Ang Pagtamod sang Biblia

Ano ang Materyalismo?

ANG mga tawo ginbun-ag nga may duna nga espirituwal nga huyog kag kinahanglanon nga magsimba sa Dios. Apang, gintuga ang tawo halin sa materyal nga mga elemento kag may materyal nga mga kinahanglanon kag may kapasidad nga magkalipay sa materyal nga mga butang. Ang pila ka Cristiano manggaranon. Ini bala ebidensia sang pagkamateryalistiko kag kakulang sa espirituwalidad? Sa kabaliskaran, yadtong mga imol bala mas indi materyalistiko kag mas may huyog sa espirituwal nga mga butang?

Pat-od nga magaugyon ka nga ang materyalismo indi lamang pagpanag-iya sing madamo nga manggad ukon pagkabutang. Binagbinaga ang masunod nga mga ehemplo sa Biblia tuhoy sa kon ano gid ang materyalismo kag kon paano malikawan ang katalagman nga tugahon sini sa espirituwalidad.

Manggaranon Sila kag Dungganon

Sa tunga sang matutom nga mga alagad sang Dios sa panahon sang Biblia may pila nga manggaranon kag dungganon. Halimbawa, si Abraham “bugana gid sa kahayupan kag sa pilak kag sa bulawan.” (Genesis 13:⁠2) Kilala si Job subong “pinakabantog sa tanan nga mga taga-Sidlangan” bangod sang iya madamo gid nga kasapatan kag guban sang mga suluguon. (Job 1:⁠3) Ang mga Hari sang Israel, subong nanday David kag Solomon, nagpanag-iya sing madamo gid nga manggad.​​—⁠1 Cronica 29:​1-5; 2 Cronica 1:​11, 12; Manugwali 2:​4-9.

May manggaranon nga mga Cristiano nga miembro sang unang siglo nga kongregasyon. (1 Timoteo 6:17) Si Lydia gintawag nga “manugbaligya sing purpura, nga gikan sa siudad sang Tiatira kag isa ka sumilimba sang Dios.” (Binuhatan 16:14) Ang lugom nga purpura kag ang mga panapton nga ginlugom sa sini malahalon kag masami ginatigana lamang para sa mga indibiduwal nga may posisyon ukon manggad. Gani, mahimo nga si Lydia mismo manggaranon.

Sa kabaliskaran, may pila ka matutom nga mga sumilimba si Jehova sa panahon sang Biblia nga imol gid. Ang pila ka mga pamilya nalugdang sa kaimulon bangod sang kinaugali nga mga kalamidad, aksidente, kag kamatayon. (Manugwali 9:​11, 12) Mahimo nga nagalangot ang buot sang mga imol nga makita ang iban nga nagakalipay sa ila manggad ukon materyal nga mga pagkabutang! Bisan pa sini, sala nga hukman nila nga materyalistiko yadtong mga manggaranon ukon maghinakop nga mas bug-os ang pag-alagad sa Dios sang mga wala sing manggad. Ngaa? Talupangda kon ano ang gamot sang materyalismo.

Ang Gugma sa Kuwarta

Ang isa ka diksionaryo nagahatag kahulugan sa materyalismo subong “pagkamasako ukon paghatag sing tuman nga importansia sa materyal sa baylo sang intelektuwal ukon espirituwal nga mga butang.” Sa amo, ang materyalismo nagagikan sa aton mga handum, mga prioridad, kag ginahatagan sing panguna nga igtalupangod sa aton kabuhi. Ginapamatud-an ini sang duha ka halimbawa sa Biblia.

 Matigdas nga ginlaygayan ni Jehova si Baruc, nga sekretaryo sang propeta nga si Jeremias. Mahimo gid nga imol si Baruc bangod sang mga kahimtangan sa Jerusalem kag sang iya suod nga kaangtanan sa wala naluyagan sang katawhan nga si Jeremias. Walay sapayan sini, si Jehova nagsiling: “Tuhoy sa imo, padayon ka nga nagapangita sing dalagku nga mga butang para sa imo kaugalingon. Indi ka na magpangita.” Mahimo nga si Baruc nagsugod nga mangin materyalistiko, nga nangin masako sa pagpamantay sa manggad ukon materyal nga kalig-unan sang iban. Ginpahanumdom ni Jehova si Baruc nga luwason Niya si Baruc apang indi Niya pagtipigan ang iya mga pagkabutang.​​—⁠Jeremias 45:​4, 5.

Si Jesus naghatag sing ilustrasyon tuhoy sa isa ka tawo nga masako man sa materyal nga mga butang. Ini nga tawo nagkonsentrar sa pagpadamo sang iya manggad sa baylo nga gamiton ang iya ginpanag-iyahan agod pasangkaron ang iya pag-alagad sa Dios. Ang manggaranon nga tawo nagsiling: “Gub-on ko ang akon mga tambubo kag magpatindog sing dalagku pa, . . . kag isiling ko sa akon kalag: ‘Kalag, may madamo ka nga pagkabutang nga natigana sa madamong tuig; magpatawhay ka, magkaon ka, mag-inom ka, magkasadya ka.’ ” Pagkatapos nagsiling si Jesus: “Apang ang Dios nagsiling sa iya, ‘Ikaw nga di-makatarunganon, karon nga gab-i pangayuon nila sa imo ang imo kalag. Sin-o, nian, ang magatag-iya sang mga butang nga gintipon mo?’ Gani amo sini ang nagakatabo sa tawo nga nagatipon sing bahandi para sa iya kaugalingon apang indi manggaranon sa Dios.”​​—⁠Lucas 12:16-​21.

Ano ang punto sining duha ka halimbawa? Ginabuligan kita sini sa paghangop nga ang isa ka indibiduwal materyalistiko, indi bangod sang kadamuon sang iya ginapanag-iyahan, kundi bangod sang iya pag-una sa materyal nga mga butang. Si apostol Pablo nagsiling: “Apang ang determinado nga magmanggaranon nagakahulog sa pagsulay kag sa siod kag sa madamong binuang kag makahalalit nga kailigbon, nga nagatugdang sang mga tawo sa kalaglagan kag kahapayan. Kay ang gugma sa kuwarta amo ang gamot sang tanan makahalalit nga mga butang, kag paagi sa paghingamo sini nga gugma ang iban nagtalang gikan sa pagtuo kag nagbuno sang ila mga kaugalingon sing madamong kasakitan.” (1 Timoteo 6:​9, 10) Ang determinasyon nga mangin manggaranon kag ang gugma sa materyal nga mga butang amo ang nagatuga sing mga problema.

Kinahanglan Usisaon ang Kaugalingon

Dapat maghalong ang mga Cristiano nga likawan ang siod sang materyalismo bisan ano man ang ila kahimtangan sa kabuhi. Ang gahom sang manggad malimbungon kag makalumos sang espirituwalidad. (Mateo 13:22) Mahimo magbalhin ang aton panguna nga igtalupangod halin sa espirituwal nga mga butang pakadto sa materyal nga mga butang nga indi naton mamutikan, nga may masubo nga mga resulta.​​—⁠Hulubaton 28:20; Manugwali 5:⁠10.

Gani, maayo nga usisaon sang mga Cristiano kon ano ang ila prioridad kag panguna nga interes sa kabuhi. Imol man ukon manggaranon ang isa sa materyal, ang mahunahunaon sa espirituwal nga mga tawo nagatinguha sa pagtuman sang laygay ni Pablo nga ipahamtang ang ila paglaum “indi sa walay kapat-uran nga mga manggad, kundi sa Dios, nga nagahatag sa aton sing tanan nga butang sing bugana para sa aton ikalipay.”​​—⁠1 Timoteo 6:​17-​19.