Halin sang bata pa si Samuel, nag-istar na sia kag nag-alagad sa tabernakulo, ang lugar diin nagasimba ang mga tawo kay Jehova. Bal-an mo bala kon ngaa nakaistar si Samuel sa tabernakulo? Antes naton ini sabton, istoryahan anay naton ang parte sa nanay ni Samuel nga si Ana.

Dugay na nga gusto ni Ana nga makabata, pero wala gid sia nagbusong. Gani, nagpangamuyo sia kay Jehova kag nagpakitluoy nga buligan sia. Nagpromisa sia nga kon makabata sia sing lalaki, paistaron niya ini kag paalagaron sa tabernakulo. Ginsabat ni Jehova ang iya pangamuyo, kag nakabata sia sing lalaki. Ginngalanan niya ini nga Samuel. Gintuman gid ni Ana ang iya ginpromisa, gani sang tatlo ukon apat ka tuig si Samuel, gindala sia ni Ana sa tabernakulo para mag-alagad didto sa Dios.

Si Eli ang mataas nga saserdote sa tabernakulo. Gani sia gid ang nagarepresentar sa mga tawo sa atubangan sang Dios. Ang iya duha ka bata nga lalaki mga saserdote man diri. Dumduma nga ang tabernakulo amo ang balay sang Dios diin nagasimba ang mga tawo, kag dapat maayo ang ginahimo sang mga tawo diri. Pero ang mga bata ni Eli may ginahimo nga malain. Kag nakita ini ni Samuel. Naghimo man bala sang malain si Samuel pareho sa mga bata ni Eli?— Wala, padayon niya nga ginhimo ang husto, subong sang gintudlo sa iya sang iya nanay kag tatay.

Sa banta mo, ano dapat ang ginhimo ni Eli sa iya duha ka bata?— Dapat ginsilutan niya sila kag wala na ginpasugtan nga mag-alagad sa balay sang Dios. Pero wala ina ginhimo ni Eli, gani naakig si Jehova sa iya kag sa iya duha ka bata. Maabot gid ang tion nga silutan sila ni Jehova.

Ginsugid ni Samuel kay Eli ang mensahe ni Jehova

Isa ka gab-i, samtang nagakatulog si Samuel, may nabatian sia nga nagatawag sa iya: ‘Samuel!’ Nagdalagan sia pakadto kay Eli, pero si Eli nagsiling: ‘Wala ko ikaw gintawag.’ Kaduha pa gid ini nasulit.  Kag sang ikatlo nga tion, ginsilingan ni Eli si Samuel nga kon may magtawag pa sa iya liwat, masiling sia: ‘Palihug, hambal ka Jehova nga Dios kay nagapamati ako.’ Gani, amo ini ang ginhimo ni Samuel. Dayon, si Jehova nagsiling kay Samuel: ‘Hambala si Eli nga silutan ko ang iya pamilya bangod sa malain nga mga butang nga ila ginhimo.’ Sa banta mo, mahapos bala para kay Samuel nga isugid ini kay Eli?— Siempre, indi. Pero bisan nahadlok si Samuel, ginhimo niya ang ginsugo ni Jehova. Natuman ang ginsiling ni Jehova. Napatay ang duha ka bata ni Eli, kag si Eli napatay man.

Maayo gid nga halimbawa si Samuel para sa aton. Ginhimo niya ang husto bisan pa nakita niya ang iban nga nagahimo sing malain. Ti, ikaw ’ya? Ilugon mo man bala si Samuel kag padayon nga maghimo sang husto? Kon himuon mo ini, malipay sa imo si Jehova kag sanday Nanay kag Tatay mo.

BASAHA SA IMO BIBLIA