Naglakbay si Pablo agod magbantala

SANG nakumbertir si Pablo, malangkagon nga ginbantala niya ang maayong balita sang Ginharian sang Dios. Sia nga manughingabot sadto amo naman ang pirme hingabuton. Pila ka beses nga naglakbay sa pagbantala ining daw wala ginakapoy nga apostol. Nagkadto sia sa malayo nga mga duog agod ibantala ang maayong balita parte sa Ginharian nga amo ang magapaluntad sang orihinal nga katuyuan sang Dios sa katawhan.

Sa Listra, sa iya una nga paglakbay agod magbantala, gin-ayo ni Pablo ang isa ka lupog sugod sa pagkabun-ag. Nagsinggit ang kadam-an nga si Pablo kag ang iya kaupod nga si Bernabe mga dios. Daw indi mapunggan sining duha ka lalaki ang kadam-an sa paghatag sing mga halad sa ila. Pero, bangod naimpluwensiahan sang mga nagakontra kay Pablo, sang ulihi ginbato sini nga kadam-an si Pablo tubtob nga abi nila patay na sia. Nakalampuwas si Pablo kag sang ulihi nagbalik sa sini gihapon nga siudad agod pabakuron ang mga disipulo.

Ginpilit sang pila ka Cristiano nga Judiyo ang indi Judiyo nga mga tumuluo nga sundon ang pila sa Kasuguan ni Moises. Gindala ni Pablo ini nga problema sa mga apostoles kag mga gulang nga lalaki sa Jerusalem. Pagkatapos nga mabinagbinag sing maayo ang Kasulatan kag sa panuytoy sang balaan nga espiritu sang Dios, ginsulatan sini nga mga lalaki ang mga kongregasyon kag nagsugo sa ila nga maglikaw sa idolatriya, pagkaon sing dugo kag wala mapadugo nga karne, kag sa pagpakighilawas. Ini nga mga sugo “kinahanglanon nga mga butang,” pero ang pagsunod sini wala nagapahangop nga tumanon ang Mosaikong Kasuguan.—Binuhatan 15:28, 29.

Sa iya ikaduha nga paglakbay agod magbantala, nagkadto si Pablo sa Berea, nga karon amo ang Gresya. Malangkagon nga ginbaton sang mga Judiyo didto ang pulong, kag gin-usisa nila ang Kasulatan kada adlaw agod pat-uron ang iya ginatudlo. Pero, nagsaylo naman sia sa Atenas bangod sang paghingabot didto. Sa atubangan sang grupo sang edukado nga mga taga-Atenas, naghatag si Pablo sing mataktikanhon, mahinantupon kag talunsay nga pamulongpulong nga mahimo naton masunod.

Pagkatapos sang iya ikatlo nga paglakbay agod magbantala, nagkadto si Pablo sa Jerusalem. Sang nagkadto sia sa templo, ginsugdan sang pila ka Judiyo ang kinagamo, kag luyag nila sia patyon. Nagpasilabot ang mga soldado sang Roma kag nag-interogar kay Pablo. Subong banwahanon sang Roma, ginpangapinan niya sang ulihi ang iya kaugalingon sa atubangan sang Romanong gobernador nga si Felix. Wala sing mapakita nga ebidensia ang mga Judiyo sa ila mga panumbungon kay Pablo. Agod indi sia matugyan sang isa pa ka Romanong gobernador nga si Festo sa mga Judiyo, nagsiling si Pablo: “Nagaapelar ako kay Cesar!” Nagsabat si Festo: “Kay Cesar ka makadto.”—Binuhatan 25:11, 12.

Ginsakay si Pablo sa sakayan pakadto sa Italya para bistahon. Naguba ang ila sakayan, gani nagtener sila sa tion sang tigtulugnaw sa isla sang Malta. Sang nag-abot na sia sa Roma, duha ka tuig sia nga nag-istar sa isa ka ginaarkilahan nga balay. Bisan pa ginabantayan sia sang mga soldado, nagpadayon gihapon ang makugi nga apostol sa pagbantala sing Ginharian sang Dios sa mga nagabisita sa iya.

—Base sa Binuhatan 11:22–28:31.