Ginlaglag sang Dios ang malaut nga kalibutan pero ginluwas niya si Noe kag ang iya pamilya

SAMTANG nagadamo ang mga tawo, ang sala kag kalautan madasig man nga nagalapnag sa duta. Ang nagaisahanon nga propeta nga si Enoc nagpaandam nga magaabot ang tion nga laglagon sang Dios ang mga di-diosnon. Pero nagpadayon gihapon ang kalautan kag naglala pa gid ini. Nagrebelde ang pila ka anghel kay Jehova paagi sa pagbiya sang ila asaynment sa langit, nagmateryalisar subong tawo, kag nagpinagusto sa pagpangasawa. Ining ginadumili nga pag-asawahay nagbunga sing mestiso nga kabataan, nga ginatawag mga Nefilim. Mapintas sila nga mga higante nga amo pa gid ang rason kon ngaa nangin masingki kag magamo ang kalibutan. Nasakitan gid ang Dios nga makita nga ginahalitan ang iya mga tinuga sa duta.

Sang napatay si Enoc, may isa ka tawo nga nagpabilin nga maayo sa malaut nga kalibutan. Sia si Noe. Sia kag ang iya pamilya nagtinguha nga maghimo sing matarong sa pagtamod sang Dios. Sang nagdesisyon ang Dios nga laglagon ang malaut nga mga tawo sa duta, gusto niya nga luwason si Noe kag ang mga sapat. Gani ginsugo sia sang Dios nga maghimo sing arka. Isa ini ka daku nga sakayan nga daw karton sang sapatos ang korte. Paagi sa sini, si Noe kag ang iya pamilya kag ang madamo nga sapat maluwas sa tion sang Anaw. Gintuman ni Noe ang Dios. Samtang ginahimo ni Noe ang arka sa sulod sang 40 ukon 50 ka tuig, nangin ‘isa man sia ka manugbantala sang pagkamatarong.’ (2 Pedro 2:5) Ginpaandaman niya ang mga tawo parte sa maabot nga Anaw, pero wala nila sia ginsapak. Nag-abot na ang tion nga masulod sa arka si Noe kag ang iya pamilya upod sa mga sapat. Sang makasulod na sila, ginsira sang Dios ang puertahan kag dayon nag-ulan.

Nag-ulan sing mabunok sa sulod sang 40 ka adlaw kag 40 ka gab-i asta nga nalapawan ang bug-os nga duta. Nagkalamatay ang mga malaut. Pagligad sang pila ka bulan, sang naghubas ang tubig, nagsangyad ang arka sa isa ka bukid. Nakagua gid man sila sa ila isa ka tuig nga pagtener sa sulod sang arka. Bilang pagpasalamat, naghalad si Noe kay Jehova. Nagsabat ang Dios paagi sa pagpasalig kay Noe kag sa iya pamilya nga indi na Sia liwat manglaglag paagi sa Anaw. Bilang garantiya sa iya pangako, nagpagua si Jehova sing balangaw.

Pagkatapos sang Anaw, may bag-o naman nga mga sugo ang Dios sa mga tawo. Gintugutan niya sila nga magkaon sing karne. Apang gindumili niya ang pagkaon sing dugo. Ginsugo man niya ang mga kaliwat ni Noe nga tugbon ang duta, apang ang iban wala magtuman. Naghilisugot ang mga tawo sa pagpanguna ni Nimrod nga magtukod sing daku kag mataas nga torre sa siudad sang Babel, nga gintawag sang ulihi nga Babilonia. Tuyo nila nga supakon ang sugo sang Dios nga tugbon ang bug-os nga duta. Apang ginguba sang Dios ang ila plano paagi sa paggumon sang ila lenguahe amo nga naglainlain ang ila hambal. Ginbiyaan nila ang ila proyekto kag naglinapta kay indi na sila mag-intiendihanay.

—Base sa Genesis kapitulo 6 asta 11; Judas 14, 15.