Halin sa Inanay nga Kamatayon Padulong sa Malipayon nga Kabuhi

PANUGIRON NI DIAMÁNTI DATSERIS

‘Nagakabuhi ako nga may ginapaabot nga petsa sang kamatayon.’ Ginapamensar ko ini samtang nagahigda ako sa katre sang ospital kag ang ginatayon nga dugo inanay nga nagatulo pasulod sa akon kaugatan. Sa kapin sa 20 ka tuig, ginsilingan ako nga amo ini ang lamang nga paagi agod mabuhi ako ​—⁠kon matawag gid man ini nga kabuhi.

WALA madugay nga nabun-ag ako sang 1969 sa Ierápetra, sa isla sang Creta sa Gresya, ang akon mga ginikanan nakabaton sing malain gid nga balita. Ang mga doktor nagsiling nga ang ila lapsag nga babayi may beta-thalassemia, ukon Cooley’s anemia. Ang beta-thalassemia isa ka malubha napanubli nga balatian sa dugo, nga masunson makita sa mga tawo nga may katigulangan nga Griego, Italyano, taga-Natung-an Sidlangan, taga-Bagatnan nga Asia, ukon Aprikano.

Subong sang ginpaathag sang mga doktor sa akon mga ginikanan, kon ang isa may amo sini nga balatian, ang pula nga selula sang lawas wala nagapatubas sing bastante nga hemoglobin, ang protina nga nagaliton sang oksiheno sa mga selula. Subong resulta, kulang ang oksiheno sa akon mga selula. Ang pula nga mga selula nagapabilin sing makadali lamang sa akon dugo bangod ginapierde kag ginadula ini sang akon atay kag ahi. Ini nga mga organo amo ang responsable sa pagdula sa di-normal ukon napierde nga pula nga mga selula.

Ginsilingan ang akon mga ginikanan nga ang lamang nahibaluan nga pagbulong sa thalassemia amo ang regular nga mga pagtayon sing dugo kag ang pagkuha sa nagsupot nga iron. Apang, subong sang ginpaathag sang mga doktor, ang pagbulong paagi sa pagtayon ginaupdan sang padayon nga pagsupot sang iron sa tagipusuon kag atay, kag mahimo nga makamamatay ini. Ang pagtayon​—⁠ang pagbulong nga nagatapna sang kamatayon sang mga pasyente sa ila nahauna nga napulo ka tuig nga kabuhi​—⁠masami nagahatag sing daku nga bahin sang pagkahilo sa iron nga makamamatay gid sa ulihi. Ang pirme ginatayunan nga mga pasyente nga may thalassemia, kaangay ko, masami nga nagakapatay bangod sang balatian sa tagipusuon antes mag-30 anyos.

Kabuhi nga May “Petsa sang Kamatayon”

Kutob sa akon pagkabata, ang kamatayon pirme ginapaabot. Indi malaragway sang mga tinaga kon daw ano kabudlay ang pagkabuhi nga may amo sini ka makasiligni nga ginapaabot. Wala ako sing mga plano para sa palaabuton kag wala nagalaum nga magkabuhi sing normal subong isa ka hamtong. Ang pamatyag ko, ang akon thalassemia daw isa ka bomba nga nagahana sa paglupok.

Bangod sang kabalaka sang akon mga ginikanan sa akon panglawas, nangin tuman ka mainandamon sila. Ginpadaku ako nga may malawig nga listahan sang mga butang nga “indi dapat” kag iban pa nga mga pagsulundan: “Indi magdalagan!” “Indi makunyag!” “Maghalong!”

Bangod sang akon kahimtangan, ang akon Griegong Ortodokso nga iloy nangin tuman ka relihioso. Sinsero nga nangayo sia sing bulig sa relihiosong mga imahen. Agod mag-ayoayo ang akon kahimtangan, ginadala niya ako sa malayo nga mga monasteryo nga kilala sa faith healing kag ginahatagan ako sing nanuhaytuhay nga mga pangalap kag anting-anting. Daku nga kuwarta ang nagasto sa sining mga butang​—⁠apang sa wala sing pulos.

Nagatuo ako kag nagahigugma sa Dios, bisan pa wala ko mahibaluan kon paano sia simbahon. Kon ginasubuan, nagapangamuyo ako nga may mga luha: “Dios, kon nagaluntad ka gid man kag ginahigugma ako, palihug tabangi ako.”

 Isa ka Halos Wala sing Paglaum nga Pagpangita sing Lugpay

Samtang nagadaku ako, madasig nga naglubha ang akon panglawas, ini bangod sang sobra nga iron sa akon dugo. Subong bahin sang pagbulong sa akon, nagagamit ako sing kagamitan nga nagabuhin sang iron sa dugo. Kada gab-i may ginatuslok ako nga dagom sa ubos lamang sang panit sang akon pus-on agod ang iron chelator manalaytay sa akon lawas sa bug-os nga gab-i. Kada gab-i ginabatas ko ang amo gihapon kasakit nga rituwal. Sing masunson sa tion sadtong mga gab-i nga indi makatulog, luyag ko mapatay. Ang pamatyag ko wala ginsapak sang Dios ang akon pagpakitluoy sing bulig.

Sa edad nga 16, nakig-upod ako sa isa ka grupo sang mga pamatan-on nga nawili gid sa heavy metal nga musika. Sa halos wala sing paglaum nga pagpangita sing lugpay, nasapwan ko nga ang musika nga nagatib-ong sang kapintas, wala kaluoy nga kasingki, kag Satanismo nagahatag sing paaliwansan. Ti, sanglit ang kalautan yara bisan diin lamang sa palibot nakon, nag-ugyon ako sa ideya nga ang isa ka malaut nga mas gamhanan nagakontrol sang uniberso. Apang wala magdugay ang mga resulta sang mga droga kag Satanismo nangin maathag. Ang akon mga kaupdanan pirme lang nagapanago sa mga pulis.

Ang akon wala katapusan nga pagpatayon sing dugo nagbilin sing marka sa akon lawas. Bangod sang sobra nga iron nagaitom ang idalom sang akon mga mata kag nagadalag ang akon panit. Ang akon dagway wala mapatahom sang akon panapton​—⁠sang itom nga panapton kag panit nga jacket, nga napunihan sing mga hobnail kag bagol, nga amo ang kinaiya nga nagapakilala sa mga tawo nga akon ginapakig-updan. Maayo na lang, wala gid ako magdroga.

Samtang padayon ako nga nagapamati sa heavy metal nga musika nga nagapadaku sang kamatayon, mga droga, mga demonyo, espiritismo, kag dugo, nabatyagan ko nga nasiod ako ni Satanas. Kon gab-i ginapung-awan ako kag pirme nagahibi. Sa tion sining masubo nga bahin sang akon kabuhi nga ang igpat sang paglaum nagsugod sa pagsilak.

Isa ka Daku nga Pagbag-o sa Akon Kabuhi

Isa ka adlaw, sang 20 anyos ako, isa ka abyan ang naghatag sa akon sing isa ka libro nga natigayon niya gikan sa mga Saksi ni Jehova. Ginatig-uluhan ini nga The Bible​​—⁠God’s Word or Man’s?⁠ * Indi gid sia interesado sa libro, apang sang ginpahapyawan ko ang mga pahina sini, nagdayaw gid ako. Maathag nga ginpakita sini nga ang mga prinsipio sang Biblia makapauswag sang kabuhi sang tawo. Nagdayaw man ako nga mahibaluan ang tuhoy sa paghingabot sa mga Cristiano sang una kag ang ila kahanda nga isakripisyo ang ila kabuhi tungod sa ila mga pagtuluuhan. Sang natapos ko mabasa ang libro, luyag ko ipaambit sa iban ining mga butang. Amo sini nga tion nga nakilala ko si Manolis, ang lalaki nga may nahibal-an tuhoy kay Jehova kag sa mensahe sang Biblia bangod ang iban niya nga mga paryente mga Saksi ni Jehova. Gindala niya ako sa lokal nga duog-tilipunan sang mga Saksi ni Jehova, kag sang tig-ilinit sang 1990, nagsugod ako sa pagtuon sing Biblia upod sa ila.

Paagi sa akon pagtuon sa Biblia, natun-an ko nga ang aton Manunuga nagaulikid gid sa aton kag indi sia ang balasulon sa balatian kag kasakit nga ginaantos sang madamo sa aton. (1 Pedro 5:7) Natun-an ko nga si Satanas gali ang nagdala sing sala kag kamatayon sa sining kalibutan kag nga sa indi madugay dulaon ni Jehova ang mga buhat ni Satanas paagi sa paglaglag sining daan nga sistema kag pagbulos sa sini sing isa ka himpit nga bag-ong kalibutan. (Hebreo 2:14) Sa idalom sang tulad-paraiso nga mga kahimtangan, ang mahinadlukon-sa-Dios nga mga tawo ipasag-uli sa tawhanon nga kahimpitan. Nian, wala sing isa nga magasiling, “Nagamasakit ako.”​—⁠Isaias 33:⁠24.

Sa amo man nga tion, natun-an ko nga ang Biblia nagasugo sa aton nga ‘maglihi sa dugo.’ (Binuhatan 15:​20, 29; Genesis 9:4) Bangod ang akon konsiensia nadihon na kag nahanas paagi sa  mataas nga mga talaksan kag mga prinsipio sang Biblia, napahulag ako sa paghimo sing personal nga desisyon may kaangtanan sa pagpatayon sing dugo. Namat-od ako nga indi na magpatayon.

Sa sulod sang kapin sa 20 ka tuig, ginpapati ako nga ang lamang nga paagi agod mabuhi ako amo ang regular nga pagpatayon sing dugo. Ako bala bilang pagsunod sa sugo sang Biblia nagapahanabo sang akon kamatayon? Ano ang hunahunaon sang akon mga ginikanan sa pagsikway ko sang dugo? Tinguhaan bala sang akon mga doktor kag sang iban pa nga talapuanan sang medisina nga ipiton ako?

Paghimo sing Importante nga Desisyon

Paagi sa hanuot nga pangamuyo gintugyan ko ang tanan nga kabalaka kay Jehova. (Salmo 55:22) Namat-od man ako nga gamiton ang lain nga mga bulong. Pagkatapos sang maid-id nga pagtuon, nasapwan ko nga mahimo ko buslan ang mga pagpatayon sing dugo sang napili sing maayo nga masustansia nga pagkaon nga bugana sa iron kag bitamina. Labaw sa tanan, determinado ako nga sundon ang kasuguan sang Dios subong sang ginapahayag sa Biblia.

Halangpunon nga nabalaka gid ang akon mga ginikanan. Sugod sang lapsag pa ako ginhimo nila ang ila bug-os nga masarangan agod mabuhi ako, kag karon ginapangindian ko ang pagpatayon sing dugo! Apang, sang ulihi, nagsiling sila nga tahuron nila ang akon personal nga desisyon sa sining butang.

Nian, ginpaathag ko ang akon relihioso nga tindog sa talapuanan sang medisina sa ospital, kag ginpahibalo man sila nga determinado ako nga batunon ang alternatibo nga mga pamaagi sa pagpatayon sing dugo. Nagapangalag-ag nga nagpasugot ang mga doktor nga sundon ang akon luyag.

Samtang nagapatayon anay sing dugo sang nagligad, nakapakig-abyan ako sa iban pa nga mga pamatan-on nga may thalassemia. Nagpalibog sila karon sa akon panindugan sa dugo. Ang isa sa ila nagsiling sa akon sing mayubiton nga sa indi madugay “pas-anon ako sang apat”​—⁠isa ka Griegong ekspresyon nga nagakahulugan nga mapatay ako. Sing makapasubo, isa sia sa lima ka pasyente nga napatay sang ulihi bangod natayunan sing mahigko nga dugo!

Sugod sang Agosto 1991, wala na ako matayunan sing dugo. Kabaliskaran sang tanan nga pagpakotpakot, buhi ako kag mapulupagros. Paagi sa pagkaon sing bugana sa bitamina kag iron nga kalan-on, nahuptan ko ang maayo nga panglawas, walay sapayan sang pulupanag-on nga mga komplikasyon kag malubha nga mga limitasyon nga tuga sang akon thalassemia.

Apang, ang pinakamaayo sa tanan, may katuyuan ang akon kabuhi, isa ka kabuhi nga ginpauswag sang isa ka suod nga kaangtanan sa akon Manunuga, si Jehova nga Dios. Sang Hulyo 1992, ginsimbuluhan ko ang akon dedikasyon kay Jehova paagi sa bawtismo sa tubig. Si Manolis, ang pinalangga nga abyan nga nagbulig sa akon nga matigayon ang kinahanglanon nga suporta sang Cristianong kongregasyon sang mga Saksi ni Jehova, ginbawtismuhan sadto man nga adlaw. Pagligad sang mga 18 ka bulan, nagpakasal kami. Sang ulihi, nalipay ako nga makita ang akon iloy kag manghod nga babayi nga nangin bawtismado nga mga alagad ni Jehova. Nagbag-o ang panimuot sang akon amay sa mga Saksi ni Jehova, kag sa pulupanag-on nagatambong sia sa mga miting sang kongregasyon.

Natun-an ko nga bisan pa ang kamatayon isa ka kaaway, indi ini isa ka kaaway nga dapat kahadlukan. (Salmo 23:4) Mabuhi man kita ukon mapatay, ini para kay Jehova. Ang aton kabuhi nasandig sa iya. (Roma 14:8) Nagapasalamat gid ako pirme sa iya bangod sang pagluwas sa akon gikan sa kabuhi nga nagapaabot lamang sing inanay nga kamatayon. Sa pagkamatuod, gintuytuyan niya ako padulong sa paglaum nga magkabuhi sing dayon!​—⁠Bugna 21:​1-4.

[Nota]

^ par. 18 Ginbalhag sang Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc.

[Retrato sa pahina 21]

Halos wala sing paglaum nga nagpangita ako sing lugpay

[Retrato sa pahina 22]

Upod sa akon bana, si Manolis