Matinuuhon nga nagtuman si Abraham sa Dios, kag nagsaad si Jehova nga pakamaayuhon sia kag padamuon ang iya mga kaliwatan

PAGLIGAD ang mga 350 ka tuig sugod sang Anaw sa adlaw ni Noe, nagkabuhi si Abraham. Nagaistar sia sa mainuswagon nga siudad sang Ur nga amo ang Iraq subong. Daku gid ang pagtuo ni Abraham. Pero karon matilawan ang iya pagtuo.

Ginsugo ni Jehova si Abraham nga maghalin sa iya duta nga natawhan kag magsaylo sa iban nga duog, nga amo ang Canaan. Nagtuman dayon si Abraham. Gindala niya ang iya panimalay, lakip ang iya asawa nga si Sara, kag ang iya hinablos nga si Lot. Pagkatapos sang malawig nga paglakbay nag-istar sila sa mga tolda sa Canaan. Sa Iya pagpakigkatipan kay Abraham, nagsaad si Jehova nga ang iya kaliwatan mangin isa ka daku nga pungsod, nga ang tanan nga pamilya sa duta pakamaayuhon paagi sa iya, kag nga ang iya kaliwatan amo ang magapanag-iya sang Canaan.

Nag-umwad ang pangabuhi nanday Abraham kag Lot, kag nagdamo ang ila mga karnero kag kabakahan. Gani ginpapili ni Abraham si Lot kon sa diin niya gusto magkadto. Ginpili ni Lot ang matambok nga halalban sa distrito sang Suba Jordan kag nag-istar malapit sa siudad sang Sodoma. Pero, imoral ang mga tawo sa Sodoma, mga makasasala sa atubangan ni Jehova.

Sang ulihi, ginpasalig liwat ni Jehova nga Dios si Abraham nga ang iya kaliwatan mangin pareho kadamo sang bituon sa kalangitan. Nagtuo gid si Abraham sa sini nga saad. Pero ang pinalangga nga asawa ni Abraham nga si Sara wala sing bata. Nian sang 99 anyos na si Abraham kag manug-90 anyos si Sara, ginsilingan sang Dios si Abraham nga makabata sila ni Sara. Natuman ang ginsiling sang Dios, kag ginbun-ag ni Sara si Isaac. May iban pa nga bata si Abraham, pero sa kaliwatan ni Isaac magagua ang Manluluwas nga ginsaad sa Eden.

Si Lot naman kag ang iya pamilya nagpuyo sa Sodoma, pero wala sia naimpluwensiahan sang kalainan sang mga pumuluyo sini. Sang namat-od si Jehova nga laglagon ang Sodoma, ginpadala niya ang mga anghel agod paandaman si Lot parte sa nagahilapit nga kalaglagan. Ginsaku sang mga anghel si Lot kag ang iya pamilya nga maghalin sa Sodoma kag indi gid magbalikid. Nian ginpaulanan sang Dios sing kalayo kag asupre ang Sodoma kag ang kaingod sini nga malaut nga siudad sang Gomorra, amo nga nalaglag ang tanan sini nga pumuluyo. Naluwas si Lot kag ang iya duha ka bata nga dalaga. Pero nagbalikid ang asawa ni Lot, ayhan nagalangot ang iya buot sa iya mga pagkabutang. Bangod wala sia nagtuman, napatay sia.

—Base sa Genesis 11:10–19:38.