1 SIN-O ANG DIOS?

“Gintuga mo ang tanan nga butang.”Bugna 4:11

Ano ang matun-an naton sa Biblia parte sa Dios?

 • Bugna 15:3

  Sia ang Labing Gamhanan, ang pinakagamhanan nga persona sa uniberso.

 • Salmo 90:2

  Wala sia sing ginsuguran kag wala sing katapusan.

 • Mateo 6:9

  Ang Dios amo ang aton Amay.

  Gusto niya ang pinakamaayo nga kabuhi para sa aton.

 • Binuhatan 17:27

  Gusto sang Dios nga mangin malapit sia sa aton.

2 MAY NGALAN ANG DIOS

“Jehova . . . ang akon ngalan tubtob san-o.”Exodo 3:15

Ngaa importante ang ngalan sang Dios?

 • Salmo 83:18

  Ginasugiran kita sang Dios nga ang iya ngalan Jehova. Ang “Dios” kag “Ginuo” indi mga ngalan. Mga titulo ini pareho sang “hari” kag “presidente.” Gusto ni Jehova nga tawgon mo sia sa iya personal nga ngalan.

 • Exodo 3:14

  Ang iya ngalan nagakahulugan “Ginapahanabo Niya nga Mangin Amo.” Si Jehova ang nagtuga sang tanan nga butang, gani mahimo niya ang bisan ano nga iya ginpromisa kag matuman ang iya katuyuan.

3 GINAHIGUGMA KITA NI JEHOVA

“Ang Dios gugma.”1 Juan 4:8

Paano ginapakita sang Dios nga ginahigugma niya kita?

4 ANG DIOS NAGAULIKID SA IMO

‘Itugyan ninyo sa iya ang tanan ninyo nga kabalaka, kay nagaulikid sia sa inyo.’1 Pedro 5:7

Ngaa masiling mo nga nagaulikid gid ang Dios sa imo?

 • Salmo 37:9-11

  Nagpromisa sia nga dulaon niya ang pag-antos kag kay-uhon ang tanan nga halit nga ginhimo sang malain nga mga tawo.

 • Santiago 4:8

  Gusto ni Jehova nga mangin malapit ka sa iya.

 • Juan 17:3

  Kon mas makilala mo ang Dios, mas higugmaon mo sia.