Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Paano Ginatamod sang Dios ang Kasingki?

Paano Ginatamod sang Dios ang Kasingki?

 Ang Pagtamod sang Biblia

Paano Ginatamod sang Dios ang Kasingki?

ANG kasingki lapnag kag ginapakita sa lainlain nga paagi. Luwas sa inaway, may kasingki sa isport, droga, gang, eskwelahan, kag ulubrahan kag subong man sa kalingawan. Bisan ang kasingki sa puluy-an daw kinaandan na sa madamong pamilya. Halimbawa, ginpakita sang isa ka ulihi nga pagtuon nga sa Canada 1.2 milyones ka lalaki kag babayi ang masingki nga gin-atake sang ila mismo mga tiayon sa di-magkubos makaisa sa sulod sang nagligad nga lima ka tuig. Ginpakita sang isa pa ka pagtuon nga mga 50 porsiento sang mga bana nga nagasakit sa ila asawa ang masingki man nga nagasakit sa ila mga kabataan.

Pat-od gid nga, kaangay sang kalabanan nga iban pa nga mga tawo, ginakugmat ka sa sining mga buhat sang kasingki. Apang, ang kasingki nangin bahin gid sang madamo nga kalingawan karon. Ang mga tawo nagakaganyat indi lamang sa himo-himo nga kasingki sa mga sine kundi sa ginapaguwa sa telebisyon nga mga buhat sang matuod gid nga pisikal nga pagsalakay. Ang boksing kag ang iban pa nga masingki nga mga isport paborito sa madamong pungsod. Apang paano ginatamod sang Dios ang kasingki?

Malawig nga Maragtas sang Kasingki

Ang kasingki may malawig nga maragtas. Ang una nga pisikal nga kasingki nga ginhimo sang tawo nga narekord sa Biblia amo ang ginalaragway sa Genesis 4:2-15. Si Cain, ang kamagulangan nga anak nga lalaki ni Adan kag ni Eva, nahisa sa iya manghod nga si Abel kag ginpatay niya sia. Ano ang reaksion sang Dios? Ginapaathag sang Biblia nga ginsilutan gid ni Jehova nga Dios si Cain bangod ginpatay niya ang iya manghod.

Sa Genesis 6:​11, aton mabasa nga kapin sa 1,500 ka tuig sa tapos sadto nga hitabo, ang duta “napun-an sing kasingki.” Sa liwat, ano ang reaksion sang Dios? Ginsugo Niya ang matarong nga si Noe nga magtukod sing arka para sa kaluwasan sang iya pamilya sang gin-anaw ni Jehova ang duta, sa amo ‘ginlaglag’ yadtong masingki nga katilingban. (Genesis 6:12-14, 17) Apang ano ang kabangdanan nga ang mga tawo nahuyog gid sa kasingki?

Ang Impluwensia sang mga Demonyo

Ang rekord sang Genesis nagasugid nga ang mga anak sang Dios, ang di-matinumanon nga mga anghel, nagpakatawo, nagminyo sing mga babayi, kag nagpanganak. (Genesis 6:1-4) Ang mga kabataan, nga nakilal-an nga Nefilim, mga tawo nga di-kinaandan ang kadakuon kag kabantugan. Bangod naimpluwensiahan sang ila demonyo nga mga amay, nangin masingki sila kag mabangis nga mga tawo. Sang ang tubig nagtaas kag nagtabon  sang duta, ining malaut kag mabangis nga mga tawo napatay. Apang ang mga demonyo mahimo nga nagmateryalisar kag nagbalik sa espirituhanon nga duog.

Ginapaathag sang Biblia nga sugod sadto, ining rebelde nga mga anghel nanikasog nga impluwensiahan sing lakas ang mga tawo. (Efeso 6:12) Ang ila lider, si Satanas, ginatawag nga orihinal nga “manugpatay sing tawo.” (Juan 8:44) Gani, ang kasingki sa duta nagakaigo nga matawag nga yawan-on, ukon sataniko.

Ang Biblia nagapaandam batok sa makahalaylo nga gahom sang kasingki. Sa Hulubaton 16:​29, ini nagasiling: “Ang tawo nga masingki magahaylo sang iya isigkatawo, kag pat-od nga palakton niya sia sa dalanon nga indi maayo.” Madamo sa karon ang nahaylo nga uyunan, pauswagon, ukon himuon ang kasingki. Subong man, minilyon ka tawo ang nasulay nga magkalipay sa kalingawan nga nagapadaku sing kasingki. Ang pulong sang Salmo 73:6 husto nga nagalaragway sang kaliwatan sa karon. Ang salmista nagsiling: “Ang bugal subong sang kulintas sa ila liog; ang kasingki nagaputos sa ila subong sang panapton.”

Ang Dios Nagadumot sa Kasingki

Paano dapat maggawi ang mga Cristiano sa masingki nga kalibutan? Ang rekord sang Biblia tuhoy sa mga anak ni Jacob nga sanday Simeon kag Levi nagahatag sa aton sing maayo nga panuytoy. Ang ila manghod nga si Dina nakig-upod sa imoral nga mga tawo sang Siquem. Nagresulta ini sa paglugos sa iya sang isa ka taga-Siquem. Bilang balos, wala kaluoy nga ginpatay nanday Simeon kag Levi ang tanan nga lalaki sa Siquem. Sang ulihi, sa idalom sang inspirasyon sang Dios ginpakamalaut ni Jacob ang walay pagpugong nga kaakig sang iya mga anak sa mga pulong: “Si Simeon kag si Levi mag-utod. Mga gamit sang kasingki ang ila mga hinganiban sa pagpatay. Sa ila suod nga grupo indi ka magsulod, O kalag ko. Sa ila kongregasyon indi ka magsimpon.”​—⁠Genesis 49:​5, 6.

Nahisanto sa sining mga pulong, ang mga Cristiano nagalikaw sa pagpakig-upod sa mga nagapasanyog ukon nagahimo sing kasingki. Maathag nga ginadumtan sang Dios ang mga nagapasanyog sing kasingki. Ang Biblia nagasiling: “Si Jehova nagausisa sa matarong subong man sa malaut, kag ang bisan sin-o nga nagahigugma sang kasingki pat-od nga dumtan sang Iya kalag.” (Salmo 11:5) Ang mga Cristiano ginalaygayan nga likawan ang tanan nga porma sang walay pagpugong nga kaakig, bisan ang masingki nga hambal.​—⁠Galacia 5:19-21; Efeso 4:31.

Madula Ayhan ang Kasingki?

Ang dumaan nga manalagna nga si Habacuc namangkot kay Jehova nga Dios: “Tubtob san-o ako magpangayo sa imo sing bulig gikan sa kasingki?” (Habacuc 1:2) Ayhan napamangkot mo man ini. Ginsabat sang Dios si Habacuc, nga nagasaad nga kuhaon ang “malauton.” (Habacuc 3:13) Ang matagnaon nga tulun-an ni Isaias nagahatag man sing paglaum. Sa sini ang Dios nagsaad: “Indi na mabatian sa imo duta ang kasingki, ang pag-ati ukon ang kagulub-an sa imo mga dulunan.”​—⁠Isaias 60:18.

Ang mga Saksi ni Jehova nagasalig nga sa indi madugay dulaon sang Dios sa duta ang tanan nga sahi sang kasingki kag ang mga nagapasanyog sini. Sa sina nga tion, tigaylo nga mapuno sing kasingki, “ang duta mapuno sang ihibalo sa himaya ni Jehova subong nga ang tubig nagatabon sa dagat.”​—⁠Habacuc 2:14.

[Retrato sa pahina 20]

Nagsugod ang kasingki sang ginpatay ni Cain si Abel