Ang Importante nga Papel sang mga Amay

“NAGADAMO nga pamatan-on nga mga lalaki ang luyag magkuha sing aktibo nga papel sa pagpadaku sang ila mga kabataan. Otsentay-dos porsiento sang mga lalaki nga nagapangidaron sing 21 tubtob 39 ang nagpili sing isa ka iskedyul sa trabaho nga nagatugot sa ila sa paghinguyang sing kapin nga tion upod sa ila mga pamilya,” siling sang pamantalaan sa Canada nga Toronto Star tuhoy sa isa ka pagtuon sa Harvard University sining karon lang. Suno sa pagtuon, diin ginsurbe ang 1,008 ka lalaki kag babayi sa Estados Unidos nga nagapangidaron sing 21 tubtob sobra sa 65, 71 porsiento sa pamatan-on nga mga lalaki ang nagsiling nga “sugot sila nga buhinan ang ila suweldo agod may kapin sila nga tion upod sa ila mga pamilya.”

Ngaa madamo nga amay ang luyag maghinguyang sing kapin nga tion upod sa ila mga kabataan? Si David Blankenhorn, isa sa mga tagtukod sang National Fatherhood Initiative, nga nagapasanyog sang responsable, masaligan nga pagkaamay, nagsiling nga suno sa isa ka surbe sa 1,600 ka Amerikano sang 1994, 50 porsiento ang nagsiling nga wala ginhatag sang ila mga amay ang ila emosyonal nga kinahanglanon sang magagmay pa sila. Indi luyag sang madamo nga amay karon nga masulit pa ini.

Maayo ang impluwensia sa kabataan kon ang mga amay interesado nga nagapakig-upod sa ila. Nagapatuhoy sa isa ka panalawsaw nga ginbalhag sang Department of Health and Human Services sang Estados Unidos, ang The Toronto Star nagsiling nga kon ang mga amay magkaon upod sa ila mga kabataan, magliwaliwa upod sa ila, magbulig sa paghimo sang ila mga asaynment, “diutay lamang ang mangin problema sa batasan, mas maayo makig-upod sa iban kag mas maayo ang hinimuan sa eskwelahan sang mga kabataan kag sang mga pamatan-on.”

Ginapatalupangod sini ang isa ka kahimusan sa pagpadaku sa kabataan nga praktikal man karon subong sang ginsulat ini mga tatlo ka libo ka tuig na ang nagligad. Ang Ginhalinan sang pamilya espesipiko nga nagtudlo sa mga amay nga makigbahin sing aktibo sa pagpadaku sa ila kabataan. (Efeso 3:​14, 15; 6:⁠4) Ang mga amay ginlaygayan nga ipatudok sa tagipusuon sang ila mga kabataan ang gugma sa Dios kag isugid sa ila ang mga palatukuran kag mga sugo sang Dios. Ginsugo sila sang Dios nga himuon ini ‘kon nagapungko sila sa ila balay kag kon nagalakat sila sa dalan kag kon nagahigda sila kag kon nagabangon sila.’​​—⁠ Deuteronomio 6:7.

Ang pagkaginikanan isa ka katungdanan nga ginaambitan sang amay kag iloy. Ang Biblia nagalaygay sa kabataan: “Pamatii . . . ang disiplina sang imo amay, kag indi pagsikwaya ang kasuguan sang imo iloy.” (Hulubaton 1:⁠8) Importante gid ang papel sang amay. Nagalakip ini sang pagsakdag kag pagtahod sa iloy kag pagpakigbahin sa pagpadaku sa kabataan. Nagakinahanglan man ini sing paghinguyang sing tion sa pagbasa kag pagpakighambal upod sa kabataan. Ginahatag sini ang isa ka importante nga emosyonal nga kinahanglanon sang kabataan.

Sa pagkamatuod, ang Biblia amo ang pinakamasaligan nga tuburan sang laygay kag sang maligdong nga mga prinsipio para mapasibu sing maayo ang pamilya. Ang amay nga aktibo nga nagaaman sang espirituwal, emosyonal, kag materyal nga kinahanglanon sang iya pamilya nagatuman sang iya hatag-Dios nga katungdanan.