Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

10. Ang Kamatuoran Parte sa mga Anghel

10. Ang Kamatuoran Parte sa mga Anghel

1 ANG MGA ANGHEL MIEMBRO SANG PAMILYA SANG DIOS

“Dayawa ninyo si Jehova, tanan kamo nga gamhanan nga mga anghel niya.”Salmo 103:20

Ano ang nabal-an naton parte sa mga anghel?

 • Job 38:4-7

  Gintuga ni Jehova ang mga anghel antes niya gintuga ang duta.

 • Bugna 5:11

  Minilyon ang kadamuon sang mga anghel.

 • 1 Pedro 1:11, 12

  Interesado gid ang mga anghel sa katuyuan ni Jehova para sa duta.

 • Lucas 15:10

  Interesado gid ang mga anghel sa mga alagad sang Dios.

2 ANG MGA ANGHEL NAGABULIG SA MGA ALAGAD SANG DIOS

“Ang anghel ni Jehova nagabantay sa tanan nga nagakahadlok sa Iya, kag ginaluwas niya sila.”Salmo 34:7

Ngaa nabal-an naton nga ang mga anghel makabulig sa mga tawo?

3 GINATINGUHAAN SANG MGA DEMONYO NGA HALITAN KITA

“Indi kita madaug ni Satanas, kay nakahibalo gid kita sang iya mga pahito.”2 Corinto 2:11

Sin-o ang mga demonyo, kag ngaa makahalit gid sila sa aton?

 • Bugna 12:9

  Ang isa ka anghel nagrebelde kay Jehova. Ini nga anghel gintawag nga Satanas.

 • Genesis 6:2

  Sang panahon ni Noe, ang iban nga anghel nagrebelde kag nagpanaug sa duta.

 • Mateo 9:34

  Ini nga mga anghel nagbuylog sa pagrebelde ni Satanas kag nangin mga demonyo.

 • Deuteronomio 18:10, 11

  Ginatinguhaan sang mga demonyo nga patalangon ang mga tawo kag halitan sila sa bisan ano nga paagi.

4 MABATUAN MO SI SATANAS KAG ANG MGA DEMONYO

“Pamatuki ang Yawa, kag magapalagyo sia sa inyo.”Santiago 4:7

Paano ka mabuligan ni Jehova nga makabato kay Satanas kag sa mga demonyo?

 • Binuhatan 19:19

  Ihaboy ang tanan nga butang nga may labot sa demonismo nga nagapakita nga ang madyik, mga demonyo, ukon ang indi mapaathag nga gahom kalingawan lang kag indi makahalit.

 • Efeso 6:16, 18

  Pabakura ang imo pagtuo paagi sa pagtuon sa Biblia, kag pagpangamuyo sa proteksion sang Dios.

 • Hulubaton 18:10

  Sambita ang ngalan ni Jehova.