1 PALANGGA KA NI JEHOVA

“Ginhigugma gid sang Dios ang kalibutan amo nga ginhatag niya ang iya bugtong nga Anak, agod ang tanan nga nagatuo sa iya indi malaglag kundi makatigayon sang kabuhi nga wala sing katapusan.”Juan 3:16

Paano ginapakita sang Dios nga palangga ka niya?

  • Salmo 91:2

    Si Jehova ang aton dalangpan. Mahatagan niya kita sing paumpaw sa aton mga problema subong.

  • Salmo 37:29

    Ginhatagan niya kita sing makalilipay nga paglaum sa palaabuton.

  • 1 Timoteo 6:12, 19

    Hatagan kita sang Dios sing perpekto nga kabuhi nga wala sing katapusan. Sa paraiso nga duta, magakabuhi kita sing malinong, malipayon, kag indi na magmasakit.

2 GUSTO NI JEHOVA NGA PALANGGAON MO SIA

“Higugmaa si Jehova nga imo Dios sa bug-os mo nga tagipusuon kag sa bug-os mo nga kalag kag sa bug-os mo nga hunahuna.”Mateo 22:37

Bangod palangga ka sang Dios, ano dapat ang imo himuon?

3 PADAYON NGA PABAKURA ANG IMO PAGPALANGGA KAY JEHOVA

‘Magpabilin kamo sa gugma sang Dios.’Judas 21

Ano ang makabulig sa imo para padayon ka nga mangin malapit kay Jehova?