Ang mga sulat ni Pablo nagpalig-on sa Cristianong kongregasyon

ANG bag-o natukod nga Cristianong kongregasyon may daku nga papel sa katumanan sang katuyuan ni Jehova. Pero, ginhingabot gilayon ang mga Cristiano sang unang siglo. Huptan ayhan nila ang ila katutom sa Dios bisan pa may nagahingabot sa gua kag sa sulod sang kongregasyon? Nagaunod ang Cristianong Griegong Kasulatan sing 21 ka sulat nga nagahatag sing laygay kag pagpalig-on.

Ang 14 sini nga sulat, sugod sa Roma asta sa Hebreo, ginsulat ni apostol Pablo. Ini nga mga sulat ginhingalanan kon sa diin ini ginpadala, sa isa man ka tawo ukon sa partikular nga miembro sang kongregasyon. Binagbinaga ang pila ka topiko nga ginatuptupan sang mga sulat ni Pablo.

Laygay parte sa moral kag paggawi. Ang mga makihilawason, makihilahion, kag iban pa nga nagahimo sing mabug-at nga mga sala “indi makapanubli sang ginharian sang Dios.” (Galacia 5:19-21; 1 Corinto 6:9-11) Dapat nga nahiusa ang mga sumilimba sang Dios bisan ano man ang ila nasyonalidad. (Roma 2:11; Efeso 4:1-6) Dapat sila mangin malipayon sa pagbulig sa masigkatumuluo nga nagakinahanglan. (2 Corinto 9:7) “Indi kamo mag-untat sa pagpangamuyo,” siling ni Pablo. Ginapalig-on gid ang mga sumilimba nga ipangamuyo nila kay Jehova ang ila balatyagon. (1 Tesalonica 5:17; 2 Tesalonica 3:1; Filipos 4:6, 7) Kinahanglan ang pagtuo agod pamatian sang Dios ang mga pangamuyo.—Hebreo 11:6.

Paano mangin malipayon ang mga pamilya? Dapat higugmaon sang bana ang iya asawa kaangay sang iya kaugalingon nga lawas. Dapat tahuron sing tudok sang asawa ang iya bana. Dapat tumanon sang mga kabataan ang ila mga ginikanan, kay ini kalahamut-an sa Dios. Kinahanglan giyahan kag hanason sing mahigugmaon sang mga ginikanan ang ila mga kabataan, nga nagagamit sang mga prinsipio sa Pulong sang Dios.—Efeso 5:22–6:4; Colosas 3:18-21.

Bulig agod mahangpan ang katuyuan sang Dios. Madamo nga bahin sang Mosaikong Kasuguan ang nag-amlig kag nagtuytoy sa mga Israelinhon tubtob mag-abot ang Cristo. (Galacia 3:24) Pero, indi na kinahanglan tumanon sang mga Cristiano ina nga Kasuguan sa ila pagsimba sa Dios. Sa iya sulat sa mga Hebreo ukon Judiyo nga mga Cristiano, ginpaathag ni Pablo ang kahulugan sang Kasuguan kag kon paano natuman ang katuyuan sang Dios kay Cristo. Ginpaathag ni Pablo nga may ginarepresentar ang lainlain nga kahimusan sa idalom sang Kasuguan. Halimbawa, ang paghalad sang mga sapat nagalaragway sa mahalaron  nga kamatayon ni Jesus, nga amo ang matuod nga basihan sa kapatawaran sang mga sala. (Hebreo 10:1-4) Bangod sa kamatayon ni Jesus, wala na ginpatuman sang Dios ang Kasuguan nga katipan, kay indi na ini kinahanglanon.—Colosas 2:13-17; Hebreo 8:13.

Panuytoy sa nagakaigo nga kahimusan sa kongregasyon. Ang mga lalaki nga handa sa pagbaton sang mga responsibilidad sa kongregasyon dapat may maayo nga paggawi kag nakalab-ot sa kalipikasyon suno sa Biblia. (1 Timoteo 3:1-10, 12, 13; Tito 1:5-9) Ang mga sumilimba ni Jehova nga Dios dapat nga magtipon sing regular upod sa mga masigkatumuluo agod magpalig-unanay. (Hebreo 10:24, 25) Ang mga pagtilipon sa pagsimba dapat makapalig-on kag makatudlo.—1 Corinto 14:26, 31.

Sa tion nga nagsulat si Pablo sang iya ikaduha nga sulat kay Timoteo, yara na ang apostol sa Roma; napriso kag nagahulat sing desisyon. Pila lang ang nangisog sa pagbisita sa iya. Nahibaluan ni Pablo nga malip-ot na lang ang iya tion. “Nakapakig-away na ako sang maayo nga pagpakig-away,” siling niya. “Nadalagan ko na ang dalaganon tubtob sa katapusan, natuman ko na ang pagtuo.” (2 Timoteo 4:7) Wala magdugay, mahimo nga ginpatay si Pablo. Pero ang mga sulat sang apostol nagatuytoy gihapon sa matuod nga mga sumilimba sang Dios tubtob subong.

—Base sa Roma; 1 Corinto; 2 Corinto; Galacia; Efeso; Filipos; Colosas; 1 Tesalonica; 2 Tesalonica; 1 Timoteo; 2 Timoteo; Tito; Filemon; Hebreo.