1 GINASUGID SA ATON NI JEHOVA ANG PALAABUTON

“Halin sa ginsuguran gintagna ko ang mahanabo, kag ang mga butang nga wala pa matabo.”Isaias 46:10

Ano ang nabal-an naton parte sa tion sang katapusan?

 • Daniel 7:13, 14

  Si Jesus nangin Hari sa langit sang 1914.

 • Mateo 24:3-14

  Gintagna ni Jesus ang mabudlay nga panahon nga maagihan sang mga tawo.

 • Bugna 12:7-9, 12

  Sang nangin Hari si Jesus, gintagbong niya si Satanas sa duta. Naakig gid si Satanas kay “malip-ot na lamang ang iya tion” antes sia dulaon sang Dios.

2 NAGAKABUHI NA KITA SA TION SANG KATAPUSAN

“Ano bala ang tanda . . . sang hingapusan sang sistema sang mga butang?”Mateo 24:3

Nakita mo bala nga nagakatuman ang mga tagna sang Biblia?

 • Mateo 24:7; Lucas 21:11

  Mas grabe subong ang inaway, gutom, linog, kag balatian.

 • 2 Timoteo 3:1-5

  Ginsugid ni apostol Pablo ang mangin batasan sang mga tawo sa katapusan nga mga adlaw.

 • Daniel 12:4

  Ginabuligan sang Dios ang mga tawo subong nga maintiendihan sing mas maayo ang Biblia.

 • Mateo 24:14

  Ang maayong balita sang Ginharian ginabantala sa bilog nga duta.

3 ANG DAPAT HIMUON PARA MAPALIPAY SI JEHOVA

“Ang adlaw ni Jehova magaabot subong sang kawatan sa kagab-ihon.”1 Tesalonica 5:2

Malapit na lang ang katapusan. Gani, ano ang kinahanglan mo himuon?

 • Juan 17:3

  Seriosuha ang imo pagtuon sa Biblia.

 • Hebreo 10:24, 25

  Dugangi ang imo natun-an paagi sa pagtambong sa mga pagtinipon sang mga Saksi ni Jehova.

 • Santiago 4:8

  Himua ang mga pagbag-o nga kinahanglan sa imo kabuhi para mangin mas malapit ka sa Dios.

 • Lucas 21:34-36

  Likawi ang mga sablag, kag magpokus sa imo pagsimba kay Jehova.