Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Ko Untatan nga Mangin Perpeksionista?

Paano Ko Untatan nga Mangin Perpeksionista?

 Pamangkot sang mga Pamatan-on . . .

Paano Ko Untatan nga Mangin Perpeksionista?

“Ang akon kabuhi kontrolado sang akon handum nga dapat mangin perpekto ang tanan nga butang.”​​—⁠Carly.

PERPEKSIONISMO​​—⁠ang pagpati nga ang isa dapat mangin perpekto sa tanan nga butang nga iya ginahimo⁠​—⁠nagapapiot sa hunahuna sang madamo nga pamatan-on.

Ang libro nga Perfectionism​​—⁠What’s Bad About Being Too Good? nagasiling: “Daku gid ang kinatuhayan sang maayo nga pagpanikasog nga mangin ekselente kag sang makahalalit nga paghingamo sa di-malab-ot nga mga talaksan. Ang mga tawo nga nagahingamo nga mangin ekselente mahimo may mahim-ong kag organisado kag may mataas nga mga ginapaabot para sa ila kaugalingon, apang ginabaton man nila ang ila mga sayop kag may positibo nga mga paagi sa paglandas sang ila problema. . . . Ang mga perpeksionista, sa pihak nga bahin, pirme nahangawa nga basi magsayop sila. Mataas gid katama ang ila talaksan.”

Amo ka bala sini? Kon ang imo mga talaksan tuman kataas, madali ka maupangan. Mahimo magalikaw ka sa paghimo sang bisan ano nga butang nga bag-o. Ukon mahimo magauntat ka sa paghimo sing importante nga mga butang bangod natahap ka nga basi mapaslawan ka. Mahimo pa gani nga sikwayon mo ang bisan sin-o nga indi makasunod sa imo ginapaabot sa ila, kag masapwan mo nga wala ka na sing mga abyan.

Kon ining mga butang nagalaragway sa imo, binagbinaga ang mga pulong sang Biblia sa Manugwali 7:​16: “Dili ka maglakas katarong, ukon magpakita sang imo kaugalingon nga lakas kaalam. Ngaa bala laglagon mo ang imo kaugalingon?” Huo, ang isa ka perpeksionista ‘makalaglag’ sang iya kaugalingon! Ang matuod, ang perpeksionismo gin-angot pa gani sa makamamatay nga mga problema sa pagkaon subong sang anorexia nervosa kag bulimia.⁠ *

‘Paano ko untatan nga mangin perpeksionista?’ mahimo ipamangkot mo. Sa pagkamatuod, mabudlay bag-uhon ang panimuot sang isa tuhoy sa sini. Apang sa bulig sang Dios, sarang ini mahimo. Gani usisaon naton ang pagtamod sang Dios tuhoy sa perpeksionismo.

Pagkaperpekto​​—⁠Isa Bala ka Tulumuron nga Sarang Malab-ot?

Una sa tanan, posible ayhan nga mangin perpekto ka sa bug-os nga kahulugan? Indi, suno sa Biblia, nga nagasiling: “Wala gid sing  matarong nga tawo, wala bisan isa . . . Ang tanan nga tawo nagtalang, tanan sila nangin wala sing kapuslanan.” (Roma 3:​10-​12) Makapahunahuna nga mga pulong, indi bala? Ginapakita sini nga mapaslawan lamang ang bisan sin-o nga luyag mangin perpekto.

Binagbinaga si apostol Pablo, nga maathag nga isa ka maayo nga halimbawa kon tuhoy sa espirituwalidad. Apang, bisan si Pablo indi nakaalagad sa Dios nga wala makahimo sing sayop. Sia nag-ako: “Kon luyag ko maghimo sing husto, ang malain yari sa akon. Nagakalipay gid ako sa kasuguan sang Dios suno sa akon pagkatawo sa sulod, apang nakita ko sa akon mga bahin ang isa pa ka kasuguan nga nagapakig-away batok sa kasuguan sang akon hunahuna kag nagadala sa akon nga bihag sa kasuguan sang sala nga yari sa akon mga bahin.” (Roma 7:​21-​23) Paagi lamang sa bulig sang Dios nga nangin matutom si Pablo subong isa ka Cristiano.

Maayo lang kay ang Dios wala nagapatuman ukon nagapaabot sang bug-os nga pagkaperpekto gikan sa tagsatagsa sa aton. “Sia gid nakahibalo sang aton pagkahuman, nagadumdom nga kita yab-ok.” (Salmo 103:14) Sa bag-ong kalibutan lamang sang Dios malab-ot sang tanan nga tawo ang kahimpitan.

Bag-uha ang Imo mga Ginapaabot

Gani, samtang wala pa ini, indi realistiko nga maghunahuna nga mangin perpekto ka gid. Ang matuod, dapat paabuton mo nga magasayop ka sa tion kag tion. (Roma 3:23) Kay man, kon kaisa indi gani naton matalupangdan ang aton mga sayop! Ang Salmo 19:12 nagasiling: “Wala sing isa nga makatalupangod sang iya kaugalingon nga mga sayop.” (Today’s English Version) Amo sini ang ginpabutyag sang isa ka pamatan-on nga si Matthew: “Indi ka perpekto​​—⁠wala sing isa sa Duta ang perpekto. Kon gusto mo mangin perpekto, indi ka gid magmalipayon. . . . Indi ini realistiko, imposible ini.”

Upod sining panghunahuna, ngaa indi mo pagtinguhaan nga bag-uhon ang imo mga ginapaabot? Halimbawa, natak-an ka na bala sa pagtinguha nga mangin pinakamaayo sa bisan ano nga butang? Ginapakita sang Biblia nga ining mabudlay nga panikasog halos mangin “walay pulos kag paglagas sa hangin.” (Manugwali 4:4) Ang kamatuoran amo, pila lamang ang nagmadinalag-on nga mangin ang pinakamaayo. Kag bisan pa ang isa nangin pinakamaayo, may isa pa nga magaabot nga mas maayo pa pagligad lamang sang pila ka tion.

Si apostol Pablo naglaygay: “Ginasugiran ko ang kada isa sa inyo dira nga indi maghunahuna sing labaw sa dapat niya hunahunaon sa iya kaugalingon; kundi maghunahuna agod mangin maligdong sa hunahuna.” (Roma 12:3) Mangin realistiko! Bag-uha ang imo mga ginapaabot samtang ginabinagbinag mo ang imo ikasarang kag mga limitasyon. Tinguhai ang pagkaekselente, apang indi ang pagkaperpekto.  Magpahamtang sing isa ka espesipiko apang sarang malab-ot nga tulumuron.

Halimbawa, ginpalig-on ni Pablo si Timoteo nga mangin “manugpangabudlay nga wala sing dapat ikahuya, nagagamit sing matadlong sang pulong sang kamatuoran.” (2 Timoteo 2:15) Huo, ginpalig-on ni Pablo ang pagkaekselente, apang indi ang mangin perpekto. Sa kaanggid nga paagi, magpahamtang sing rasonable nga tulumuron para sa imo kaugalingon. Kag kon indi ka sigurado kon ano ang “rasonable,” ipakighambal ini sa imo mga ginikanan ukon sa iban pa nga hamtong nga imo ginasaligan.

Ginarekomendar pa gani sang iban nga tinguhaan mo nga himuon ang pila ka butang nga indi ka lantip, subong sang pagpakigbahin sa isa ka bag-o nga isport ukon pagtokar sang isa ka instrumento sa musika. Matuod, samtang nagatuon ka sing bag-o nga butang, makahimo ka sing madamo nga mga sayop. Apang indi ini malain. Ayhan makabulig ini sa imo nga mahangpan nga ang pagsayop bahin lamang sang proseso sa pagtuon.

Ano man ang gusto mo nga himuon​​—⁠paghimo man sing report sa eskwelahan ukon pagtokar sing lantip sang isa ka sonata sa piano⁠​—⁠binagbinaga ang isa pa ka laygay ni apostol Pablo: “Indi kamo magligoy sa inyo hilikuton.” (Roma 12:11) Huo, indi magpabuyanbuyan bangod lamang nga nahadlok ka nga mapaslawan.

Ang isa ka pamatan-on nga babayi naanad nga magpabuyanbuyan sa iya mga proyekto sa eskwelahan paagi sa pagbalibad nga “ginaorganisar niya ang iya kaugalingon.” Bisan pa ang pagkaorganisado isa ka maayo nga butang, maghalong nga indi ini mangin rason sa pagpabuyanbuyan. Narealisar sang ulihi sining dalagita nga “kon papilion kon bala ipasa mo ukon indi ang report sa eskwelahan nga indi ka gid kontento sa sini, maayo nga ipasa mo ini.”

Pagdula sang Makahalit sa Kaugalingon nga Panghunahuna!

Sa pagkamatuod, mahuya ka kon ang imo gin-obra mapigaw. Ang indi maayo kag makapaluya sing buot nga mga panghunahuna mahimo gid nga maggumon sa imo. Ano ang imo sarang mahimo? Ang matuod amo nga ang indi maayo nga panghunahuna makahalit sa kaugalingon. Gani panikasugi nga dulaon ang di-maayo nga mga panghunahuna tuhoy sa imo kaugalingon. Maham-ot sa imo mga sayop. Total, “may tion sa pagkadlaw.” (Manugwali 3:4) Dumduma man nga wala nahamuot si Jehova sa makahalalit nga hambal​​—⁠bisan pa ipatuhoy naton ini sa aton mismo kaugalingon.​​—⁠Efeso 4:⁠31.

Sa baylo nga pirme pakalainon ang imo kaugalingon, iaplikar ang mga pulong sang Hulubaton 11:17: “Ang tawo nga may mahigugmaon nga kaayo nagahimo sing maayo sa iya kalag, apang ang tawo nga mapintas nagahimo sa iya lawas nga silikwayon.” Busa binagbinaga ini nga pamangkot, Ang tuman bala kataas nga mga talaksan nagapahapos sa imo nga makaangkon sing mga abyan? Ayhan indi. Mahimo ginlikawan mo pa gani ang mga tawo bangod indi sila perpekto. Gani, ano ang imo himuon?

Iaplikar ang sugo sang Biblia: “Padayon kamo nga magpinaumuray sa isa kag isa kag hilway nga magpinatawaray sa isa kag isa kon ang isa may inugsumbong batok sa isa.” (Colosas 3:13) Huo, kon mangin mas rasonable ka sa imo ginapaabot sa iban, mangin posible pa gid sa imo ang pag-agom sang mga abyan!

‘Ngaa abi,’ mahimo palibog mo, ‘likawan ako sang mga tawo bangod sang akon pagkaperpeksionista?’ Ti, binagbinaga ang posible nga epekto sa iban sang pagpabutyag mo sang imo mataas nga ginapaabot sa imo kaugalingon. Ang libro nga When Perfect Isn’t Good Enough nagapaathag: “Ang sobra nga pagreklamo kon makakuha ka sing kubos sa pinakamataas nga grado sa isa ka pasinawan mangin insulto sa imo mga abyan nga haluson gani makaangkon sang ikaduha sa pinakamataas ukon medyo mataas nga grado.” Himud-usi nga indi mangin negatibo kag maiyaiyahon. Malipay ang mga tawo makig-upod sa imo.

Ginsumaryo ini sang dalagita nga si Carly sang nagsiling sia: “Dapat ko untatan nga mangin perpeksionista.” Paano mo ini himuon? Pamalandungi ang pagtamod sang Dios sa sini. Kon nabudlayan ka gihapon sa pagkontrol sang imo panghunahuna tuhoy sa sini, ipakighambal ini sa imo mga ginikanan ukon sa isa ka hamtong nga Cristiano sa inyo kongregasyon. Mangamuyo sa Dios kag pangabaya sia nga buligan ka sa pagbag-o sang imo panimuot. Ang pangamuyo isa ka mabaskog nga bulig sa pagpakigbato sa perpeksionismo.​​—⁠Salmo 55:22; Filipos 4:​6, 7.

Dumduma pirme nga wala nagapaabot si Jehova sang pagkaperpekto; ginapaabot lamang niya nga mangin matutom kita sa iya. (1 Corinto 4:2) Kon nagapanikasog ka nga mangin matutom, mangin malipayon ka sa kon sin-o gid ikaw​​—⁠bisan pa nga indi ka perpekto.

[Nota]

[Retrato sa pahina 19]

Ang kahadlok nga basi mapaslawan makaupang sa imo

[Retrato sa pahina 20]

Ang pagtinguha sa pagtuon sing bag-ong mga butang makabulig sa imo nga mabaton ang makasayop