” Bilang tanda nga wala nahamuot ang Dios, nagpadala sia sing mga man-ug nga dalitan sa pagsilot sa ila.​—Numeros 21:​5, 6.

Nawasi sang mga pumuluyo sang tumandok nga banwa ni Jesus, ang Nasaret, ang pribilehiyo nga makita ang dugang pa nga milagro nga ginhimo sa ila teritoryo bangod sang ila kakulang sing pagtuo. Dugang pa, ang malaut nga kaliwatan sadto nga tion ginpakamalaut sing matigdas ni Jesus bangod sang kakulang sing pagtuo. (Mateo 13:58; 17:17; Hebreo 3:​19) Gani, si apostol Pablo nagpaandam: “Andam kamo, mga kauturan, basi kon may isa sa inyo nga may malaut nga tagipusuon sang pagkadimatinuuhon, nga nagapahilayo sa inyo sa buhi nga Dios.”​—Hebreo 3:​12.

Huo, ang kakulang sing pagtuo mahimo nga resulta sang malaut nga tagipusuon. Apang indi amo sini sa bahin ni Zacarias kag sang mga apostoles ni Jesus sa mga halimbawa nga nasambit kaina. Ang ila kakulang sing pagtuo bangod lamang sang umalagi nga kaluyahon. Ang ila kabilugan nga talaksan sang kabuhi nagpakita nga sila “putli sing tagipusuon.”​—Mateo 5:⁠8.

Nahibaluan sang Dios ang Aton mga Kinahanglanon

Ang Kasulatan nagabulig sa aton nga mahibaluan ang kinatuhayan sa ulot sang kinaandan, pang-adlaw-adlaw nga kabalaka kag sang sala nga kakulang sing pagtuo. Ang adlaw-adlaw nga pagkabalaka ukon bisan ang umalagi nga kakulang sing pagtuo bangod sang tawhanon nga kaluyahon indi dapat masal-an nga bug-os nga kakulang sing pagtuo sa Dios nga naggikan sa malaut kag matig-a nga tagipusuon. Busa, ang mga Cristiano indi dapat magbatyag nga nakasala bangod lamang nga nagakabalaka sila sa pulupanag-on.

Apang, dapat kita maghalong agod indi kita madaug sang kabalaka kag maapektuhan ang aton kabuhi. May kaalam gid ang mga pulong ni Jesus sang nagsiling sia: “Dili kamo maghimud-os, nga nagasiling, ‘Ano bala ang aton kaunon?’ ukon ‘Ano ang aton imnon?’ ukon ‘Ano ang aton ipanapot?’ ” Ginsundan niya ini sang makalugpay nga mga pulong: “Kag ang inyo Amay nga langitnon nakahibalo nga kamo may kinahanglan sini tanan. Apang pangitaa anay ninyo ang ginharian sang Dios kag ang iya pagkamatarong, kag tanan ini nga butang idugang sa inyo.”​—Mateo 6:​25-​33.

[Retrato sa pahina 16]

Si apostol Pablo nakaeksperiensia sing mga kabalaka