Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa secondary menu

Magdiretso sa listahan sang kaundan

Mga Saksi ni Jehova

Hiligaynon

Sumaryo Halin sa What Can the Bible Teach Us?

14. Puede Mangin Malipayon ang Inyo Pamilya

14. Puede Mangin Malipayon ang Inyo Pamilya

1 SI JEHOVA ANG NAGTUGA SANG PAMILYA

“Bangod sini nagaluhod ako sa atubangan sang Amay, nga sa iya utang sang tanan nga pamilya sa langit kag sa duta ang ngalan sini.”Efeso 3:14, 15

Paano mangin malipayon ang inyo pamilya?

 • Genesis 1:26-28

  Si Jehova ang nagtuga sang una nga pamilya.

 • Efeso 5:1, 2

  Ang sekreto sang malipayon nga pamilya amo ang pagsunod kay Jehova kag kay Jesus.

2 KON PAANO MANGIN MAAYO NGA BANA UKON ASAWA

“Ang kada isa sa inyo dapat maghigugma sang iya asawa . . . Ang asawa dapat may tudok nga pagtahod sa iya bana.”Efeso 5:33

Ano dapat ang pagtrato sang bana kag asawa sa isa kag isa?

 • Efeso 5:22-29

  Ang bana amo dapat ang manguna sa pamilya. Dapat niya palanggaon ang iya asawa, kag dapat suportahan sang asawa ang mga desisyon sang bana.

 • Colosas 3:19; 1 Pedro 3:4

  Dapat sila magpakita sing kaayo kag konsiderasyon sa isa kag isa.

 • 1 Pedro 3:1, 2, 7

  Dapat sila magpakita sing pagpadungog kag pagrespeto sa isa kag isa.

 • 1 Timoteo 5:8; Tito 2:4, 5

  Dapat saguron sang bana ang iya pamilya. Dapat atipanon sang asawa ang iya panimalay.

3 KON PAANO MANGIN MAAYO NGA GINIKANAN

“Indi ninyo pagpaakiga ang inyo mga anak, kundi padayon sila nga padakua sa disiplina kag laygay ni Jehova.”Efeso 6:4

Ano ang responsibilidad sang mga ginikanan?

 • Deuteronomio 6:4-9; Hulubaton 22:6

  Dapat may tiempo kamo sa pagtudlo sa inyo kabataan parte kay Jehova. Bisan bata pa sila kaayo, dapat indi kamo matak-an sa pagtudlo sa ila nga mangin abyan ni Jehova.

 • 1 Pedro 5:8

  Tudlui ang inyo kabataan kon paano nila malikawan ang seksuwal nga pag-abuso kag ang iban pa nga katalagman.

 • Jeremias 30:11; Hebreo 12:9-11

  Dapat ninyo disiplinahon ang inyo kabataan, pero indi mamintas ukon magdisiplina kon akig pa kamo.

4 KON ANO ANG GUSTO SANG DIOS NGA HIMUON SANG MGA BATA

“Mga anak, mangin matinumanon kamo sa inyo mga ginikanan.”Efeso 6:1

Mga bata, ngaa dapat kamo magpati sa inyo mga ginikanan?