Pamangkot sang mga Pamatan-on . . .

Paano Ako Makigbagay sa Akon Kaupod sa Kuwarto?

“Luyag ko nga matinlo ang kusina. Apang bale-wala lang sa akon mga kaupod sa kuwarto kon bala nahugasan ang mga pinggan ukon ang mga kaldero. Indi ini importante sa ila.”​—Lynn. *

MGA MAGKAUPOD SA KUWARTO. “Mahimo nga sila ang pinakamahirop nga mag-abyan ukon ang pinakamalain nga magkaaway,” siling sang manunulat nga si Kevin Scoleri. Ayhan indi subong sini ang imo ginabatyag, apang indi mapanghiwala nga ang pagpuyo upod sa iban isa ka daku nga hangkat. * Ang pag-away sang mga magkaupod sa kuwarto kinaandan gid sa tunga sang mga estudyante sang mga unibersidad amo nga suno sa U.S.News & World Report, madamong eskwelahan ang nagahimo sing “daku nga mga panikasog” agod buligan ang mga magkaupod sa kuwarto nga makigbagay, pati na ang “paghusay sa di-paghangpanay nga mga programa” kag mga seminar.

Ang pag-upuray sa apartment mahimo nga mabudlay bisan para sa pamatan-on nga mga Cristiano nga nagbiya sang ila puluy-an agod mangin bug-os tion sa hilikuton nga pag-ebanghelyo. Ang maayong balita amo nga paagi sa pag-aplikar sa mga prinsipio sang Biblia kag paagi sa pagpakita sing “praktikal nga kaalam,” ang mga di-paghangpanay mahimo nga masunson malubad.—Hulubaton 2:7.

Kilalaha ang Isa kag Isa

Sa tion nga madula na ang kakunyag sang pagsaylo, mahimo nga mahidlaw ka sa imo puluy-an. (Numeros 11:4, 5) Apang, mas mabudlayan ka sa pagpasibu kon pamensaron mo ini pirme. Amo ini ang laygay sang Manugwali 7:10: “Indi ka magsiling: ‘Ngaa ang mga adlaw sang una mas maayo sangsa sini?’ kay indi bangod sang kaalam nga ginpamangkot mo ini.” Huo, labing maayo nga tinguhaan mo nga kon posible, himuon mo nga mangin makalilipay ang imo kahimtangan.

Sugdi ini paagi sa pagpanikasog nga makilala ang imo kaupod sa kuwarto. Matuod, indi kinahanglan nga ang mga magkaupod sa kuwarto mangin pinakamahirop nga mag-abyan. Sa katunayan, ayhan sia isa nga wala mo gid maluyagan. Walay sapayan sini, bangod dapat ka magpuyo upod sa iya, indi bala makatarunganon nga kon mahimo mangin maayo ang inyo relasyon?

Ang Filipos 2:4 nagasugo sa aton nga ituon ang mata, “indi sa personal nga interes sang inyo kaugalingon lamang nga mga butang, kundi sa personal man nga interes sang iban.” Wala ginasugdan ang paghambalanay nga daw nagapangusisa, mapamangkot mo bala ang imo kaupod sa kuwarto tuhoy sa iya pamilya, sa iya mga intereses, mga tulumuron, kag mga luyag? Sugiri man sia tuhoy sa imo kaugalingon. Kon mas madamo ang inyo nahibaluan tuhoy sa isa kag isa, mas mahangpan ninyo ang isa kag isa.

Sa tion kag tion, maghimo sing pat-od nga mga plano nga himuon ang pila ka butang sing magkaupod. Si Lee nagsiling: “Kon kaisa nagakaon kami sa guwa  sang akon kaupod sa kuwarto, ukon nagapamasyar kami sa mga art gallery.” Para sa Cristianong mga magkaupod sa kuwarto, ang pag-updanay sa Cristianong mga hilikuton, subong sang paghanda para sa mga miting sa kongregasyon ukon pag-ebanghelyo, isa ka mas epektibo nga paagi agod magbakod ang pag-abyanay.

Si David nagsiling: “Kon ang akon kaupod sa kuwarto magapamulongpulong publiko sa Biblia, nagatambong ako sa iya kongregasyon agod suportahan sia.” Bisan pa indi pareho ang ila naluyagan nga isport kag musika, ang ila gugma sa espirituwal nga mga butang nagpabakod sang ila kaangtanan. “Pirme kami nagahambalanay tuhoy sa espirituwal nga mga butang,” siling ni David. “Sa katunayan, mahimo kami maghambalanay sing inoras tuhoy sa espirituwal nga mga butang.”

Paandam: Indi magsuod sing sobra sa kaupod sa kuwarto amo nga wala ka na nagapakig-abyan sa iban. Kon ang imo kaupod sa kuwarto nagabatyag nga dapat ka pirme mag-upod kada may kadtuan sia, mahimo magbatyag sia nga daw ginakudalan. Ang laygay sang Biblia amo nga ‘pasangkaron’ ang inyo pag-abyanay.—2 Corinto 6:13.

Pagsunod sa Bulawanon nga Pagsulundan

Sa pagkamatuod, samtang nagakilalahay kamo, mahibaluan mo man ang inyo magkatuhay nga batasan, luyag, kag punto-de-vista. Subong sang ginpaandam sang pamatan-on nga si Mark, “dapat ka magpaabot sing mga di-kahimpitan.” Ang pagkadi-mapasibusibuon ukon pagkamaiyaiyahon nagatuga sing kahuol. Amo man ang pagpaabot nga ang imo kaupod sa kuwarto amo ang dapat makigbagay sa imo.

Amo ini ang natun-an ni Fernando subong isa ka kaupod sa kuwarto: “Indi ka dapat mangin makagod kag maiyaiyahon.” Ang iya komento nahisanto sa bantog nga Bulawanon nga Pagsulundan, nga nagasiling: “Busa, ang tanan nga butang nga luyag ninyo nga himuon sang mga tawo sa inyo, dapat man ninyo himuon sa ila.” (Mateo 7:12) Halimbawa, nadiskobrehan sa gilayon ni Fernando nga nagaaway sila sang iya kaupod sa kuwarto bangod sang temperatura sa kuwarto; gusto niya ang mainit, apang gusto matulog sang iya kaupod sa kuwarto nga matugnaw ang temperatura. Ang solusyon? Si Fernando nagsiling: “Nanghabol na lang ako.” Huo, subong sang ginsiling ni Mark, “mangin mapasibusibuon. Indi kinahanglan nga isikway mo ang imo tanan nga pamatasan, apang mahimo nga isikway mo ang pila sang imo mga pamatasan kag mga luyag.”

Yari ang isa pa ka bahin diin maaplikar mo ang Bulawanon nga Pagsulundan: Tun-i nga magpaumod sa mga luyag sang imo kaupod sa kuwarto. Wala mo bala naluyagan ang iya musika? Ti, mahimo nga amo man sini ang iya ginabatyag sa imo naluyagan. Gani kon ang naluyagan nga musika sang imo kaupod sa kuwarto indi malain, mahimo tinguhaan mo nga magpaumod. Si Fernando nagsiling: “Gusto ko kuntani nga lain nga musika ang naluyagan sang akon kaupod sa kuwarto. Apang naanad na ako sa sini.” Sa pihak nga bahin, mahimo pamatian sang isa ang iya naluyagan nga musika nga nagagamit sing headphone agod indi maisturbo ang iya kaupod sa kuwarto, nga ayhan nagatuon.

Ang pag-aplikar sa Bulawanon nga Pagsulundan nagatapna man sang indi kinahanglanon nga pag-away bangod sang materyal nga mga pagkabutang. Halimbawa, kon batasan mo nga kaunon ang bisan ano nga yara sa repridyeretor—apang talagsa lang ini ginaislan—ang kaugot mahimo magtubo. Subong man, kon maakig ka ukon tulukon sing masakit ang imo kaupod sa kuwarto kon kaunon niya ang butang nga ginbakal mo, indi man ini makapaluntad sang mainabyanon nga mga kaangtanan. Ang Biblia nagalaygay sa aton nga “mangin maalwan, handa sa pagpaambit.” (1 Timoteo 6:18) Kon nagabatyag ka nga ginabentahaan,  indi basta nga maghipos na lang. Ipabutyag ang imo reklamo sing kalma kag mainayuhon.

Tahura ang personal nga mga pagkabutang sang isa kag isa. Indi nagakaigo nga atribihan ang pagkabutang sang iban nga wala anay nagalisensia. (Hulubaton 11:2) Indi man pagkalimti nga kinahanglan sang imo kaupod sa kuwarto nga mag-isahanon. Magpakita sing katahuran paagi sa pagpanuktok anay bag-o magsulod sa kuwarto. Kon nagapakita ka sing katahuran, ang imo kaupod sa kuwarto magapakita man sing katahuran sa imo. “Indi problema para sa amon kon magtuon kami sa balay,” siling ni David. “Ginatahod namon kag wala ginaisturbo ang isa kag isa. Apang kon kaisa nagakadto ako sa librarya agod magtuon pananglit nga may iban nga himuon ang akon kaupod sa kuwarto.”

Ang pag-aplikar sa Bulawanon nga Pagsulundan nagalakip man nga mangin masaligan kon tuhoy sa mga butang subong sang pagbayad sang imo bahin sa arkila sing husto sa tion ukon sang pagbulig sa mga hilikuton sa balay.

Paglubad sa mga Binais

Sadto sang panahon sang Biblia, duha ka respetado gid nga Cristianong mga lalaki nga sanday Pablo kag Bernabe ang ‘nagsilabo sa kaakig.’ (Binuhatan 15:39) Ano kon matabo man ini sa inyo nga duha? Ayhan magkatuhay kamo sing personalidad ukon may yara makaulugot nga batasan nga nagaubos sang inyo pasensia. Ang isa bala ka di-paghangpanay ukon mainit nga diskusyon nagakahulugan nga indi na kamo dapat mag-upod sa kuwarto? Indi gid man. Maathag nga nalubad nanday Pablo kag Bernabe ang ila mga di-paghangpanay. Mahimo man ninyo ini himuon antes maghimo sing pahinali nga tikang subong sang pagsaylo. Yari ang pila ka prinsipio sa Biblia nga makabulig.

● “Wala nagahimo sing bisan ano bangod sang pagbinaisay ukon bangod sang pagkamaiyaiyahon, kundi sing mapainubuson nga ginakabig ang iban nga labaw sa inyo.”—Filipos 2:3.

● “Ang tanan nga madinumtanon nga kapaitan kag kaakig kag kasingkal kag sininggitanay kag maparas nga hambal kuhaon gikan sa inyo kaupod sang tanan nga kalainan. Kundi mangin malulo sa isa kag isa, mainawaon sing malum-ok, hilway nga nagapinatawaray sa isa kag isa subong nga ang Dios man paagi kay Cristo hilway nga nagpatawad sa inyo.”—Efeso 4:31, 32.

● “Kon, nian, nagadala ka sang imo dulot sa halaran kag didto nadumduman mo nga ang imo utod may isa ka butang nga batok sa imo, bayai didto ang imo dulot sa atubangan sang halaran, kag maglakat ka; una makighidait ka sa imo utod, kag nian, sa pagbalik mo, ihalad ang imo dulot.”—Mateo 5:23, 24; Efeso 4:26.

Ang mga Benepisyo

Madamong lamharon (kag indi tanto ka lamharon) nga mga Cristiano nga may mga kaupod sa kuwarto ang nakatuon mismo sa kamatuoran sang ginsiling sang maalam nga si Hari Solomon: “Ang duha mas maayo sangsa isa.” (Manugwali 4:9) Sa pagkamatuod, nakita sang madamo nga ang eksperiensia nga may kaupod sa kuwarto may mga benepisyo. “Natun-an ko kon paano makigbagay sing maayo pa sa mga tawo kag magpasibusibu,” siling ni Mark. Si Renee nagdugang: “Madamo ka sing matun-an tuhoy sa imo kaugalingon. Kag sa amo man nga tion, ang mga kaupod sa kuwarto mahimo makabulig sa imo sa pagpalig-on sing maayo nga paggawi.” Si Lynn nagbaton: “Ginapagustuhan ako anay antes ako nagpuyo upod sa akon mga kaupod sa kuwarto. Apang natun-an ko nga magkompromiso. Narealisar ko karon nga wala gali nagakahulugan nga sayop ang isa kon ang ginahimo niya lain sangsa ginahimo ko.”

Matuod, ang pagpakigbagay sa kaupod sa kuwarto nagakinahanglan sing panikasog kag sakripisyo. Apang kon mangabudlay ka sing lakas nga iaplikar ang mga prinsipio sang Biblia, labi pa sa mahidaiton nga pag-upuray ang maeksperiensiahan mo; mahimo pa gani nga malipay ka nga may kaupod sa kuwarto.

[Mga nota]

^ par. 3 Ang iban nga mga ngalan gin-islan.

^ par. 4 Tan-awa ang artikulo nga “Ngaa ang Akon Kaupod sa Kuwarto Mabudlay Gid Pakigbagayan?” sa amon Mayo 8, 2002 nga guwa.

[Retrato sa pahina 18]

Ang pag-atribir sang mga butang nga indi imo tunaan sing kahuol

[Retrato sa pahina 19]

Magpatugsiling sa isa kag isa