Ginaabiabi Kamo sa “Mga Manunudlo sang Pulong sang Dios” Distrito nga Kombension!

MINILYON ANG MAGATAMBONG sa ginatos ka lokasyon sa bug-os nga kalibutan. Sa Pilipinas lamang, 60 ka kombension ang naiskedyul. Ang nahauna pagahiwaton sa Nobiembre 23-25, 2001, kag ang katapusan, sa Enero 11-13, 2002. Mahimo nga ang isa sining tatlo-ka-adlaw nga mga pagtinipon​​—⁠Biernes tubtob Domingo⁠​—⁠hiwaton sa siudad nga malapit sa imo ginapuy-an.

Ang programa magasugod kada adlaw sa alas 8:30 s.a. paagi sa musika. Ang nagaabiabi nga pamulongpulong sa Biernes pagasundan sang mga pamulongpulong sa mga tema sa Biblia nga “Ang Pagpanudlo Tuhoy sa Ginharian Nagapatubas Sing Maayo nga mga Bunga,” “Ginapahulag Sang ‘Halangdon nga mga Butang Sang Dios,’ ” kag “Pagsapo Sing Kalipay sa Pagkamatarong ni Jehova.” Ang sesyon sa aga magatapos paagi sa keynote address nga “Nasangkapan Sing Bug-os Subong mga Manunudlo Sang Pulong Sang Dios.”

Ang una nga pamulongpulong sa hapon, nga “Natinluan Subong Katawhan Para sa Maayong mga Buhat,” pagasundan sang tatlo-ka-bahin nga simposium nga “Nagatudlo sa Aton Kaugalingon Samtang Nagatudlo sa Iban.” Ginapadaku sini ang pagkaimportante sang pagbuhat sa kon ano ang ginasakdag sang isa may kaangtanan sa moralidad, personal nga pagtuon sing Biblia, kag ang kinahanglanon nga pamatukan ang panikasog sang Yawa sa pagpatalang sa aton. Magasunod ang pamulongpulong nga “Kangil-ari ang Salot Sang Pornograpiya.” Nian ang programa sa sina nga adlaw matapos paagi sa pagbinagbinag sa Isaias kapitulo 60, nga natig-uluhan “Ginapatahom ni Jehova ang Iya Katawhan Paagi sa Kapawa.”

Ang mga pamulongpulong sa Sabado nga “Pagsapo Sing Kaumpawan sa Idalom Sang Gota ni Cristo,” “Iluga ang Daku nga Manunudlo,” kag “Handa Bala Kamo nga Mag-alagad sa Iban?” nasentro sa kinahanglanon nga ilugon ang halimbawa ni Cristo. Ang duha-ka-oras nga mga simposium nga natig-uluhan “Mga Ministro nga Paagi sa Ila ang Iban Nangin mga Tumuluo” kag “Magbenebisyo Sing Labi Pa Gikan sa Teokratikong Edukasyon” ihatag man sa Sabado. Ang simposium sa aga magahatag sing mga panugda sa paghimo sing mga disipulo, kag ang presentasyon sa hapon magapadaku sang mga paagi nga makabenepisyo kita sing labi pa gikan sa pagtuon sa Biblia kag pagtambong sa Cristianong mga miting. Ang programa sa aga matapos paagi sa pagbinagbinag tuhoy sa bawtismo, nga sa tapos sini may yara kahigayunan para sa kuwalipikado nga mga indibiduwal nga magpabawtismo. Madamo ang nalangkag sa pagpamati sa katapusan nga pamulongpulong sa Sabado sang hapon nga, “Bag-o nga mga Bulig Para sa Aton Espirituwal nga Pag-uswag.”

Ang programa sa Domingo sang aga nagalakip sa tatlo-ka-bahin nga simposium nga nagapaathag sa tulun-an sang Malaquias kag nagahatag sing maayo nga aplikasyon sa mga kahimtangan sa aton adlaw. Pagasundan ini sang isa ka full-costume nga drama tuhoy sa pagrebelde ni Kora, Datan, kag Abiram batok sa hatag-Dios nga awtoridad ni Moises. Pagkatapos sini, ang isa ka pamulongpulong magapadaku sa mensahe nga ginapaalinton sang drama. Ihatag sa programa sa hapon ang pamulongpulong publiko nga natig-uluhan “Sin-o ang Nagatudlo Sang Kamatuoran sa Tanan nga Pungsod?”

Pat-od gid nga mapalig-on ikaw sa espirituwal paagi sa pagtambong sa bug-os tatlo ka adlaw. Para sa lokasyon nga malapit sa imo puluy-an, magpakig-angot sa Kingdom Hall sang mga Saksi ni Jehova sa inyo duog ukon magsulat sa mga manugbalhag sini nga magasin.