Ginapataas Bala sang Kape ang Imo Kolesterol?

SANG KORESPONSAL SANG MAGMATA! SA BRAZIL

GINASILING sang mga manugpanalawsaw sa Wa­ge­ning­en Ag­ri­cul­tural Uni­ver­sity, sa Nether­lands, nga ang pag-inom sing wala-masala nga kape magapataas sang imo kolesterol.

Ang importante nga tinaga amo ang “wala-masala.” Ngaa? Ang Re­search Re­ports, isa ka pahayagan gikan sa Nether­lands Orga­ni­za­tion for Sci­en­tif­ic Re­search, nagasiling nga ang mga liso sang kape may yara nagapataas-sang-kolesterol nga elemento nga ginatawag cafestol. Kon ang mainit nga tubig ginahuwad sing direkta sa ginaling nga kape, ginapaguwa sini ang ca­festol. Amo man sini ang nagakatabo kon ang mapino nga ginaling nga kape ginalaga sa tubig sing pila ka beses, subong sa “Turk­ish cof­fee,” ukon kon ginagamit ang salaan nga metal sa baylo sang salaan nga papel, subong sa ­“French ­press.” Kon wala sing salaan nga papel, ang ca­festol nagasimbog sa ginpabukalan nga kape.

Ang isa ka tasa sang wala-masala nga kape, nga mahimo may tubtob apat ka miligramo sang ca­festol, makapataas sang kolesterol sing mga 1 porsiento. Ang espreso may yara man ca­festol, bangod ginhimo ini nga wala sing salaan nga papel. Apang, mabuhinan ang nagapataas-sing-kolesterol nga epekto sini kon nagagamit ikaw sing magamay nga tasa. Diutay nga espreso, diutay nga ca­festol—ayhan subong ka diutay sa isa ukon duha ka miligramo sa kada tasa. Apang, ang Re­search Re­ports nagapaandam nga ang lima ka magamay nga tasa sang espreso kada adlaw makapataas sing kolesterol sang lawas sing 2 porsiento.

Ang importante nga butang amo nga ang kape nga gin­gamitan sing salaan nga papel wala sing cafe­stol.