Magdiretso sa kaundan

Magdiretso sa listahan sang kaundan

 SEKSION 18

Naghimo si Jesus sing mga Milagro

Naghimo si Jesus sing mga Milagro

Ginpakita ni Jesus paagi sa iya mga milagro kon paano niya gamiton ang iya gahom subong Hari

GINHATAGAN sang Dios si Jesus sing gahom agod mahimo ang mga butang nga indi masarangan sang iban nga tawo. Naghimo sia sing madamo nga milagro, kag sa masami madamo ang nakasaksi sa sini. Ginpakita sini nga mga milagro nga masarangan ni Jesus ang iya mga kaaway kag ang mga balagbag nga wala pa gid anay madaug sang indi perpekto nga mga tawo. Binagbinaga ang pila sini.

Gutom. Ang una nga milagro ni Jesus amo ang paghimo sing maayo nga alak halin sa tubig. Duha ka beses niya nga ginpakaon ang linibo ka tawo paagi lamang sa pila ka tinapay kag mga isda. Sa sining duha ka kahimtangan, may sobra pa nga pagkaon nga nabilin.

Balatian. Gin-ayo ni Jesus ang “tanan nga sahi sang balatian kag tanan nga sahi sang kasablagan sa lawas sang mga tawo.” (Mateo 4:23) Gin-ayo niya ang mga bulag, bungol, aruon, kag mga kuyapon. Gin-ayo man niya ang lupog, piang, kag mga ituson. Wala sing balatian nga indi niya masarangan ayuhon.

Malain nga paniempo. Sang nagapanakayon si Jesus kag ang iya mga disipulo sa Dagat sang Galilea, gulpi lang nagbagyo. Hinadlukan ang iya mga disipulo. Gintulok lang ni Jesus ang bagyo kag nagsiling: “Hipos! Maglinong ka!” Kag naglinaw ini. (Marcos 4:37-39) Isa pa ka bes, naglakat sia sa ibabaw sang tubig bisan pa may unos.—Mateo 14:24-33.

Malaut nga mga espiritu. Indi hamak nga mas makusog ang malaut nga mga espiritu sangsa tawo. Madamo nga tawo ang indi makapanginpadlos gikan sa sining mapintas nga mga kaaway sang Dios. Apang, sa liwat kag liwat, ginsugo ni Jesus ini nga mga espiritu nga maggua sa mga tawo kag wala na sila sing kontrol sa ila mga biktima. Wala sia mahadlok sa sadtong mga espiritu. Sa baylo, nahibaluan nila ang iya awtoridad kag nahadlok sila sa iya.

Kamatayon. Gintawag ang kamatayon nga “katapusan nga kaaway.” Indi ini masarangan sang mga tawo. (1 Corinto 15:26) Pero, ginbanhaw ni Jesus ang mga patay, ginbalik nga buhi ang isa ka pamatan-on sa iya balo nga iloy kag ang isa ka lin-ay sa iya nagakasubo nga mga ginikanan. Ang isa ka dalayawon nga halimbawa amo ang pagbanhaw ni Jesus sa iya pinalangga nga abyan nga si Lazaro sa atubang sang nagahaya nga kadam-an, bisan pa nga halos apat ka adlaw na sia nga patay! Bisan ang mga nagadumot kay Jesus nagbaton nga ginhimo niya ini nga milagro.—Juan 11:38-48; 12:9-11.

Ngaa ginhimo ni Jesus ini tanan nga milagro? Indi bala napatay man sang ulihi ang tanan nga ginbuligan niya? Matuod ina, pero daku ang nabulig sang mga milagro ni Jesus. Ginapakita sini nga matuod gid ang tanan nga tagna parte sa paggahom sang Mesias nga Hari. Makasalig gid kita nga masarangan dulaon sang Hari nga gintangdo sang Dios ang gutom, balatian, malain nga paniempo, malaut nga mga espiritu, ukon ang kamatayon. Ginpakita niya nga ginhatag sang Dios ini tanan nga gahom sa iya.

Base sa tulun-an sang Mateo, Marcos, Lucas, kag Juan.