Si Timoteo isa ka pamatan-on nga nalipay gid magbulig sa mga tawo. Nagkadto sia sa madamo nga lugar para buligan ang iban. Bangod sini, nangin makalilipay ang iya kabuhi. Gusto mo bala mabal-an ang iya istorya?—

Gintudluan si Timoteo nanday Nanay kag Lola niya parte kay Jehova

Si Timoteo nagdaku sa siudad sang Listra. Sugod sang bata pa sia, gintudluan na sia sang iya lola nga si Loida kag sang iya nanay nga si Eunice parte kay Jehova. Gani samtang nagadaku si Timoteo, gusto gid niya nga isugid man sa iban ang parte kay Jehova.

Sang pamatan-on pa si Timoteo, ginhagad sia ni Pablo nga mag-upod sa iya sa pagwali sa iban nga lugar. Si Timoteo nagsiling: ‘Sige!’ Gusto gid niya mag-upod kag magbulig sa iban.

 Nag-upod si Timoteo kay Pablo pakadto sa siudad sang Tesalonica sa Macedonia. Para makaabot didto, kinahanglan nila maglakat sing malayo kag dayon magsakay pa gid sa sakayan. Pag-abot nila didto, ginbuligan nila ang madamo nga tawo nga makilala si Jehova. Pero ang iban naakig kag nagtinguha nga sakiton sila. Gani nagsaylo na lang sila anay sa iban nga lugar kag didto nagwali.

Nangin makalilipay ang kabuhi ni Timoteo

Pagligad sang pila ka bulan, ginpabalik ni Pablo si Timoteo sa Tesalonica para kamustahon ang mga kauturan didto. Kinahanglan gid ang kaisog para magkadto liwat sa sining delikado nga siudad! Pero ginhimo ini ni Timoteo kay nabalaka gid sia sa mga kauturan. Pagbalik niya, maayo ang iya dala nga balita kay Pablo. Matutom gid sa Dios ang mga kauturan sa Tesalonica!

Nag-updanay sanday Timoteo kag Pablo sa madamo nga tinuig. Nagsulat pa gani si Pablo nga si Timoteo gid ang ginapadala niya sa pagbulig sa mga kongregasyon. Palangga gid ni Timoteo si Jehova kag ang mga tawo.

Palangga mo man bala ang mga tawo kag gusto mo bala sila buligan nga makilala si Jehova?— Kon himuon mo ini, mangin malipayon man ang imo kabuhi pareho kay Timoteo!