Ngaa naakig ang mga tawo kay Jeremias?

Ginluwas ni Jehova si Jeremias

Kon kaisa, ginakadlawan kita ukon ginaakigan sang mga tawo kon mag-istorya kita sa ila parte kay Jehova. Bangod sini, mahimo mauntat na lang kita sa paghambal parte sa Dios. Naagihan mo na bala ini?— Ginasugiran kita sang Biblia parte sa isa ka pamatan-on nga nagapalangga gid kay Jehova pero diutayan lang mag-untat sa paghambal parte sa iya. Sia amo si Jeremias. Istoryahan naton ang parte sa iya.

Sang pamatan-on pa si Jeremias, ginsugo sia ni Jehova nga hambalon ang mga tawo nga mag-untat na sa paghimo sang malain. Mabudlay gid ini para kay Jeremias, kag nahadlok sia. Nagsiling sia kay Jehova: ‘Indi ako makahibalo kon ano ang ihambal, kay bata pa ako.’ Pero si Jehova nagsabat: ‘Indi ka mahadlok, kay buligan ko ikaw.’

 Gani, ginpaandaman ni Jeremias ang mga tawo nga silutan sila kon indi sila magbag-o. Sa banta mo, gintuman bala sang mga tawo si Jeremias?— Wala. Ginkadlawan lang nila sia kag ang iban naakig gid sa iya. May pila pa gani nga gusto magpatay sa iya! Ano sa banta mo ang nabatyagan ni Jeremias?— Hinadlukan gid sia gani nagsiling sia: ‘Indi na gid ako maghambal liwat parte kay Jehova.’ Pero, nag-untat gid bala si Jeremias?— Wala. Palangga gid niya si Jehova amo nga indi niya mahimo nga mag-untat sa paghambal parte sa iya. Kag bangod wala nag-untat si Jeremias, ginproteksionan sia ni Jehova.

Halimbawa, may isa ka bes nga ginhulog sia sang malain nga mga tawo sa bubon nga puno sang lunang. Wala sia sing pagkaon ukon tubig. Gusto nila nga biyaan si Jeremias didto para mapatay. Pero sa bulig ni Jehova, naluwas sia!

Ano ang matun-an mo sa halimbawa ni Jeremias?— Bisan pa nahadlok sia kon kaisa, wala sia mag-untat sa paghambal parte kay Jehova. Kon maghambal ka parte kay Jehova, mahimo kadlawan ka man ukon akigan sang mga tawo. Basi mahuya ka pa gani ukon mahadlok. Pero indi gid mag-untat sa paghambal parte kay Jehova, kay buligan ka niya pirme pareho ni Jeremias.